Eveniment

Vlădescu anunţă sfârşitul cotei unice şi trecerea la impozitul progresiv, cu deduceri pentru pensii şi asigurări de sănătate private

Vlădescu anunţă sfârşitul cotei unice şi trecerea la impozitul progresiv, cu deduceri pentru pensii şi asigurări de sănătate private

În România a funcţionat un sistem de impunere pe venitul global până în 2005, reuşindu-se reducerea deficitului bugetar net sub pragul de 3% din PIB. La 1 ianuarie 2005 a fost înlocuit cu cota unică de 16% pe venit şi pe profit, care treptat a adus încasări în creştere pe seama expansiunii economice foarte rapide, spre surprinderea chiar a FMI.

12.07.2010, 23:15 388

Pentru funcţionarea României este neapărat nevoie deintroducerea de la 1 ianuarie 2011 a unui sistem de impozitareprogresivă a veniturilor, în trepte mici care să plece cât mai dejos, cota unică de 16% fiind o etapă încheiată în noua conjuncturăeconomică, afirmă Sebastian Vlădescu, ministrul finanţelor.
El spune că opţiunea pentru impozitarea progresivă este susţinutăde toate expertizele tehnice care arată că la actuala stare aeconomiei, cu recesiune mai mare de 1,5% în 2010 şi perspectivefoarte rezervate pentru 2011, cota de 16% nu mai poate susţinebugetul astfel încât să fie finanţate în continuare educaţia,sănătarea sau pensiile.
"Pentru fiecare lucru există o anumită perioadă de viaţă. Cotaunică a fost o epocă, dar acum s-a încheiat şi nu o spun ca sălansez o discuţie politică, pentru că proiectul meu de impozitprogresiv pe venitul global nu este nici împotriva PD-L (care ainiţiat cota unică şi o susţine în continuare - n.r.), nici înfavoarea PSD (susţinător tradiţional al impo­zitării progresive -n.r.). Este o opţiune strict profesională, bazată pe calcule aleexperţilor din minister", a declarat Vlădescu.
Ministrul cu statut de tehnocrat în Guvernul Boc nu ezită să afirmecă din punctul său de vedere majorarea TVA la 24% a fost o eroareeconomică, el pledând în schimb pentru impozitarea tuturorpensiilor - poziţie susţinută şi de preşedintele TraianBăsescu.
El spune că lucrează la un nou sistem fiscal bazat pe impozitareaprogresivă a veniturilor şi pe care va fi construit şi bugetul pe2011, reluând practic proiectul impozitului pe venitul globalconceput în anul 2000 împreună cu actualii oficiali ai BănciiNaţionale - Valentin Lazea, economist-şef şi Lucian Croitoru,consilier al guvernatorului băncii centrale.
"Este mare nevoie să trecem la cote progresive de impunere, pentrucă nu văd cum altfel vom putea susţine un stat chiar mai puţinsocial, dar care tot trebuie să facă redistribuire devenituri."
Ministrul finanţelor susţine că actuala cotă unică nu mai face faţănevoilor de bani ale bugetului într-o economie care va rămâne înrecesiune în 2010.
"După ultimele calcule făcute pe majorarea TVA la 24%, scăderea PIBva fi mai mare de 1,5% anul acesta."
În România a funcţionat un sistem de impunere pe venitul globalpână în 2005, reuşindu-se reducerea deficitului bugetar net subpragul de 3% din PIB. La 1 ianuarie 2005 a fost înlocuit cu cotaunică de 16% pe venit şi pe profit, care treptat a adus încasări încreştere pe seama expansiunii economice foarte rapide.
O miză mare a introducerii impozitului în trepte pe venitul globaleste aplicarea de deductibilităţi pentru contribuţii la pilonul IIIde pensii (pensii private facultative) şi pentru asigurări privatede sănătate.
"Va fi absolut necesar un sistem de deductibilităţi foarte solidpentru pilonul III de pensii şi pentru sănătate, astfel încât toţisă fie încurajaţi să se gândească la pensii şi asigurări private,pentru că sistemele statale de susţinere şi protecţie socială vorfi tot mai greu de făcut funcţionale. Cel puţin noua generaţietrebuie orientată spre sistemul privat, să apeleze la asiguraremedicală în loc să aştepte medicamente compensate."
Cum va arăta noul sistem fiscal
Cote de impozitare progresivă a veniturilor, inclusiv a tuturorpensiilor, în trepte foarte mici şi cu zona de scutire plasatăfoarte jos, aproape de salariul minim pe economie care în prealabilsă fie majorat cel puţin cu 30% pentru descurajarea evaziunii pepiaţa forţei de muncă; globalizarea veniturilor cu sistem dededuceri în principal pentru pensii private şi asigurări desănătate private; impozit pe profit şi impozit pe dividende redusede la 16% la 15% pentru menţinerea competitivităţii fiscale aRomâniei; cotă de TVA redusă cu două-trei puncte procentuale faţăde nivelul actual de 24%; impozit forfetar pentru activităţile caresunt greu de evaluat pe bază de bilanţ contabil (mai ales dinsectorul serviciilor); impozitare solidă a proprietăţilor pe bazareeva­luării valorii impozabile; legislaţie privind impozitarea"averii vizibile", care să asigure instrumente de taxare adiscrepanţei dintre veniturile declarate şi valoareabunurilor/proprietăţilor deţinute de un contribuabil.
Vlădescu a vorbit încă de la începutul anului, la puţin timp de lapreluarea mandatului, despre nevoia introducerii unui nou sistemfiscal în România, despre impozitarea tuturor pensiilor şi taxareaproprietăţilor imobiliare "la valoarea reală".
Proiectul impozitului forfetar, tatonat în prima parte a anului, afost amânat pentru 2011 din cauza imposibilităţii de evaluare aveniturilor pe care le-ar fi adus la buget, respectiv a gradului deacoperire a încasărilor provenite din impozitul minim pe cifra deafaceri, care a fost păstrat în vigoare în urma discuţiilor cuFMI.
Un mare pariu va fi introducerea unor reglementări privindimpozitarea "averii vizibile" a contribuabililor.
"Ştiu că o asemenea lege va fi foarte greu de trecut prin Parlamentşi probabil că va funcţiona ca ordonanţă de urgenţă, pentru cănumai astfel vom avea un instrument clar pe baza căruia Fiscul săîntrebe din ce bani a fost construită şi din ce este întreţinută ocasă cu 14 dormitoare şi sală de mese de 20 de persoane. Dacă baniiau venit de la vărul din străinătate, până când respectivul vaaduce hârtii doveditoare, Fiscul va reţine impozit pe diferenţadintre venitul declarat de contribuabil şi valoarea estimată aproprietăţii."
Vlădescu spune că avansează acest plan de întărire a sistemuluifiscal din poziţia de tehnician. "În final, decizia este politică.Eu susţin că aceste proiecte decurg din profesionalism. Ca ministrual României şi nu al unui partid, în 2007 m-am opus majorăriipensiilor, iar acum spun că TVA nu trebuia majorată. Dacă e vorbaca la Finanţe să fie un ministru de partid, probabil că sunt unministru prost."


