Info

Banca Transilvania cheamă acţionarii pentru plata dividendelor

Advertorial

Banca Transilvania cheamă acţionarii pentru plata...

Autor: Publicitate

21.06.2024, 09:00 3575

BANCA TRANSILVANIA S.A. informează acţionarii că data de 26 iunie 2024 este data plăţii pentru dividendele care se vor acorda în temeiul Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 25.04.2024.

Valoarea brută a dividendului pe acţiune este de 1,2521000331 lei, iar impozitul pe dividende se va reţine la sursă conform reglementărilor legale în vigoare la data plăţii.

Prin aceeaşi hotărâre AGOA s-a aprobat data de înregistrare ca fiind 12 iunie 2024 şi ex-date –11 iunie 2024.

Plăţile reprezentând dividende cuvenite acţionarilor se vor realiza în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, după cum urmează:


I. Plăţi către acţionarii reprezentaţi de Participanţii la sistemul Depozitarului Central (intermediari), cu deţineri de acţiuni în Secţiunea 2:
În conformitate cu prevederile legale, acţionarii care la data de înregistrare anterior menţionată deţin acţiuni BT (simbol TLV) în conturi deschise la unul sau mai mulţi Participanţi la sistemul Depozitarului Central sau au comunicat un cont de plată către Depozitarul Central vor primi dividendele aferente deţinerilor respective în contul Participanţilor (corespunzător nivelului de deţineri gestionate de către fiecare Participant) sau în contul indicat Depozitarului Central, fără prezentarea unor documente suplimentare, cu excepţia celor pentru care Participantul a transmis către Depozitarul Central o informare privind încetarea relaţiilor contractuale cu cel puţin 2 zile lucrătoare anterioare datei plăţii.

II. Pentru acţionarii nereprezentaţi de un participant sau care deţin acţiuni în Secţiunea 1, plata dividendelor se va realiza de către Agentul de Plată Banca Transilvania S.A., cu sediul central în Cluj- Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 30-36, jud. Cluj, înregistrată la ORC Cluj sub nr. J12/4155/1993, având CUI 5022670, prin una dintre următoarele metode:

1. În cazul acţionarilor persoane fizice şi persoane juridice titulari de cont bancar
Plata dividendelor în cazul acţionarilor persoane fizice sau juridice care sunt titulari de cont BT sau îşi deschid cont curent la Banca Transilvania S.A. până la data de 21 iunie 2024 se va realiza prin virament bancar în conturile curente deschise la BT. Acţionarii nu trebuie să notifice instituţia de credit privind existenţa/deschiderea contului curent.

2. În celelalte cazuri, plata dividendelor se va realiza prin plăţi în numerar la ghişeele Băncii Transilvania S.A.

PERSOANE JURIDICE
Pentru persoanele juridice - acţionari care nu se încadrează la pct. I (respectiv nu sunt reprezentaţi de către un Participant) sau II (nu au cont deschis la Banca Transilvania), plata dividendelor se va face în numerar, prin ghişeele Băncii Transilvania din toată ţara.

PERSOANE FIZICE
Pentru persoanele fizice - acţionari care nu se încadrează la pct. I (respectiv nu sunt reprezentaţi de către un Participant) sau II (nu au cont deschis la Banca Transilvania), plata dividendelor se va face în numerar, prin ghişeele Băncii Transilvania din toată ţara.

În vederea informării acţionarilor în mod adecvat,  vă aducem la cunoştinţă că a fost publicată procedura BT de distribuire a dividendelor pe website-ul băncii (www.bancatransilvania.ro), la Secţiunea AGA 2024, putând fi astfel accesată de către toţi cei interesaţi. Aceasta conţine toate detaliile privind modalităţile de plată a dividendelor.

Cele mai citite ştiri