Eveniment

Trei sute de economişti şi contabili vor să limiteze „abuzurile Fiscului“

Trei sute de economişti şi contabili vor să limiteze „abuzurile Fiscului“

Valentina Sgarbură, vicepreşedinte al APEC, expert contabil şi partener în cadrul companiei Advise Expert: Pentru prima dată, atunci s-au reunit directorii tuturor administraţiilor financiare din Bucureşti. De acolo a pornit totul.

Autor: Adelina Mihai

12.06.2011, 23:50 3325

Peste 300 de economişti şi contabili vor să limiteze "abuzurileFiscului" şi să protejeze mediul de afaceri, după ce în ultimii doiani toate acţiunile Guvernului au fost mai mult de ordin social.Aceştia sunt membri în Asociaţia Profesională a Economiştilor şiContabililor din România (APEC), o organizaţie înfiinţată în lunaoctombrie a anului trecut, care are ca scop să ajute la elaborareaunor legi care să nu lase loc de intepretări şi la limitareaabuzurilor făcute de reprezentanţii administraţiilor fiscale.Iniţiativa înfiinţării asociaţiei a venit ca urmare a unui articolpublicat de ZF.

APEC face parte din Colegiul Fiscal, un organism cu rolconsultativ din cadrul Ministerului de Finanţe, format dinspecialişti în domeniile economic, financiar şi fiscal, fondat înluna februarie printr-un ordin de ministru.

"APEC face parte din grupul de lucru privind rescrierea Coduluifiscal şi a Codului de procedură fiscală. Abuzurile Fiscului şipresiunile făcute prin somaţii şi titluri executorii pe toatăperioada crizei ne-a determinat să luăm o poziţie prin intermediulacestei asociaţii. Toate acţiunile Guvernului din ultimii doi aniau fost de ordin social şi nu au protejat mediul de afaceri", aspus Valentina Sgarbură, vicepreşedinte al APEC, expert contabil şipartener în cadrul companiei Advise Expert Accounting. Din ColegiulFiscal fac parte reprezentanţi ai mediului de afaceri, aiasociaţiilor profesionale, ai caselor de avocatură şi ai firmelorde consultanţă şi audit. Preşedintele APEC este Beatrice Aldea,care a absolvit Facultatea de Mecanică Fină din cadrulUniversităţii Politehnica (1986), Facultatea de Finanţe, Bănci,Asigurări şi Burse de Valori (2004) din cadrul ASE şi un master încomunicare, tot la ASE. În prezent, ea este director financiarîntr-o agenţie de publicitate.

"Economiştii şi contabilii au cea mai ingrată profesie: suntplătiţi de contribuabili ca să lucreze pentru administraţiilefiscale. Noi vrem să schimbăm acest lucru", a adăugat Sgarbură.

În prezent, în România există 30.000 - 40.000 de firmeînregistrate în Corpul Experţilor Contabili şi al ContabililorAutorizaţi din România (CECCAR), organismul care reprezintăprofesia contabilă în România prin filiale în cele 42 de judeţe,potrivit APEC. Însă reprezentanţii asociaţiei nou-înfiinţate susţincă, la nivel naţional, există peste 100.000 de economişti şicontabili care nu sunt membri ai CECCAR.

"Faptul că modificările legislative au apărut peste noapte şi cănu există predictibilitate din punctul de vedere legislativ ne-adeterminat să încercăm să oferim un sprijin mediului de afaceri", aadăugat Sgarbură.

Printre iniţiativele viitoare ale asociaţiei se numărăschimbarea situaţiei privind concediile medicale, pentru platacărora angajatorii îşi recuperează cu greu banii de laadministraţiile fiscale şi de la Casa Naţională de Pensii şiAsigurări Sociale, motiv pentru care renunţă adesea la acesteproceduri de recuperare a banilor. De asemenea, un alt proiect alAPEC vizează transparentizarea sistemului prin care seredirecţionează 2% din impozitul pe venit către ONG-uri, pentru căadesea contribuabilii nu ştiu pentru ce activităţi s-au dus baniisau ce sume au încasat.

Unarticol din ZF i-a determinat să se reunească într-oasociaţie

Iniţiativa înfiinţării asociaţiei a venit în urma unui articolpublicat de ZF la începutul anului trecut, când mai mulţiconsultanţi fiscali avertizau că proprietarii de firme mici mai aucâteva zile la dispoziţie pentru a depune declaraţia de schimbare aregimului de impozitare (prin care se făcea trecerea la impozitareaprofitului în cuantum de 16%, după renunţarea la regimul de taxarede 3% pe venit pentru microintreprinderi), în caz contrar vor primiamendă.

În urma acestui articol, alţi consultanţi fiscali s-au sesizatşi au precizat că administraţiile fiscale nu aveau informaţiilegate de acest subiect şi că nu sunt lămuriţi cu ce trebuie săfacă.

Tot atunci, când ZF a vrut să clarifice situaţia, prinsolicitări la ANAF şi la Ministerul de Finanţe, fiecare dintrereprezentanţii acestor instituţii spuneau că responsabil defurnizarea răspunsului este cealaltă instituţie. În urmascandalului, Ministerul de Finanţe a revenit cu un comunicat princare clarifica situaţia.

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Urmează ZF Bankers Summit'24