• Leu / EUR4.8922
  • Leu / GBP5.5612
  • Leu / USD4.4928
Finanţe personale

Veniturile şi cheltuielile populaţiei din primele 3 luni au rămas la fel ca în trimestrul anterior

Veniturile şi cheltuielile populaţiei din primele 3 luni au rămas la fel ca în trimestrul anterior

Autor: Ana Maria Neagu

04.07.2011, 10:09 202

Veniturile totale medii lunare aleunei gospodării şi cheltuielile totale ale acesteia au fost înprimele trei luni aproximativ egale cu cele din ultimul trimestrudin 2010, situându-se la 2.318 lei şi respectiv 2.098 lei, potrivitdatelor publicate luni de Institutul Naţional de Statistică(INS).

În trimestrul anterior, venituriletotale medii lunare au fost de 2.308 lei, iar cheltuielile mediilunare de 2.114 lei.

Potrivit rezultatelor ancheteibugetelor de familie, în primele trei luni ale acestui an,veniturile totale medii lunare au reprezentat, în termeni nominali,2.318 lei pe gospodărie şi 804 lei pe persoană. Veniturile băneştiau fost, în medie, de 1.867 lei lunar pe gospodărie (648 lei pepersoană), iar veniturile în natură de 450 lei lunar pe gospodărie(156 lei pe persoană).

Salariile şi celelalte venituriasociate lor au format cea mai importantă sursă de venituri (47,6%din veniturile totale ale gospodăriilor).

La formarea veniturilor totale alegospodăriilor au contribuit, de asemenea, veniturile din prestaţiisociale în proporţie de 24,9%, veniturile din agricultură cu 1,9%,veniturile din activităţi neagricole independente cu 2,6% şi celedin proprietate şi din vânzări de active din patrimoniulgospodăriei cu 1,7%. O pondere importantă deţin şi veniturile înnatură (19,4%), în principal, contravaloarea consumului de produseagroalimentare din resurse proprii (17,5%).

Diferenţe de nivel şi, mai ales,de structură între veniturile gospodăriilor s-au înregistrat înfuncţie de mediul de rezidenţă. Astfel, veniturile totale medii peo gospodărie din mediul urban au fost cu 25,9% mai mari decât alegospodăriilor din mediul rural şi cu 9,8% mai mari faţă deansamblul gospodăriilor.

În urban, veniturile gospodăriilorau provenit în proporţie de 60,6% din salarii, de 24% din prestaţiisociale şi doar 9,2% au fost venituri în natură.

În schimb, în rural, principalasursă a veniturilor gospodăriilor a reprezentat-o producţiaagricolă, care a asigurat 39% din totalul veniturilor. Cea mai mareparte a acestora (34,7% din totalul veniturilor) a fost formată decontravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurseproprii, veniturile băneşti din agricultură asigurând numai 4,3%din veniturile gospodăriilor din mediul rural. O contribuţieimportantă la formarea veniturilor gospodăriilor rurale a revenitşi veniturilor din prestaţii sociale (26,3%) şi celor salariale(26,3%).

Cheltuielile totale ale populaţieiau fost în primul trimestru, în medie, de 2.098 lei lunar pegospodărie (728 lei pe persoană) şi au reprezentat 90,5% dinnivelul veniturilor totale.

Principalele destinaţii alecheltuielilor efectuate de gospodării sunt consumul de bunurialimentare, nealimentare, servicii şi transferurile cătreadministraţia publică şi privată şi către bugetele asigurărilorsociale, sub forma impozitelor, contribuţiilor, cotizaţiilor,precum şi acoperirea unor nevoi legate de producţia gospodăriei(hrana animalelor şi păsărilor, plata muncii pentru producţiagospodăriei, produse pentru însămânţat, servicii veterinareetc.).

Cheltuielile pentru investiţii,destinate pentru cumpărarea sau construcţia de locuinţe, cumpărareade terenuri şi echipament necesar producţiei gospodăriei,cumpărarea de acţiuni etc. deţin o pondere foarte mică încheltuielile totale ale gospodăriilor populaţiei

Unele particularităţi în ceea cepriveşte mărimea şi structura cheltuielilor totale de consum suntdeterminate de mediul de rezidenţă. Astfel, în timp ce nivelulcheltuielilor totale de consum, medii lunare pe o gospodărie, estemai mare în urban faţă de rural cu 471 lei, cel pentru consumulalimentar este mai mare cu numai 36 lei. Aceasta derivă din faptulcă, în rural, 49,4% din cheltuielile pentru consumul alimentarreprezintă contravaloarea consumului din resurseproprii.

În urban, consumul de produsealimentare din resurse proprii a acoperit 23% din cheltuielilepentru consumul alimentar.

Conform clasificării standard pedestinaţii a cheltuielilor de consum (COICOP), produsele alimentareşi băuturile nealcoolice au deţinut, în ianuarie-martie 2011, înmedie, 42% din consumul gospodăriilor.

O componentă a consumului, cupondere relativ mare în cheltuieli, este legată de locuinţă (apă,energie electrică şi termică, gaze naturale, combustibili,mobilier, dotarea şi întreţinerea locuinţei). În perioadaanalizată, acesteia i s-a alocat din cheltuielile de consum 22,4%.Cea mai mare parte a cheltuielilor cu locuinţa (18,6%) a fostabsorbită de consumul de utilităţi necesare funcţionării şiîncălzirii locuinţei (apă, energie electrică şi termică, gazenaturale şi alţi combustibili). La polul opus s-au situatcheltuielile efectuate de gospodării pentru hoteluri, cafenele şirestaurante (1,2%) şi cele pentru educaţie (0,7%).

AFACERI DE LA ZERO
Principalele valute BNR - ieri, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.8922
Diferență: 0,131
Ieri: 4.8858
Azi: 4.4928
Diferență: 0,279
Ieri: 4.4803
Azi: 5.5612
Diferență: 0,1657
Ieri: 5.5520
Azi: 4.8793
Diferență: 0,0123
Ieri: 4.8787