Fiscalitate

Precizările Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală: Ce trebuie să ştie contribuabilii despre „impozitarea nunţilor”

Precizările Agenţiei Naţionale de Administrare...

Autor: Alexandru Nanu

04.06.2024, 09:02 103

Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF)  revine cu o serie de clarificări ca urmare a informaţiilor apărute în mass media şi pe reţelele sociale cu privire la „impozitarea nunţilor”, conform celui mai recent comunicat de pe site-ul instituţiei.

În conformitate cu prevederile art. 61 din legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, categoriile de venituri supuse impozitului pe venit sunt:

a) venituri din activităţi independente, definite conform art. 67;

b) venituri din drepturi de proprietate intelectuală, definite potrivit art.70;

c) venituri din salarii şi asimilate salariilor, definite conform art. 76;

d) venituri din cedarea folosinţei bunurilor, definite conform art. 83;

e) venituri din investiţii, definite conform art. 91;

f) venituri din pensii, definite conform art. 99;

g) venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, definite conform art. 103;

h) venituri din premii şi din jocuri de noroc, definite conform art. 108;

i) venituri din transferul proprietăţilor imobiliare, definite conform art. 111;

j) venituri din alte surse, definite conform art. 114 şi 117.

În cadrul fiecărei categorii de venituri, sunt prevăzute obligaţiile declarative ale veniturilor impozabile. Astfel, cum este prevăzut la art. 64, cota de impozit de 10% se aplică asupra venitului impozabil corespunzător fiecărei surse din fiecare categorie, făcând excepţie cotele de impozit prevăzute expres pentru categoriile de venituri cuprinse în titlul IV.

Totodată, la art. 62 din acelaşi act normativ, sunt enumerate veniturile care sunt neimpozabile, în cazul cărora nu există obligaţia declarativă din partea contribuabilului. La lit. p) sunt prevăzute sumele sau bunurile, inclusiv titluri de valoare şi aur de investiţii, primite cu titlu de moştenire ori donaţie. Sursele de fonduri de natura darurilor de nuntă/de botez sunt venituri neimpozabile.

Conform prevederilor art. 117 din acelaşi act normativ, astfel cum a fost modificat potrivit Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung, orice venituri constatate de organele fiscale, în condiţiile Codului de procedură fiscală, a căror sursă nu a fost identificată, se impun cu o cotă de 70% aplicată asupra bazei impozabile ajustate. Astfel, cota de impozit de 70% nu se aplică surselor de fonduri identificate, astfel cum sunt prevăzute la art. 61 şi 62.

În concluzie, sursele de fonduri de natura darurilor de nuntă/de botez nu sunt venituri impozabile, nefiind supuse obligaţiei declarării.