Finanţe personale

Profitul net record de 690 mil. euro declarat în 2020 de Pavăl Holding/Dedeman arată cât ar trebui să declare profituri multinaţionalele în România. Dedeman declară anual o marjă de profit net de 16%, pe când Leroy Merlin 9%, Kaufland 7%, Lidl 5%, Mega Image 4%, Hornbach 3%, Carrefour 2%, Auchan 0,5% iar Cora şi Profi sunt pe pierderi

Profitul net record de 690 mil. euro declarat în 2020 de...

Autor: Liviu Popescu

06.06.2021, 16:00 24722

Dedeman declară anual o marjă de profit net de 16%, calculată ca raport între profitul net şi cifra de afaceri, pe când Leroy Merlin declară 9%, Kaufland 7%, Lidl 5%, Mega Image 4%, Hornbach 3%, Carrefour 2%, Auchan 0,5% iar Cora şi Profi sunt pe pierderi.

Cel mai mare profit net din România în anul 2020, de altfel un rezul­tat istoric pentru o so­cie­tate cu capital pri­vat integral românesc, este un indi­cator pentru ni­ve­lul real al profita­bi­li­tă­ţii pe care îl înre­gis­trea­ză cei mai mari retaileri din eco­nomia româ­nească, în mare parte multinaţionale.

Pavăl Holding SRL, înfiinţat de Adrian şi Dragoş Pavăl pentru a ac­ţio­na ca o societate de tip holding şi care să grupeze inclusiv companii lis­ta­te din portofoliu, a declarat în 2020 un profit net de 3,3 mld. lei (690 mil. euro), fiind cel mai mare pro­fit net al unei companii cu capital privat ro­mânesc din istorie.

„Este vorba despre profit opera­ţio­nal acumulat de-a lungul anilor şi nere­partizat de la Dedeman, repar­tizat ca dividend la sfârşitul anului 2020 la care se adaugă dividendele de la toate companiile unde Pavăl Hol­ding deţine participaţii“, spune Dragoş Pavăl pentru ZF.

Cele mai recente date publicate la Fi­nanţe, cele la final de 2019, arată că Dedeman a avut afaceri de 8,2 mld. lei cu un profit net de 1,3 mld. lei, echi­va­len­tul unei marje de profit de 16%, cea mai ridicată din piaţa de bri­colaj, eva­lua­tă în 2019 la circa 4 mld. euro. Pen­tru 2020 datele încă nu sunt publicate.

Din rândul celor mai mari 100 de companii din România în 2019 şi în func­ţie de nivelul marjei de profit, Dedeman se poziţionează pe locul 6, potrivit datelor de la Registrul Co­mer­ţu­lui, după patru companii de stat, Hidroelectrica (33% marja profit net), Nuclearelectrica (22%), Rom­gaz (21%), Transgaz (19%)  şi una contro­lată de austrieci, OMV Petrom (18%).

Profitabilitatea Dedeman este un indicator foarte bun pentru ce profituri reale obţin multinaţionalele, dar care de multe ori şi le „dimi­nu­ea­ză“ prin preţurile de transfer, adică cele prin care se transferă bunuri şi/sau servicii în cadrul unui grup de societăţi.

În topul celor mai mari comer­cianţi de retail, cu afaceri de peste 1 mld. lei în 2019, Dedeman se afla pe primul loc la profitabilitate cu 16%, ur­mat de Pepco (Polonia, 9% marja de pro­fit net), Leroy Merlin (Fran­ţa, 9% mar­ja), Kaufland (Ger­ma­nia, 7%), Lidl (Germania, 5%), Mega Image (Belgia, 4%), Carrefour (Franţa, 2%). Unii mari retaileri nici măcar nu de­cla­ră profit, cum sunt Profi sau Arti­ma (supermarketurile Carre­four), fiind pe pierderi. Auchan declară pro­fit net de 0,03 mld. lei la 5,4 mld. lei ci­fra de afaceri, adică 0,5% marja de profit.

Dacă top 100 retaileri din Româ­nia ar declara profit la nivelul mar­jei Dedeman de 16%, încasările din im­po­zi­tul pe profit de la retaileri ar fi patru ori mai mari.

Dedeman are de câţiva ani, adică de când a ajuns pe podiumul celor mai mari companii din România, o mare „problemă“: unde să investeas­că din profituri în contextul în care mo­mentan compania este prezentă doar pe plan local. O soluţie a devenit Bursa de la Bu­cu­reşti, unde fraţii Pavăl au un plan agre­siv de investiţii, ajungând la deţi­neri precum 23% din Alro Slatina, 8% din Electrica, 6,5% din Transelec­tri­ca. Fraţii Pavăl au mai investit masiv în clă­diri de birouri în Bucureşti şi au cum­părat recent o reţea de clinici dentare.

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Citește continuarea pe
zfcorporate.ro