Se strânge şurubul. Guvernul limitează angajările şi obligă autorităţile să reducă cheltuielile cu 10%. Conform unei ordonanţe de urgenţă, se restricţionează achiziţia de autoturisme, mobilier şi aparatură de birotică, iar munca suplimentară nu se va mai compensa cu bani, ci cu timp liber

6 dec 2017 Autor: Iulian Anghel

Guvernul a aprobat o ordonanţă de urgenţă prin care blochează ocuparea posturilor vacante în administraţie şi obligă instituţiile statului să-şi reducă cu 10% cheltuielile de bunuri şi servicii.

Totul pentru ca guvernul să poată ma­jora salariile, menţinându-se în aceeaşi vreme în ţinta de deficit bugetar de 3% din PIB. Doar că proiectul legii bugetului pe 2018 nu prevede tăieri de cheltuieli de bunuri şi servicii, care sunt cu 400 mil. lei peste cele de anul trecut – până la 39,9 mld. lei. Ordonanţa de ur­genţă pri­veşte restricţia de achiziţii de au­to­tu­risme, mobilier, aparatură biro­ti­că în instituţiile publice. În 2018, ordo­na­to­rii de credite ai insti­tu­ţiilor şi auto­rită­ţilor publice au obligaţia de a reduce cu 10% cheltuielile cu bunurile şi servi­ciile afe­rente întreţinerii şi funcţionării instituţiei.

Munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru se va compensa numai cu timp liber cores­pun­zător, cu excepţia activităţii desfă­şurate de personalul militar, poliţişti, funcţio­narii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul civil din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională.

O altă măsură stabi­leş­te suspen­da­rea ocupării prin concurs sau examen a pos­turilor vacante sau temporar vacan­te din instituţiile şi autorităţile pu­blice, în­cepând cu 1 ianuarie 2018, până la 31 de­cembrie 2018. Ordonatorii de credite pot aproba ocuparea unui procent de ma­­ximum 50% din totalul posturilor ce se vor vacanta după data de 1 ianuarie 2018, numai în condiţiile încadrării în chel­tuielile de personal aprobate prin buget.

Se menţine proce­dura de plată eşalonată, pe cinci ani, a sume­lor prevăzute în titluri executo­rii având ca obiect acordarea de drepturi sa­lariale ob­ţinute de  personalul din sectorul bu­getar, în perioada 1 ian. - 31 dec. 2018.

Articol publicat în ediţia tipărită a Ziarului Financiar din data de 07.12.2017

 
Cuvinte cheie:
guvern
, obligare
, autoritati
, mobilier
, munca
, restrictionare
, autoturisme
, angajari
Vizualizari:
Printeaza
zf.ro
Abonează-te la Închide