Sistemul fiscal este cinic, nu uman. Trebuie să taxăm toateveniturile
"Pentru funcţionarea României va fi nevoie să taxăm toate tipurilede venituri, practic tot ceea ce astăzi nu se impozitează. Trebuieeliminate scutirile aberante. Toţi se plâng de subfinanţareasistemului de sănătate, de exemplu, dar toţi fug de contribuţii. Netrebuie şi o taxare adevărată a proprietăţii, pentru că în momentulde faţă avem taxe mici, aplicate la valori impozabile mici şi înmod discriminatoriu."
Vlădescu afirmă că nu mai vrea ca o casă vândută cu 2 milioane deeuro să fie înregistrată cu o valoare impozabilă de 200.000 deeuro. El admite că există un număr mare de cetăţeni proprietari delocuinţe care trebuie protejaţi într-o anumită măsură, însă invocă"cinismul" oricărui sistem de impozitare, valabil şi în cazultaxării tuturor pensiilor. "Sistemul fiscal este cinic, nu uman,iar cetăţenii sunt contribuabili. Există însă şi următorul pas,care până acum nu s-a făcut în România, în sensul că taxele plătitede cetăţeni nu sunt ale ministrului sau ale politicianului şitrebuie folosite în beneficiul contribuabilului. Trebuie ca îndistribuirea fondurilor publice să existe cât mai puţine fisuri şicât mai multă eficienţă."
Cât priveşte impozitarea profitului companiilor, Vlădescu spune cănu este adeptul unui impozit mare, considerând că un nivel de 15%va fi sustenabil în condiţiile introducerii impozitului pe venitulglobal. De asemenea, afirmă că la o cotă de impozit pe dividendetot de 15% Fiscul nu ar fi deranjat dacă unii contribuabili ar fiplătiţi sub această formă.
România trebuie "să desfunde ţeava" capitalului străin, pentru cănu se poate dezvolta autarhic, neavând nici tehnologia, niciresursele necesare, nici forţa de muncă intensivă care ar finecesare, afirmă ministrul finanţelor.


