Eveniment

Un proiect de infrastructură intră în linie dreaptă: Guvernul dă undă verde pentru reabilitarea liniei de cale ferată Focşani-Roman şi Autostrăzii A1 Bucureşti-Piteşti

Un proiect de infrastructură intră în linie dreaptă:...

Autor: Andreea Tobias

16.05.2024, 13:23 65

Guvernul dă undă verde pentru reabilitarea liniei de cale ferată Focşani-Roman şi Autostrăzii A1 Bucureşti-Piteşti.

Au fost aprobaţi indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea liniei de cale ferată Focşani-Roman şi autostrada A1, Lot 2, în judeţele Giurgiu, Dâmboviţa şi Argeş.

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii informează, legat de proiectul „Reabilitarea liniei de cale ferată Focşani-Roman”, că prin realizarea acestuia se are în vedere îmbunătăţirea siguranţei în zona intersecţiei liniilor CF cu reţeaua rutieră, o îmbunătăţire semnificativă a condiţiilor de transport, ce va avea un rol benefic în dezvoltarea economică a zonei, modernizarea infrastructurii feroviare şi lucrărilor conexe (construcţie pasaje, modernizare treceri la nivel etc.), ce au un rol important în dezvoltarea durabilă a localităţilor prin reducerea emisiilor poluante şi reducerea timpilor de călătorie şi o creştere a numărului de călători, a cantităţilor de mărfuri şi altor bunuri transportate.

Lungimea traseului ce urmează să fie reabilitat este de 147,7 km, valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) este de 11.091.351 mii lei, iar durata de execuţie a investiţiei este de 36 luni.

Totodată, Guvernul a aprobat joi şi indicatorii tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii „Autostrada A1: Lot 2 km 44+000 – km 86+000, judeţele Giurgiu, Dâmboviţa şi Argeş”.

Proiectul urmăreşte reabilitarea şi aducerea la o stare de viabilitate corespunzătoare a sectorului Autostrăzii A1 Bucureşti-Piteşti, Lot 2, cuprins între km 44+000 - km 86+000. Expertiza tehnică realizată relevă degradări de tip structural pe 46% din suprafaţa drumului, degradări de suprafaţă pe 56% din suprafaţa drumului, degradări la podeţe.

Prin reabilitarea sectorului din Autostrada A1 se vor realiza creşterea gradului de siguranţă a traficului, reducerea timpilor de parcurs, reducerea costului pentru prevenirea poluării mediului şi sporirea duratei de exploatare.

Sectoarele expertizate tranzitează următoarele Unităţi Administrativ Teritoriale: judeţul Giurgiu (Lot 2.1) pe sectorul cuprins între km 44+000 - km 48+922, judeţul Dâmboviţa (Lot 2.2) între km 48+922 - km 80+182 şi judeţul Argeş (Lot 2.3) între km 80+182 - km 86+000.

Lungimea amplasamentului pe care sunt prevăzute lucrările este de 42 km, iar lăţimea platformei este de 26,00 m. Valoarea totală a investiţiei (inclusiv T.V.A.) 1.108.955 mii lei, din care C+M (inclusiv T.V.A.) 879.634 mii lei, iar durata de execuţie este de 48 de luni.