• Leu / EUR4.9430
  • Leu / GBP5.7237
  • Leu / USD4.7005
Fiscalitate

Contzilla.ro: Zece noutăţi fiscale şi din salarizare importante pentru firme

Contzilla.ro: Zece noutăţi fiscale şi din salarizare importante pentru firme
09.09.2020, 08:30 468

În ultima perioadă au apărut o serie de noutăţi legislative importante, cu incidenţă asupra activităţii firmelor, sintetizate mai jos:

1.S-a modificat formatul declaraţiei 394 – care se depune de către plătitorii de TVA în funcţie de perioada fiscală proprie, pentru a reflecta livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional în relaţie cu părţile afiliate. Noul format al declaraţiei se utilizează începând cu operaţiunile aferente lunii septembrie 2020 (O 3281/2020).

2.S-a publicat un sistem de bonificaţii de care vor putea beneficia firmele în perioada 2021-2025 dacă vor înregistra capital propriu pozitiv sau o creştere a acestuia de la an la an (OUG 153/2020).

Pe scurt, plătitorii de impozit pe profit, pe veniturile microîntreprinderilor sau de impozit specific beneficiază de o reducere a impozitului de 2% în cazul în care capitalul propriu contabil, în anul pentru care datorează impozitul, este pozitiv. Pentru contribuabilii care, potrivit prevederilor legale, au obligaţia constituirii capitalului social, capitalul propriu contabil trebuie să îndeplinească concomitent şi condiţia de a fi la nivelul unei valori cel puţin egale cu jumătate din capitalul social subscris. Apoi, în funcţie de rata de creştere anuală a capitalului propriu ajustat, pot beneficia de procente de reducere între 5% şi 10%.

Concomitent, s-a prelungit termenul până la care se vor depune declaraţiile de impozit până la data de 25 iunie a anului următor, inclusiv pentru impozitul pe venitul microîntreprinderilor aferent trimestrului 4 al anului precedent.

Această măsură a fost necesară ca urmare a faptului că indicatorii de calcul au la bază informaţii din situaţiile financiare anuale, care au termen de depunere (pentru firme) de 150 de zile de la data încheierii exerciţiului financiar.

3. Începând cu 24 august 2020 au intrat în vigoare noile prevederi privind încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap (L 193/21.08.2020).

Conform Legii 448/2006, autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel puţin 50 de angajaţi, au obligaţia de angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puţin 4% din numărul total de angajaţi sau de a plăti lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap.

Prin actul normativ care intră în vigoare în 24 august 2020, în cazul în care nu angajează persoane cu handicap, firmele pot opta, să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând echivalentul a minimum 50% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap, iar cu suma reprezentând diferenţa până la nivelul sumei întregi datorate,  să achiziţioneze, pe bază de parteneriat, produse sau servicii realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap angajate în unităţi protejate autorizate.

4.Asociatiile şi fundatiile vor depune declaraţia privind beneficiarul real exclusiv la la Ministerul Justiţiei, iar persoanele juridice care au obligaţia de înmatriculare în registrul comerţului o vor depune la ONRC. Termenul pentru depunerea acestei declaraţii a fost prelungit până la data de 01 noiembrie 2020, conform OUG nr. 111/2020 şi OUG nr. 142/2020.

5.Data de 30.09.2020 este termenul pănă la care firmele care îndeplinesc anumite criterii de marime (cifra de afaceri pe anul 2019 peste plafonul de 220.000 lei) trebuie să depună raportarile contabile semestriale.

6. Ministerul Finanţelor Publice a emis câteva clarificări privind tratamentul fiscal şi contabil al subvenţiilor primite de către firme pentru angajaţi în baza OUG 30/ 2020 şi Legii 19/2020.Astfel, din punct de vedere contabil, sumele primite în temeiul celor două acte normative menţionate reprezintă pentru angajatori venituri din subvenţii, care compensează cheltuielile cu salariile. În cazul societăţilor plătitoare de impozit pe profit, veniturile din subvenţii astfel obtinute sunt impozabile, iar cheltuielile cu salariile aferente drepturilor băneşti acordate în temeiul legal menţionat sunt deductibile, iar în cazul microîntreprinderilor, veniturile din subvenţii nu sunt cuprinse în baza impozabilă a impozitului pe venit.

