Fiscalitate

Contzilla.ro: Noi opţiuni pentru firmele care au cel puţin 50 de angajaţi în privinţa încadrării în muncă a persoanelor cu handicap

Contzilla.ro: Noi opţiuni pentru firmele care au cel puţin 50 de angajaţi în privinţa încadrării în muncă a persoanelor cu handicap
25.08.2020, 10:21 295

Potrivit Legii nr. 448 din 2006  privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel puţin 50 de angajaţi, au obligaţia de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puţin 4% din numărul total de angajaţi.

Astfel, unei firme cu 50 de angajati îi revine obligaţia de a angaja cel puƫin două persoane cu handicap.

În cazul în care nu angajează persoane cu handicap, firmele au două opţiuni:  

  1. să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap;

Pentru o firmă cu 50 de angajaţi acest lucru înseamnă o obligaţie lunară de plată de 4.460 lei.

  1. să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând echivalentul a minimum 50% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap, iar cu suma reprezentând diferenţa până la nivelul sumei prevăzute la lit. a) să achiziţioneze, pe bază de parteneriat, produse sau servicii realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap angajate în unităţi protejate autorizate.

În cazul firmei cu 50 de angajaţi, aceasta ar însemna practic posibilitatea de a achiziţiona produse şi servicii de la unităţi protejate într- sumă maximă de 2.230 lei pe luna.

Aceste unităţi protejate pot fi înfiinţate de orice persoană fizică sau juridică, de drept public sau privat, care angajează persoane cu handicap, iar din punct de vedere juridic pot fi:

a) cu personalitate juridică;

b) fără personalitate juridică, cu gestiune proprie, sub formă de secţii, ateliere sau alte structuri în cadrul instituţiilor publice.

c) fără personalitate juridică, cu gestiune proprie, sub formă de secţii, ateliere sau alte structuri în cadrul organizaţiilor fără scop patrimonial, care au angajate minimum 3 persoane cu handicap reprezentând cel puţin 30% din totalul angajaţilor secţiei, atelierului sau structurii respective.

Lista actualizată cu unităţile protejate este publicată pe site-ul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.

 
 


 

AFACERI DE LA ZERO