Info

Ordinul european de anchetă în procesul penal

Opinia specialistului

Mihai Mareş, fondator al Mareş & Mareş

Mihai Mareş, fondator al Mareş & Mareş

17.02.2021, 08:00 1405

În contextul liberei circulaţii în cadrul Uniunii Europene, procesele penale dobândesc adesea şi o dimensiune internaţională, astfel că la nivel european au fost concepute noi mecanisme şi instrumente de cooperare internaţională.

Printre acestea se evidenţiază ordinul european de anchetă (adoptat prin Directiva 2014/41/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014), transpusă la nivel naţional în cadrul Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală.

Conform legii, ordinul european de anchetă este „o decizie judiciară emisă sau validată de o autoritate judiciară a unui stat membru, în scopul ducerii la îndeplinire a uneia sau mai multor măsuri de anchetă specifice într-un alt stat membru, în vederea obţinerii de probe sau în vederea transmiterii probelor care se află deja în posesia autorităţii competente din statul de executare”.

Legea reglementează două ipoteze:

1. când procesul penal se desfăşoară în România, ordinul european de anchetă poate fi emis  de procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea penală sau de judecătorul competent, din oficiu sau la cererea părţilor din proces;

2. când  ancheta se desfăşoară într-un alt stat membru, parchetul sau instanţa poate primi un ordin european de anchetă de la autorităţile competente din acel stat.

Ordinul european de anchetă poate fi emis de  procuror sau de  judecător în următoarele condiţii:

  • emiterea ordinului trebuie să fie necesară şi proporţională cu scopul procesului penal, ţinând cont de drepturile suspectului sau inculpatului;
  • măsurile indicate în ordinul european de anchetă ar putea fi dispuse în aceleaşi condiţii într-o cauză internă similară.

 

Prin intermediul ordinului european de anchetă autorităţile judiciare române pot solicita  executarea oricăror măsuri de anchetă de un alt stat pentru a obţine  probe.

Ca regulă, organele judiciare române pot emite un ordin european de anchetă cu respectarea condiţiilor de mai sus,  având ca obiect orice măsuri de anchetă, cu excepţia instituirii unei echipe comune de anchetă şi a strângerii de probe în cadrul acestei echipe.

De exemplu, procurorul poate emite în cursul urmăririi penale un ordin european de anchetă în vederea efectuării audierii inculpatului care se află pe teritoriul unui alt stat membru. Autorităţile competente din statul de executare vor îndeplini  măsura cu respectarea drepturilor de care inculpatul ar fi beneficiat dacă audierea ar fi avut loc în România - inclusiv  exercitarea dreptului la tăcere, precum şi cu respectarea normelor procedurale române.

Măsurile de anchetă ce pot face obiectul unui ordin european de anchetă pot consta în: audierea unor martori, experţi, suspecţi sau inculpaţi, identificarea persoanelor care deţin un abonament al unui anumit număr de telefon sau adresă IP victime sau părţi terţe, audierea prin videoconferinţă sau alte mijloace de transmisie audiovizuală, informaţii privind conturile bancare şi alte conturi financiare, informaţii privind operaţiunile bancare şi alte operaţiuni financiare, investigaţii sub acoperire, interceptarea telecomunicaţiilor, măsuri provizorii pentru prevenirea distrugerii, transformării, mutării, transferului sau eliminării unui articol ce poate fi utilizat ca probă etc.

În situaţia în care România execută un ordin european de anchetă primit de la un alt stat membru, actele emise şi măsurile luate de autorităţile judiciare române în executarea ordinului european de anchetă sunt supuse căilor de atac prevăzute de Codul de procedură penală, în aceleaşi condiţii şi în aceleaşi termene.

Cu toate acestea, motivele de fond care au stat la baza emiterii ordinului european de anchetă vor putea fi contestate numai în faţa autorităţii emitente.

În cei zece ani de experienţă în domeniul dreptului penal, Mareş & Mareş, care are una dintre cele mai bune echipe specializate în drept penal din România, a gestionat peste cinci dosare complexe ce au implicat emiterea unor ordine europene de anchetă. Am observat că nu de puţine ori acest  instrument ce  facilitează cooperarea internaţională în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene, prin obţinerea probelor  şi pe teritoriul altor state, accelerează desfăşurarea anchetei penale şi implicit a întregului proces penal.

Fondator al Mareş & Mareş, Mihai Mareş este unul dintre cei mai renumiţi şi mai experimentaţi avocaţi de drept penal din România. Este specializat în strategiile de apărare a executivilor de top, antreprenorilor, marilor concerne industriale, instituţiilor financiare şi companiilor multinaţionale şi locale, în probleme diverse ce implică infracţiuni legate de spălare de bani, fraudă, luare de mită şi alte forme de conduită corporativă necorespunzătoare.

 
 

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Cele mai citite ştiri
AFACERI DE LA ZERO