Fonduri UE

Polonezii: Faceţi o singură autoritate la fondurile UE

Polonezii: Faceţi o singură autoritate la fondurile UE

Autor: Adriana Rosoga

28.09.2010, 23:05 38

Un sistem de depunere şi evaluare online a proiectelor şi osingură autoritate de management care gestionează banii europenisunt doar două dintre măsurile pe care polonezii le-au luat pentrua grăbi absorbţia banilor de la UE. Cu un sistem "copiat" dupămodelele Germaniei, Spaniei şi Franţei, Polonia a fost anul trecutsingurul stat din Uniunea Europeană care a înregistrat creştereeconomică ca urmare a faptului că a utilizat fondurile europene cainvestiţii.

"Polonia a dezvoltat pârghii şi căi de a accesa mai uşorfondurile europene. Au fost schimbate regulile şi procedurilepentru a grăbi absorbţia banilor europeni. La început dosarele caretrebuiau depuse arătau precum romanele, acum sunt nuvele. Procesula fost însă îndelungat pentru a ajunge la soluţii acceptabilepentru absorbţia banilor UE", spune Michal Gwizda, partener alcelei mai mari companii independente de consultanţă din Polonia,Accreo. Compania şi-a deschis în aprilie un birou pe piaţa localăşi are în derulare proiecte cu o valoare de circa 50 mil. euro.

Cu un buget alocat pentru perioada 2007-2013 de aproape două orimai mare decât cel al României, respectiv 60 mld. de euro, Poloniaavea la sfârşitul lui 2009 un grad de absorbţie de 7%, faţă deRomânia care a reuşit să atragă doar 2% din banii europeni, conformunui studiu realizat de KPMG.

Spre deosebire de ţara noastră care a direcţionat mare parte dinfondurile europene către firmele mici şi mijlocii, strategiaPoloniei a fost de a se orienta spre finanţarea companiilor mari şia investiţiilor greenfield inovative. "Polonia a acordat o atenţiedeosebită finanţării companiilor mari pentru a le ajuta să fiecompetitive pentru piaţa europeană", precizează Gwizda, care spunecă unul dintre proiectele pe care compania sa le-a realizat înPolonia şi care a obţinut o finanţare europeană de 10 mil. euroeste construcţia unui centru logistic pentru H&M, unul dintrecei mai mari retaileri de îmbrăcăminte la nivel mondial.

Fondurile alocate companiilor în Polonia se ridică la circa 9mld. de euro pentru perioada 2007-2013, iar gradul de contractare aproiectelor pentru companiile mari este de 80%.

Michal Gwizda spune că România nu încurajează investiţiilestart-up-urilor, având în vedere că firmelor care pot aplica pentrufonduri structurale li se cere să aibă profit operaţional înultimul an fiscal. "Nu înţeleg de ce în România li se cerecompaniilor să aibă profit operaţional în ultimul an fiscal. Este oregulă care nu se aplică în nicio ţară membră UE. Această regulăexclude start-up-urile din cursa banilor europeni şi investiţiilegreenfiel ale unor investitori ale căror proiecte ar putea fiviabile."

Polonia beneficiază şi de exeperienţa primilor ani de aderare(Polonia a aderat în 2004) când a primit pentru perioada 2004 -2007 13,8 miliarde de euro.

Spre deosebire de România unde sunt şapte autorităţi demanagement şi tot atâtea organisme intermediare, structuri caregestionează banii UE, fiecare în subordinea câte unui minister, înPolonia a fost creată încă de la început o singură autoritate demanagement care are în subordine, pentru fiecare program, câte oautoritate de implementare. "Prima evaluare a proiectelor esterealizată în autorităţi regionale. Următoarea etapă esteverificarea acestora de către autorităţile de implementare", spuneGwizda.

În cadrul acestei structuri, reprezentantul Accreo spune călucrează "o armată de oameni", salariul unui debutant fiind pestesalariu mediu care în Polonia este în jur de 700 de euro. "Undebutant câştigă circa 1.000 de euro, deci peste salariu mediu.S-au luat măsuri pentru a-i stimula pe angajaţii autorităţilor,astfel încât să nu aleagă să plece în firme de consultanţă."

În ceea ce priveşte sistemul de accesare a banilor europeni,Gwizda spune "Polonia a dat copy-paste după modelul Germaniei şi alSpaniei, iar pentru agricultură a copiat modelul Franţei. Dacă esteun model care a reuşit deja nu văd de ce nu poate fi copiat."

Un sistem pe care autorităţile poloneze au început să-limplementeze începând cu acest an este înregistrarea şi depunereaonline a proiectelor. "Aceasta este una dintre metodele pe careRomânia ar putea să le implementeze. Utilizarea instrumentelor ITpoate grăbi procesul de evaluare şi depune a proiectelor."

Cu toate că autorităţile române au făcut paşi importanţi îngrăbirea procesului de absorbţie, reprezentantul Accreo susţine că"în continuare ghidul solicitantului şi documentaţia care se ceresunt precum o enciclopedie, spre deosebire de Irlanda, spre exemplu(care are cel mai ridicat grand de absorbţie - n.r), unde arecâteva pagini."

AFACERI DE LA ZERO