Fondul Proprietatea

Statul mai are nevoie de 4 mld. € pentru despăgubiri pe lângă cei 2,5 mld. € cedaţi în FP

Statul mai are nevoie de 4 mld. € pentru despăgubiri pe lângă cei 2,5 mld. € cedaţi în FP

Ştefan Viorel, deputat PSD, 47 de ani

Autor: Roxana Pricop

23.05.2011, 23:55 1762

Cotaţia acţiunii Fondului Proprietatea (FP) este de departe ceamai urmărită dintre cele 70 de acţiuni care se tranzacţionează laBursa de Valori Bucureşti, pentru că de această cotaţie depinde câtde repede se va termina participaţia de 37% din fond rămasă pemâinele statului, dar şi încasarea despăgubirilor de către mii defoşti proprietari care au primit acţiuni la Fond în contulimobilelor confiscate de regimul comunist.

Statul a acordat până acum despăgubiri de circa 2,5 mld. euro,prin cele 64% din ac­­ţiuni cedate la FP, dar ar putea avea nevoiede mai mulţi bani din cauză că preţul acţiunilor FP a scăzutputernic.

De la înfiinţarea Fon­dului în 2005 şi până pe 25 ianuarie 2011,data listării fondului, despă­gu­birile în acţiuni s-au făcut laparitatea de un leu. Astfel, la cotaţia acţiunii FP de ieri de0,5020 lei/titlu, un fost proprietar care decide să îşi vân­dă cele100.000 de acţiuni FP primite de la stat în contul unor despăgubiricuvenite în valoare de 100.000 de lei, ar încasa doar jumătate dindespăgubirile cuvenite.

Pe de altă parte, statul român trebuie să renunţe la un numărdublu de acţiuni din participaţia rămasă la Fond pentru a onora odespăgubire de 100.000 de lei, având în vedere că din 2 maidespăgubirile se fac la preţul de pe piaţă al acţiunii şi nu lavaloarea nominală de un leu. "Marea problemă este că acţiuneaFondului se tranzacţionează la Bursă la jumătate din valoareanominală. Statul poate onora doar jumătate din cererile dedespăgubire. Fondul valorează 4 miliarde de euro, însă pentru castatul să poată onora toate cererile de despăgubire, trebuie maiaducă încă 4 miliarde de euro", a spus Viorel Ştefan, deputat PSDşi membru al Comisiei buget finanţe din cadrul Camerei Deputaţilor.De profesie economist, el este unul dintre cei mai experimentaţiparlamentari în sectorul financiar, având în vedere că din 2000până pe 2 mai 2011 s-a aflat la conducerea Comisiei buget finanţe aCamerei Deputaţilor.

Ştefan Viorel este şi membru al Partidului Social Democrat,partid care s-a declarat în mod public unul dintre opozanţiiînfiinţării Fon­dului Proprietatea şi administrării fondului decătre o firmă internaţională.

"În momentul în care s-a decis legarea despăgubirilor cuac­ţiuni FP de preţul de pe Bursă, argumentul invocat desusţinători, prin­tre care s-au numă­rat şi Sebastian Vlădescu, peatunci ministrul finan­ţelor publice, şi Ionuţ Popescu (fostdirector al FP - n.red.), a fost că listarea Fondului va fi un maresucces şi că acţiunile se vor tranzacţiona peste valoarea nominalăde un leu, astfel că nu va exista un impact negativ asuprabugetului de stat, ci dimpotrivă. Eu însă am fost împotriva legăriidespăgubirii de preţul din piaţă. Procesul de despăgubire cuacţiuni FP nu trebuie să se aşeze pe baze speculative. Mai mult,cred că Proprietatea nu trebuie folosit ca un instrument dedespăgubire", a continuat deputatul.

O nouă cutie a Pandorei se va deschide atunci când participaţiadeţinută de stat prin intermediul Ministerului Finanţelor Publicela Fondul Proprietatea se va epuiza înainte ca toate cererile dedespăgubire să fie onorate. Potrivit celor mai recente date, statulmai are 37% din FP sau un pachet de 5 miliarde de acţiuni FP(evaluate la 2,5 mld. lei pe bursă). Cum în cei 5 ani defuncţionare ai Fondului, circa 73% din fond au fost folosiţi destatul român pentru a des­păgubi circa 3.000 de foşti proprietari,este greu de crezut că restul de 27% din Fond va fi destul pentrucele câteva zeci de mii de cereri de compensare.

Reprezentanţii Guvernului nu au spus ce anume se va întâmplaatunci când statul îşi va epuiza acţiunile la FondulProprietatea.

"Deşi nu cred în raţiunea de funcţionare a acestui Fond, omăsură care s-ar impune ar fi ca statul să suplimenteze capitalulFondului cu alte participaţii la companii la care este acţionar.Atunci însă ar apărea riscul ca Fondul să fie naţionalizat, dacăprin acest aport suplimentar de capital partici­paţia statului ardepăşi 50% din capital", a conchis Ştefan.

Ştefan Viorel, deputat PSD, 47 de ani

A absolvit Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea "Al.I. Cuza" Iaşi în 1980 şi din 2002 este doctor în economie. Din 1980până în 2002 a ocupat diferite funcţii în cadrul întreprinderii denavigaţie fluviale NAVROM Galaţi, de la economist, şef serviciupână la preşedinte din 1996 până în 2002. Şi-a început carierapolitică în 1993, când a devenit membru al PSD, iar în 1996 şi-aînceput mandatul de senator. El a fost reales în funcţia de senatorpână în 2008. El este deputat în actuala legislatură. Din 2000 s-aaflat la conducerea Comisiei buget finanţe din cadrul CamereiDeputaţilor. Recent, pe 2 mai, funcţia de preşedinte al ComisieiBuget a revenit Eugeniei Barna. În actuala legislatură, ŞtefanViorel a iniţiat 12 proiecte legislative, dintre care doar una afost aprobată până în prezent.

AFACERI DE LA ZERO