• Leu / EUR4.7787
  • Leu / GBP5.6852
  • Leu / USD4.3149
Info

(P) Anunţ Privind Oferta Publică de Cumpărare a acţiunilor emise de SIF MOLDOVA S.A. la preţul de 1,85 LEI /acţiune Decizia A.S.F. nr. 810/12.06.

(P) Anunţ Privind Oferta Publică de Cumpărare a acţiunilor emise de SIF MOLDOVA S.A. la preţul de 1,85 LEI /acţiune Decizia A.S.F. nr. 810/12.06.

Autor: Publicitate

12.06.2019, 15:42 232

VIZA DE APROBARE APLICATĂ PE DOCUMENTUL DE OFERTĂ PUBLICĂ NU ARE VALOARE DE GARANŢIE ŞI NICI NU REPREZINTĂ O ALTĂ FORMĂ DE APRECIERE A ASF CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU DEZAVANTAJELE, PROFITUL ORI RISCURILE PE CARE LE-AR PUTEA PREZENTA TRANZACŢIILE DE ÎNCHEIAT PRIN ACCEPTAREA OFERTEI PUBLICE OBIECT AL DECIZIEI DE APROBARE; DECIZIA DE APROBARE CERTIFICĂ NUMAI REGULARITATEA DOCUMENTULUI DE OFERTĂ ÎN PRIVINŢA EXIGENŢELOR LEGII ŞI ALE NORMELOR ADOPTATE ÎN APLICAREA ACESTEIA


Numele si sediul societatii vizate:

Societatea SIF MOLDOVA S.A., denumită în continuare “Emitent“, societate pe acţiuni, cu sediul social în Bacău, Str. Pictor Aman nr. 94C, jud. Bacău, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului cu J4/2400/1992 şi având codul unic de înregistrare 2816642.

Capitalul social al Emitentului este de 101.317.917,60 Ron, reprezentând 1.013.179.176 acţiuni nominative, dematerializate cu o valoare nominală de 0,10 Ron/acţiune, fiecare acţiune conferind drepturi egale. Obiectul principal de activitatea al Emintentului este ” Alte intermedieri financiare n.c.a.”. (cod CAEN 6499).

Structura acţionariatului la data de 10.05.2019 se prezintă astfel:

Numele si sediul social al Ofertantului:

Ofertantul în cadrul Ofertei este SIF MOLDOVA S.A., denumită în continuare “Ofertant“, societate pe acţiuni, cu sediul social în Bacău, Str. Pictor Aman nr. 94C, jud. Bacău, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului cu J4/2400/1992 şi având codul unic de înregistrare 2816642.

Capitalul social al societăţii este de 101.317.917,60 Ron, reprezentând 1.013.179.176 acţiuni nominative, dematerializate cu o valoare nominală de 0,10 Ron/acţiune.

Structura acţionariatului la data de 10.05.2019:

Numărul de valori mobiliare care fac obiectul Ofertei:

Oferta publică de cumpărare are drept obiect achiziţionarea unui pachet de până la 12.700.000 acţiuni emise de SIF MOLDOVA S.A., care nu se află în posesia Ofertantului, reprezentând 1,2535 % din totalul capitalului social al Emitentului, având drept scop reducerea capitalului social prin anularea actiunilor.

Achiziţia de acţiuni de către Ofertant în cadrul Ofertei Publice face parte din programul de răscumpărare aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din 18 aprilie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea IV, nr. 2124 în data de 21.05.2019, având drept scop reducerea capitalului social prin anularea acţiunilor.

Preţul de Oferta:

Preţul ofertei este de 1,85 lei/acţiune. ("Preţul de Ofertă"), mai putin comisioanele de tranzactionare si comisioanele aferente platii pretului actiunilor.

Preţul de Ofertă a fost stabilit cu respectarea Legii nr.24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare si operaţiuni de piaţă şi a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă.

Intermediar: BT CAPITAL PARTNERS S.A., autorizare CNVM 2330/22.07.2003, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Constantin Brâncuşi, nr. 74-76, jud.  Cluj, cod fiscal 6838953 va oferi servicii de investiţii financiare privind Oferta Publică de Cumpărare, acţionând ca Intermediar.

Numarul de actiuni emise de Societatea vizata care sunt detinute de Ofertant si persoanele pentru care exista prezumtia legala ca actioneaza in mod concertat

Ofertantul detine in mod direct un numar de 17.934.057 actiuni emise de Emitent, reprezentand 1,77% din capitalul social, in conformitate cu situatia detinerilor la data de 14.05.2019 furnizata  de catre agentul custode al Clientului  - BRD Groupe Societe Generale, iar persoanele pentru care exist prezumtia legala ca actioneaza in mod concertat cu Ofertantul, in raport cu Emitentul, detin un numar de 11.570.978 actiuni.

Documentul de Ofertă: Ofertantul a întocmit un Document de Ofertă disponibil publicului pe perioada de derulare a Ofertei, în mod gratuit, pe suport de hârtie la sediul  SIF MOLDOVA S.A. in timpul orelor normale de lucru, din str. Pictor Aman 94C, Bacau, cod postal 600164 si sediul BT CAPITAL PARTNERS  („Intermediarul”), societatea de servicii de investiţii financiare care intermediază Oferta. Documentul de ofertă poate fi consultat accesând pagina de internet: www.btcapitalpartners.ro, www.sifm.ro şi website-ul BVB (www.bvb.ro).

Perioada de derulare a Ofertei va fi de 10 zile lucrătoare, între data de 18 Iunie 2019 şi 1 Iulie 2019.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principalele valute BNR - ieri, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.7787
Diferență: 0,0209
Ieri: 4.7777
Azi: 4.3149
Diferență: 0
Ieri: 4.3149
Azi: 5.6852
Diferență: 0,0211
Ieri: 5.6840
Azi: 4.3771
Diferență: 0,4152
Ieri: 4.3590