Vreau să listăm pachete minoritare din Loterie şiCEC
"Trebuie să repunem România pe harta investitorilor străini şiputem face aceasta prin listarea dintr-o dată a 6 - 7 companii maride stat pentru a le atrage atenţia. Până la sfârşitul anului artrebui să scoatem pachete de acţiuni de 5 - 25% şi vorbesc înprimul rând despre Loteria Naţională şi CEC Bank, unde MinisterulFinanţelor deţine controlul, dar nu văd de ce nu ar fi scoase pebursă şi companii precum Romgaz sau Nuclearelectrica. Am puteacreşte piaţa de 10 ori în trei săptămâni."
Vlădescu respinge teoria potrivit căreia condiţiile proaste de pepiaţă nu fac oportună listarea de companii. "Cu riscul de a aveainiţial o piaţă proastă, eu spun că este vital să facem o mişcarebruscă pentru a reveni pe radarul capitalului străin. Chiar dacămâine am vinde ieftin un pachet de 5% din Romgaz, peste un anprobabil că valoarea acţiunilor rămase la stat ar creşte de 4 - 5ori."
Cât priveşte mult-amânata listare a Fondului Proprietatea, şefulFinanţelor se declară "deranjat" de tergiversarea procedurilor,susţinând că aceasta nu este provocată de ministerul pe care îlconduce şi care este acţionarul principal. "Sper ca FranklinTempleton să poată începe să lucreze cât mai repede, iar listareasă aibă loc. Este foarte importantă promovarea pe care o poate faceRomâniei un nume atât de mare."


România are nevoie de FMI încă 3 ani
România va trebui să menţină "parteneriatul" cu FMI timp de câţivaani după ce actualul acord va expira în aprilie 2011, inclusiv cu ocomponentă de finanţare efectivă, afirmă Sebastian Vlădescu.
"Pentru că ieşirea din recesiune va fi dificilă, vom avea nevoie încontinuare şi de asistenţă financiară, adică de bani efectivi, şide asistenţă tehnică din partea FMI. Acest parteneriat ar trebui sădureze încă câţiva ani, în perioada 2011-2013."
El spune că ar putea fi creat un instrument comun FMI-UE dedicatţărilor europene care nu fac parte din zona euro şi care să fiemult mai flexibil, după modelul liniei de credit acordate de FondPoloniei. "Mecanismul ar funcţiona pe baza unui set de politiciverificate de Fond, statul respectiv se finanţează de pe pieţe, darare mereu în spate acest buffer şi nu rămâne la mâna pieţelor. Încătrei ani am putea folosi un asemenea instrument."
Ministrul finanţelor afirmă că ar trebui adusă şi în Româniadezbaterea care a început deja în Vest privind o posibilă "ieşiredin paradigma ajustărilor bugetare dure, care accentueazărecesiunea". "După ajustările dure din 2010, 2011 ar trebui să fiemai suportabil, cu condiţia ca banii să nu fie aruncaţi pefereastră, sistemul de pensii să fie echilibrat, iar corupţia săfie ţinută sub control. Trebuie să dovedim de anul acesta că putemdisciplina cheltuielile, pentru ca în 2011 să încercăm o politicămai echilibrată în loc să mergem tot pe ajustare bugetară dură,aşteptând degajarea spaţiului fiscal pentru a începe încurajareaconsumului."
Soluţia lui Vlădescu pentru încurajarea consumului? "Sunt adeptulunui TVA mai mic din 2011 pentru a încuraja revenireaconsumului."

