Info

ANUNŢ DE SELECŢIE PENTRU POZIŢIA DE MEMBRU ÎN DIRECTORATUL C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A.

Advertorial

ANUNŢ DE SELECŢIE PENTRU POZIŢIA DE MEMBRU ÎN...

Autor: Publicitate

25.06.2024, 08:00 239

Consiliul de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. anunţă declanşarea procedurii de selecţie a candidaţilor pentru 5 (cinci) posturi de membru în Directoratul C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. . Acest proces de selecţie se derulează în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr.111/2016, cu completările şi modificările aduse prin Legea nr.187/2023 şi cu cele ale H.G. nr.639/2023.

Criteriile de selecţie sunt competenţe şi trăsături necesare candidaţilor pentru a putea îndeplini cu succes rolul care le-a fost atribuit; aceste criteriii sunt grupate în următoarele grupe: competenţe specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice, competenţe de importanţă strategică / tehnică, competenţe de guvernanţă corporativă, competenţe sociale şi personale, experienţă pe plan local şi internaţional, trăsături specifice postului, alinierea cu scrisoarea de aşteptări. Modalitatea de evaluare: observarea şi analiza reacţiilor, comportamentelor şi a răspunsurilor candidaţilor prin raportare la Profilul Candidatului.

Constituie avantaj în procesul de selecţie: absolvirea de master/MBA sau doctorat, experienţă în relaţia cu autorităţile publice, experienţă în comunicarea şi relaţia cu investitorii, experienţă în formarea, coordonarea şi dezvoltarea echipelor/colectivelor de personal şi planificarea succesiunii în cadrul acestora, experienţă în domeniul audit, economic, contabilitate, financiar sau juridic, managementul riscului, experienţă în domeniul energetic, experienţă în relaţia cu instituţiile europene, experienţă în realizarea unor investiţii sau proiecte în domeniul energetic, experienţă în realizarea unor investiţii din fonduri externe nerambursabile sau rambursabile.

Condiţiile de participare, etapele şi planificarea procesului de selecţie, precum şi conţinutul dosarului de candidatură sunt prezentate în detaliu pe paginile web  https://web.transelectrica.ro/noutati/lista_noutati.html si https://www.linkedin.com/company/transelectrica/.

Dosarele de candidatură vor fi în mod obligatoriu depuse până la data de 24 iulie 2024, ora 16.00, atât pe suport de hârtie cât şi în format electronic, aşa cum este descris în anunţul detaliat postat la adresele web anterior menţionate.