Info

(P) Sectorul 3, cei mai buni! Cum te înscrii la Învăţământul Dual în Sectorul 3!

(P) Sectorul 3, cei mai buni! Cum te înscrii la Învăţământul Dual în Sectorul 3!

Autor: Publicitate

12.06.2019, 10:00 260

Conform Autorităţii Naţionale pentru Formarea Profesională în Sistem Dual, un milion de tineri cu vârste cuprinse între 16 şi 21 de ani nu figurează în nicio statistică, nefiind nici angajaţi, nici încadraţi într-un sistem de învăţământ. Una din consecinţele principale ale acestei situaţii este deficitul foarte mare de forţă de muncă din ţara noastră. În acest sens, Primăria Sectorului 3 a dezvoltat un program de formare profesională în sistem dual. În acest proces de formare profesională sunt implicaţi, prin parteneriate public-private, toţi factorii interesaţi de forţă de muncă calificată după standarde actualizate prin partajarea şi asumarea responsabilităţilor specifice.

Înscrierea în învăţământul profesional în sistem dual se face pentru elevii care au terminat clasa a VIII-a şi care au situaţia şcolară încheiată. Nu pot fi înscrişi elevii cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau repetenţie. De asemenea, absolvenţii învăţământului obligatoriu care întrerup studiile pot fi cuprinşi, până la împlinirea vârstei de 26 de ani, în învăţământul dual.

Astfel, pentru înscrierea în învăţământul dual în Sectorul 3, vor trebui urmaţi următorii paşi:

PASUL I – în perioada 24-26 iunie

La secretariatul şcolii gimnaziale la care învaţă elevul, se completează o fişă prin care se solicită înscrierea în învăţământul dual. Fişa va cuprinde informaţiile privind numele şi codul unităţii de învăţământ gimnazial, media claselor V-VIII şi datele personale ale absolventului clasei a VIII-a.

PASUL II – 24-26 iunie

Cu fişa completată de la şcoala gimnazială elevul se prezintă la liceul/colegiul care organizează clase de învăţământ dual. Aici, se va anexa la fişa de înscriere şi o fişă de opţiuni pentru învăţământul dual care se eliberează şi se completează liceu/colegiu.

Pentru înscrierea la clasele de învăţământ profesional în sistem dual sunt necesare următoarele documente: fişa de înscriere în învăţământul dual şi foaia matricolă, eliberate de către şcoala generală de provenienţă a elevilor, copie după certificatul de naştere şi cartea de identitate a elevului, copie după cartea de identitate a părinţilor sau a tutorelui legal.

PASUL III – 26 iunie

Afişarea listei candidaţilor înscrişi în învăţământul dual, la sediul liceelor/colegiilor.

IMPORTANT!

În situaţia în care numărul candidaţilor înscrişi la unitatea de învăţământ este mai mare decât numărul de locuri disponibile, precum şi în cazul în care s-a decis susţinerea de probe de admitere indiferent de numărul de candidaţi înscrişi pe numărul de locuri disponibile, se afişează şi precizări detaliate privind organizarea probelor de admitere, inclusiv a eventualelor probe eliminatorii (data, locul de desfăşurare, ora, acte necesare pentru înscrierea candidaţilor, alte detalii organizatorice).

Etapa a II-a de admitere în învăţământul dual

Între 22-24 iulie se va desfăşura etapa a II-a a înscrierii elevilor în Învăţământul Dual Sector 3 Eliberarea de către unităţile de învăţământ gimnazial a fişelor de înscriere pentru învăţământ profesional de stat (fără anexa: “Fişa de opţiuni pentru învăţământul dual”, care se eliberează de către unitatea de învăţământ care organizează învăţământ dual), pentru candidaţii care nu au participat la etapa I de admitere sau care au participat, dar nu au fost repartizaţi/admişi la liceu sau la învăţământul profesional sau la învăţământul dual, şi care solicită să participe la admiterea în învăţământul dual în etapa a II-a.

De asemenea, în aceeaşi perioadă se va face înscrierea elevilor la unităţile de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul dual şi la care au rămas locuri libere în urma etapei I de admitere, pe baza fişelor de înscriere în învăţământul profesional de stat, la care se anexează fişa de opţiuni pentru învăţământul dual care se eliberează şi se completează la unitatea de învăţământ care organizează învăţământ dual.

Pe data de 24 iulie, se va afişa la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul dual a listei candidaţilor înscrişi în învăţământul dual. În situaţia în care numărul candidaţilor înscrişi la unitatea de învăţământ este mai mare decât numărul de locuri disponibile, precum şi în cazul în care s-a decis susţinerea de probe de admitere indiferent de numărul de candidaţi înscrişi pe numărul de locuri disponibile, se afişează şi precizări detaliate privind organizarea probelor de admitere (data, locul de desfăşurare, ora, acte necesare pentru înscrierea candidaţilor, alte detalii organizatorice).

Pe data de 31 iulie, va avea loc depunerea de către absolvenţi a dosarelor de înscriere la unităţile şcolare la care au fost repartizaţi.

Mai multe detalii puteţi afla pe site-ul www.invatamantdualinsector3.ro

 
AFACERI DE LA ZERO