Eveniment

Veniturile bugetare cresc cu aproape 11%, în timp ce investiţiile continuă să se prăbuşească

Veniturile bugetare cresc cu aproape 11%, în timp ce investiţiile continuă să se prăbuşească

Autor: Claudia Medrega

29.06.2015, 00:04 146
Bugetul a rămas pe excedent în primele cinci luni ale anului, de 0,9% din PIB, „perfor­man­ţa“ fiind susţinută de creşterea încasărilor buge­tare cu aproape 11%, în pas cu acce­le­rarea economiei, dar şi de ajustarea cheltuielilor, în special a investiţiilor.

Veniturile bugetare au ajuns la sfârşitul lunii mai la 93 mld. de lei, în creştere cu 10,8% faţă de primele cinci luni de anul trecut, în timp ce investiţiile au continuat să fie „neperfor­man­tele“ bugetului, continuând să se prăbu­şească cu 26%, la 2,9 mld. de lei.

Investiţiile, în special în infrastructură, au fost neglijate în ultimii ani, ceea ce a lovit di­rect în capacitatea de redresare puternică a eco­nomiei, după cum au tot repetat analiştii. Iar România are nevoie de măsuri de stimulare a creşterii PIB, în special de investiţii publice cu valoare adăugată mare.

Cheltuielile de personal şi-au continuat ascensiunea, urcând cu 6,5% faţă de primele cinci luni din 2014, la 21 mld. lei, iar cheltuielile cu bunuri şi servicii au fost ajustate cu 3,8%, la 14 mld. lei.

Ministrul finanţelor, Eugen Teodorovici, a declarat recent că va fi înfiinţat un depar­ta­ment de analiză a cheltuielilor bugetare, pen­tru efi­cientizarea acestora, care va tăia chel­tu­ielile nejustificate cu scopul utilizării fondu­ri­lor pu­blice în zonele care aduc creştere econo­mică. Teodorovici a recunoscut că „este foarte important ca investiţiile să fie stimulate“ şi a spus că sunt alte zone din economie unde se pot reduce cheltuielile. Rămâne de văzut dacă şi când autorităţile vor da drumul la investiţii.

Condiţionat de evoluţia climatului macro-finan­ciar extern, dar şi de aspectele macroeco­no­mice şi politice interne, este posibil să asis­tăm în acest an la o execuţie bugetară mai am­biţioasă, mai ales în contextul intrării în vigoare a noului Cod fiscal de la 1 ianuarie 2016, spune Andrei Rădulescu, senior econo­mist la Banca Transilvania.

TVA va reveni la 19% de la 1 ianuarie, concomitent cu alte măsuri de relaxare fiscală, după cum a decis săptămâna trecută Parla­mentul. Guvernul a anunţat că îşi asumă majo­ra­rea deficitului bugetar în 2016 până la 3% din PIB (faţă de 1,2% din PIB cât fusese convenit cu Comisia Europeană), pentru a sus­ţine măsurile de relaxare fiscală.

Cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital, precum şi cele aferente pro­gramelor de dezvoltare finanţate din surse in­terne şi externe, au fost de 7,3 mld. lei, respectiv 1% din PIB.

O reducere semnificativă, de aproape 22%, s-a înregistrat în primele cinci luni în ca­zul cheltuielilor cu dobânzile ca urmare a se­zo­na­lităţii plăţilor şi a scăderii randa­mentelor la titlurile de stat.

Pe partea de venituri, un plus important, de 17,5%, s-a înregistrat la încasările din TVA, care au ajuns în mai la 24,2 mld. lei. Încasările din accize au crescut cu aproape 10% an/an, la 10 mld. lei. Sumele colectate din impozitul pe salarii şi venit s-au majorat cu 15% an/an, la 10,8 mld. lei, iar veniturile din impozitul pe profit au urcat cu 11,4% an/an, la 6,6 mld. lei.

Notă discordantă au făcut veniturile din contribuţii de asigurari, care au scăzut cu 0,8% an/an, la 23 mld. lei ca urmare a reducerii CAS la angajator cu cinci puncte procentuale de la 1 octombrie 2014, dar şi ca urmare a creşterii, pe anul 2015, cu 0,5 puncte procentuale a cotei de contribu?ie către pilonul II de pensii.

AFACERI DE LA ZERO