Info

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE

Advertorial

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE

Autor: Publicitate

26.06.2024, 13:00 245

Subscrisa, SIERRA QUADRANT FILIALA BUCUREŞTI SPRL, cu sediul în Bucureşti, Str. Traian nr.2, Ans.Unirii, bl.F1, tronson 3, et.1, ap.3, sector 3, nr. înregistrare RFO II-0393, CUI RO 25852407, e-mail office.bucuresti@sierraquadrant.ro, în calitate de lichidator judiciar al societăţii DONAU CHEM SRL, cu sediul social în Turnu Măgurele, strada Portului nr.1, jud. Teleorman, înmatriculată la Oficiul Registrul Comerţului sub nr. J34/568/2004, CIF 16958124, desemnat prin Hotărârea intermediară nr. 110/14.04.2021, pronunţată de Tribunalul Teleorman Secţia a II-a Civilă în dosar nr. 726/87/2016, organizează licitaţie publică la data de 26.07.2024, ora 14:00, în vederea vânzării „Activului industrial Donau Chem”.

Preţul de pornire la licitatie este de 89.448.120 lei fără tva. Se aplică dispoziţiile legale privind regimul tva în vigoare la data vânzării.

Pentru participarea la licitatie, este necesară plata garanţiei de participare de 10% din pretul de pornire al licitaţiei, respectiv 8.944.812 lei care se depune direct în contul bancar al societăţii vânzatoare Donau Chem SRL având IBAN RO47 BREL 0002 0011 1685 0100 deschis la Libra Internet Bank, garantarea diferenţei preţ, sub forma unei scrisori de garanţie bancară şi achiziţia caietului de sarcini. Costul caietului de sarcini este de 15.000 Euro + TVA şi se va achita in contul lichidatorului judiciar deschis la Banca Transilvania cu urmatorul IBAN:RO80BTRLRONCRT0520972801.

Participanţilor interesaţi să participe la licitaţie prin videoconferinţă, li se vor pune la dispoziţie, pe e-mail, date de logare pe bază de parola, precum şi un manual cu instrucţiuni de conectare.

Condiţiile de participare la licitaţie, obligaţiile adjudecatarului şi alte detalii privind vânzarea si adjudecarea se regasesc in caietul de sarcini ce poate fi consulat de potenţialii participanţi la sediul lichidatorului judiciar, cu o programare prealabilă.

Scurtă descriere a ”Activului Industrial Donau Chem:

Proprietatea imobiliară este compusă din bunuri imobile constând în teren în suprafaţă totală de 1.433.710,00 mp, situat în loc. Turnu Măgurele, strada Portului nr.1, jud. Teleorman, pe care sunt edificate clădiri şi construcţii speciale ce deservesc procesului de producţie sau in interiorul cărora sunt încorporate instalaţiile si echipamentele tehnologice.

Bunurile mobile sunt compuse din mijloace fixe de natura echipamentelor, instalaţiilor, utilajelor etc., stocuri şi bunuri aflate la terţi.

Instalaţiile de producţie constau în instalaţia de uree, instalaţia de amoniac, instalaţia de acid azotic, instalaţia de azotat de amoniu şi instalaţia de îngrasaminte lichide.

Informatii detaliate privind componenta activului industrial si descrierea constructiilor, a principalelor instalatii functionale si a fluxului tehnologic se regasesc in caietul de sarcini.

Persoanele interesate pot solicita informaţii suplimentare şi se pot programa pentru vizionarea activului prin email la adresa: office.bucuresti@sierraquadrant.ro.

 

LICHIDATOR JUDICIAR

SIERRA QUADRANT Filiala Bucureşti SPRL

Asoc. coordonator ing. Ovidiu Neacşu