7.  A fost aprobată procedura de decontare şi de plată a sumelor acordate în baza OUG nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă (H 719/2020).

Una din aceste măsuri prevede că în cazul reducerii temporare a activităţii determinate de instituirea stării de urgenţă/alertă/asediu, angajatorii au posibilitatea reducerii timpului de muncă a salariaţilor cu cel mult 50% din durata prevăzută în contractul individual de muncă, cu informarea şi consultarea sindicatului, a reprezentanţilor salariaţilor sau a salariaţilor, după caz, anterior comunicării deciziei salariatului.Pe durata reducerii timpului de muncă în aceste condiţii salariaţii afectaţi de măsură beneficiază de o indemnizaţie de 75% din diferenţa dintre salariul de bază brut prevăzut în contractul individual de muncă şi salariul de bază brut aferent orelor de muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de muncă, în completarea drepturilor salariale cuvenite, calculate la timpul efectiv lucrat.

Drepturile se vor solicita pe baza unei cereri insotite de o documentaţie şi se va deconta din bugetul asigurărilor pentru şomaj,  în termen de cel mult 10 zile de la data depunerii cererii şi a documentelor anexa şi după plata impozitelor şi contribuţiilor aferente.

8. S-a hotărat acordarea de zile libere unuia dintre părinţi pentru supravegherea copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, unde aceştia sunt înscrişi, ca urmare a rezultatului anchetei epidemiologice efectuată de direcţia de sănătate publică şi având în vedere hotărârile comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, respectiv Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti.

Persoanele îndreptăţite au dreptul la zile libere plătite pe toată perioada în care se decide limitarea sau suspendarea activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară iar indemnizaţia pentru fiecare zi liberă este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Indemnizaţia este în sumă brută şi este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum şi plăţii contribuţiei asiguratorii pentru muncă. Sumele se vor recupera ulterior de către angajatori de la AJOFM în baza unei cereri.

Pentru ca unul din parinte să poata beneficia de acest  drept trebuie sa aiba copii cu vârsta de până la 12 ani sau copii cu dizabilităţi cu vârsta de până la 26 de ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ sau de educaţie timpurie antepreşcolară iar celălalt părinte sa nu beneficieze, la rândul său, de zile libere.

Angajatorul este obligat să acorde zilele libere în caz contrar riscând amendă între 1.000 şi 2.000 lei pentru fiecare persoană pentru care refuză acordarea zilelor libere, fără a depăşi valoarea cumulată de 20.000 de lei.

9.Formatul certificatului de concediu medical a fost actualizat de două ori în ultimele luni prin Ordinul nr. 1546/938/2020 şi respectiv O 1092/2020.

10. MFP şi ANAF au dezvoltat şi implementat un serviciu electronic, Programarea online, prin intermediul ăaruia contribuabilii se pot programa online pentru întâlnirea cu un inspector fiscal, alegând dintre tematici : declaraţii fiscale persoane fizice, declaraţii fiscale persoane juridice, evidenţa de plătitor persoane fizice, evidenţa de plătitor persoane juridice, avize şi autorizaţii (case de marcat), executare silită persoane fizice, executare silită persoane juridice, cazier fiscal, asistenţa contribuabili, evitarea dublei impuneri. Serviciul este disponibil pe site-ul ANAF la secţiunea Servicii Online. Timpul alocat fiecărei programări este de maximum 30 de minute.

AFACERI DE LA ZERO
Principalele valute BNR - astăzi, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.9430
Diferență: -0,0546
Ieri: 4.9457
Azi: 4.7005
Diferență: 0,6208
Ieri: 4.6715
Azi: 5.7237
Diferență: -0,0367
Ieri: 5.7258
Azi: 4.9319
Diferență: 0,793
Ieri: 4.8931