Fiscalitate

Tot ce trebuie să ştie contribuabilii: ANAF a publicat un ghid pentru persoanele fizice care vor să opteze pentru plata CAS şi CASS

Tot ce trebuie să ştie contribuabilii: ANAF a publicat...

Autor: Alexandru Nanu

05.03.2021, 09:59 50176

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat recent pe site-ul instituţiei “ Ghid privind persoanele fizice care optează pentru plata contribuţiei de asigurări sociale şi asigurări sociale de sănătate” care aduce clarificări legate de plata opţioanlă a contribuţiei la asigurările sociale (CAS) sau contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate (CASS) pentru persoanele care nu sunt obligate la paltă.

Conform ghidului, persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente şi venituri din drepturi de  proprietate  intelectuală din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri, care au estimat pentru anul curent  venituri nete a căror valoare cumulată este sub plafonul minim de 12 salarii minime  brute pe ţară, în vigoare  la termenul de  depunere a Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele, pot opta pentru plata contribuţiei de asigurări sociale.

Pentru plata CAS şi CASS, prin opţiune, trebuie depusă declaraţia unică la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), până în data de 25 mai, pentru persoanele care nu depăşesc plafonul de 27.600 de lei.

În anul 2021 salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este de 2.300 lei lunar.

Persoanele  fizice  care  optează  pentru  plata  contribuţiei  de  asigurări  sociale îşi  aleg  o valoare, reprezentând baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, cel puţin egală cu 12 salarii de bază minime brute pe ţară, care constituie "venitul ales".

În continuare vă prezentăm exemplul oferit în ghidul anterior menţionat pentru calculul CAS:

O persoană fizică estimează pentru anul 2021 venituri nete a căror valoare cumulată este sub  plafonul  minim  de  12  salarii  minime  brute  pe  ţară  (plafon  anual  este  de 27.600  lei),  dar optează pentru plata contribuţiei de asigurări sociale pentru anul curent la un venit ales de 30.000 lei.

Contribuţia de asigurări sociale datorată va fi în sumă de 7.500 lei, respectiv 30.000 X 25%.  În situaţia în care venitul net anual cumulat realizat de contribuabil la 31.12.2021 va fi peste plafonul anual de 27.600 lei (12X2.300), spre exemplu în sumă de 50.000 lei, nu se procedează la regularizarea  contribuţiei  de  asigurări  sociale  întrucât  baza  anuală  de  calcul  al  contribuţiei  de asigurări sociale o reprezintă venitul ales de contribuabil (în exemplu dat de 30.000 lei), care este mai mare decât nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară.

În continuare vă prezentăm exemplul oferit în ghidul anterior menţionat pentru calculul CASS:

Cota de contribuţie de asigurări sociale de sănătate este de 10%.

O persoană fizică nu realizează venituri în anul 2021, dar optează pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

Stabilirea contribuţiei de asigurări de sănătate:

a) valoarea salariului de bază minim brut pe ţară în anul 2021 este de 2.300 lei.

b) data la care se depune declaraţia - 1  februarie 2021. Persoana va fi asigurată 12 luni începând cu  1 februarie 2021.

c) stabilirea bazei de calcul al contribuţiei

2.300  lei x 6 luni = 13.800 lei

d) determinarea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate

13.800 lei x 10% = 1.380 lei

Termenul de plată a contribuţiei de asigurări sociale este până la data de 25 mai, inclusiv a anului următor celui pentru care se datorează contribuţia. Persoanele  fizice  pot  efectua  plăţi reprezentând  contribuţia  de  asigurări sociale  datorată, oricând până la împlinirea termenului de plată.

Puteţi consulta materialul informativ integral al ANAF AICI

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Comandă anuarul ZF TOP 100 companii antreprenoriale
AFACERI DE LA ZERO