Sistemul fiscal al lui Vladescu

  • Cote de impozitare progresivă a veniturilor, în trepte foartemici şi cu zona de scutire plasată foarte jos, aproape de salariulminim pe economie care în prealabil să fie majorat cel puţin cu 30%pentru descurajarea evaziunii pe piaţa forţei de muncă;
  • Globalizarea veniturilor cu sistem de deduceri în principalpentru pensii private şi asigurări de sănătate private;
  • Impozit pe profit şi impozit pe dividende redus de la 16% la15% pentru menţinerea competitivităţii fiscale a României;
  • Cotă de TVA redusă cu două-trei puncte procentuale faţă denivelul actual de 24%;
  • Impozit forfetar pentru activităţile care sunt greu de evaluatpe bază de bilanţ contabil (mai ales din sectorulserviciilor);
  • Impozitare solidă a proprietăţilor pe baza reevaluării valoriiimpozabile;
  • Legislaţie privind impozitarea "averii vizibile", care săasigure instrumente de taxare a discrepanţei dintre venituriledeclarate şi valoarea bunurilor/proprietăţilor deţinute de uncontribuabil.

Sebastian Vlădescu, ministrul finanţelor:

Nu văd cum altfel poate funcţiona statul mai departe decât cu unsistem progresiv de impozitare, cu globalizarea tuturor veniturilorşi cu deduceri solide pentru pensii şi sănătate pentru modernizareaRomâniei. Trebuie să impozităm toate veniturile, tot ceea ce înRomânia nu se impozitează, ceea ce implică şi un sistem solid detaxare a proprietăţilor, care acum sunt impozitate cu taxe mici şila valori mici.

Sunt adeptul unei TVA mai mici de la 1 ianuarie 2011 pentruîncurajarea consumului. Trebuie să dovedim de anul acesta că putemdisciplina cheltuielile astfel încât să putem discuta dacă anulviitor ieşim din paradigma ajustărilor bugetare dure pentru a nuaccentua recesiunea, aşteptând degajarea de spaţiu fiscal pentru aîncepe să încurajăm consumul. Cred că este foarte importantădecizia recentă a BNR de a menţine dobânda-cheie, deşi aşteptărileinflaţioniste au crescut. Pentru economie este un răgaz în carecostul banilor nu se majorează.

Trebuie să desfundăm ţeava capitalului străin şi o putem facelistând până la sfârşitul anului dintr-o dată 6 - 7 companii maride stat pentru a le atrage atenţia. Până la sfârşitul anului artrebui să scoatem pachete de acţiuni de 5 - 25% şi vorbesc înprimul rând despre Loteria Naţională şi CEC Bank, unde MinisterulFinanţelor deţine controlul, dar nu văd de ce nu ar fi scoase pebursă şi companii precum Romgaz sau Nuclearelectrica. Am puteacreşte piaţa de 10 ori în trei săptămâni.

După ultimele calcule făcute pe majorarea TVA la 24%, scădereaPIB va fi mai mare de 1,5% anul acesta. Cel mai mult măîngrijorează pasivitatea generală din economie, blazarea oamenilor,în comparaţie cu situaţia din anii '90, când deşi era greu, era şiun spirit mai bătăios şi nici măcar eşecurile în afaceri nudescurajau, antreprenorii o luau de la capăt, se descurcau. Acumvăd că România bălteşte, iar asta mi se pare cel mai periculos.

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Comandă anuarul ZF TOP 100 companii antreprenoriale
AFACERI DE LA ZERO