Eveniment

USDA: România are o strategie agresivă de export al grâului în Egipt, dar va fi depăşită de Franţa

USDA: România are o strategie agresivă de export al grâului în Egipt, dar va fi depăşită de Franţa

Foto: Shutterstock

Autor: Gabriel Razi

19.09.2013, 20:48 902

Traderii de materii prime locale cu bi­ro­uri în România au reuşit în primele trei luni ale sezonului comercial agricol 2013-2014 să exporte 800.000 de tone de grâu produs local în Egipt, România devenind astfel prin­cipa­lul furnizor de grâu al economiei nord-afri­ca­ne, cu 38% din tota­lul comenzilor. Valoarea cu­mulată a aces­tor comenzi este de circa 150 de milioane de euro, potrivit calculelor ZF.

Strategia agresivă de preţ a furnizorilor din România, poziţie care le-a permis com­pa­ni­ilor să preia comenzile, este scoasă în evi­denţă şi într-un raport al United States De­partment of Agriculture (USDA), o insti­tuţie echivalentă unui minister al agriculturii.

„România exportă agresiv în Egipt, dar Franţa ar urma să preia această piaţă de export pe măsură ce ofertă din România se va diminua. Franţa exportă în prezent şi în China, Algeria sau Arabia Saudită“, se arată în documentul americanilor.

Menţiunea expor­tu­ri­lor româneşti de grâu în­tr-un raport al USDA este un eve­­ni­ment ex­trem de rar având în vedere că în mod normal prim-pla­nul este luat în re­giune de Rusia şi Ucraina, primii doi jucători de la Marea Neagră.

Evenimentul arată impactul pe care l-a avut în piaţa internaţională a grâului stra­te­gia traderilor din România de a se grăbi să semneze contracte de export încă din primele zile ale campaniei.

Cu toate acestea, USDA scoate în lumi­nă şi partea goală a paharului, în sensul că ex­portatorii francezi au preferat să stea în ex­pectativă în ultimele trei luni în speranţa unor preţuri mai bune.

De altfel, chiar această poziţie de pasi­vitate a furnizorilor de grâu franţuzesc a relaxat concurenţa, lăsând loc liber şi pentru marfa ro­mânească. În anii anteriori, victo­ri­ile grâului românesc pe piaţa egipteană au fost eve­ni­mente sporadice, ceea ce face cam­pania actuală una fără precedent.

Strategia fran­cezilor a generat şi o situa­ţie atipică în sensul că având la dis­po­ziţie o re­coltă de 7,3 mi­lioa­ne de to­ne, tra­derii cu bi­rouri în Ro­mâ­nia au reuşit să sem­neze în mai puţin de trei luni pentru 10% din totalul disponibil.

Spre comparaţie, Franţa este liderul producţiei de grâu din UE, cu o cantitate de 37 de milioane de tone, iar în acest sezon nicio tonă de grâu franţuzesc nu a fost achi­ziţionată de autorităţile de la Cairo.

Explicaţia competitivităţii grâ­ului româ­nesc este aceea că în săptămânile de după înce­pu­tul recoltei traderii be­ne­ficiază de un context fa­vorabil pentru achi­ziţii. În această perioadă, fer­mierii sunt presaţi de sca­denţa fac­turilor pen­tru seminţe, îngră­şă­min­te sau aco­perirea altor cos­turi, dar în acelaşi timp ei au marfa în curte sau în hambare.

Concomitent, într-un an bogat cum este cel în curs, oferta devine rapid mai mare de­cât cererea, ceea ce împinge în jos preţurile de achiziţie.

Această evoluţie le permite comercian­ţilor să câştige în competitivitate pe plan ex­tern şi să ofere la export preţuri comparabile cu cele ale grâului din Rusia sau Ucraina.

Scăderea preţurilor la grâu cu o treime la 140-150 euro/tonă într-un in­terval de câteva săp­tămâni a pro­vo­cat un val de ne­mul­ţu­mire din partea fer­mierilor care îşi fă­cu­seră iniţial prog­no­zele de profit luând în calcul pre­ţuri mai mari.

Mai mulţi agricultori s-au exprimat public în acest sens, indicând o posibilă înţe­le­gere între traderi, ceea ce a dus şi la declan­şa­rea unei anchete din partea Consiliului Concurenţei.

Acest articol a apărut în ediţia tipărită a Ziarului Financiar din data de 20.09.2013

AFACERI DE LA ZERO