Eveniment

UniCredit: Prelungirea recesiunii dă fiori investitorilor străini

UniCredit: Prelungirea recesiunii dă fiori investitorilor străini

Rozalia Pal, economistul-şef al UniCredit Ţiriac Bank

Autor: Ciprian Valentin Botea

02.02.2011, 23:54 23

Decuplarea economiei româneşti de celelalte ţări din EuropaCentrală şi de Est, care au reuşit să iasă din recesiune încă deanul trecut, este un motiv de îngrijorare pentru investitoriistrăini şi doar continuarea reformelor din sectorul public ar maiputea calma sentimentul negativ al acestora, consideră Rozalia Pal,economistul-şef al UniCredit Ţiriac Bank.

"Trebuie menţionat faptul că suntem în continuare în urmacelorlalte ţări din Europa Centrală şi de Est în ceea ce priveşteevoluţia economiei. Am putea vedea câteva cifre negative şi înprimele două trimestre din acest an, ceea ce se reflectă negativ însentimentul investiţional", a declarat Pal.

Ea precizează totuşi că sunt foarte importante mesajele pozitivetransmise de autorităţi în ultima perioadă, prin implementarealegii bugetului de stat şi a legilor salarizării unitare şipensiilor. Dacă reformele din sectorul public vor produce efecte în2011, investitorii străini ar putea accepta decalajul dintreeconomia românească şi a celorlalte ţări din regiune, punând înbalanţă beneficiile pe care le vor obţine pe termen lung.

Prognoza băncii indică un volum de 4-5 mld. euro alinvestiţiilor străine directe în 2011, faţă de 2,3 mld. euro înprimele 11 luni de anul trecut. Şi în 2010 prognozele economiştilorindicau investiţii de 4-5 miliarde de euro.

Experienţa din 2010 arată că simpla tăiere a cheltuielilorpublice nu este suficientă pentru a scoate economia din recesiune,iar în lipsa creşterii investitorii nu vin, creându-se astfel uncerc vicios.

Alte elemente pozitive care ar putea ajuta economia să iasă dinrecesiune sunt, în opinia economistului de la UniCredit, creştereaproductivităţii forţei de muncă în ultimii doi ani, preţurilecompetitive afişate de exportatori datorită deprecierii monedeinaţionale faţă de perioada anterioară crizei şi orientareainvestiţiilor către sectoare cu valoare adăugată mare.

Produsul Intern Brut (PIB) ar putea avansa cu 1,7% anul acesta,arată prognoza UniCredit, adică sub media de creştere economică de3-3,5% a celorlalte ţări din Europa Centrală şi de Est. În ceea cepriveşte deficitul bugetar, Pal se aşteaptă la un nivel de 5% dinPIB anul acesta, peste ţinta oficială de 4,4% din PIB.

Economia este afectată în continuare de scăderea venituluidisponibil al populaţiei şi implicit de reducerea consumului, aarătat Pal, care precizează însă ca un semnal încurajator faptul căritmul de scădere al celor doi indicatori s-a mai diminuat. Încondiţiile în care consumul este în continuare scăzut, inflaţia vacoborî la 4-4,2% la sfârşitul anului, ceea ce va permite bănciicentrale să reia procesul de relaxare a politicii monetare, maispune Pal.

AFACERI DE LA ZERO