• Leu / EUR4.9211
  • Leu / GBP5.7073
  • Leu / USD4.6615
Lectii de business

ZF/First Bank Lecţii de business. Corneliu Bodea, Adrem: Vrem să ajungem la 100 mil. euro. Energia verde, eficienţa şi economia circulară vor fi starurile următorilor zeci de ani

03.09.2021, 00:07 Autor: Roxana Petrescu

Grupul Adrem, unul dintre cele mai mari businessuri antreprenoriale din domeniul soluţiilor industriale şi al lucrărilor energetice, şi-a stabilit ca ţintă de afaceri pentru 2030 pragul de 100 de milioane de euro Acest lucru presupune dublarea afacerilor consolidate de anul trecut, generate de o echipă de 1.500 de oameni, şi înscrierea dezvoltării pe direcţia energiei verzi, a eficienţei energetice şi a economiei circulare.

Grupul a fost fondat în urmă cu circa 30 de ani de fraţii Adrian şi Corneliu Bodea, având acum o pre­zen­ţă inter­naţională în ţări precum Elveţia, SUA şi China.

„Adrem este azi un grup care în­seamnă peste 1.500 de oameni, ma­rea lor majoritate în România, dar în­seam­nă şi sedii în afara României, în Elveţia, în China, în SUA. Este o afa­cere inter­na­ţională deja, cu aproape 30 de ani de ex­perienţă, o afacere ma­tură, care se pre­găteşte să intre într-o nouă etapă a dez­voltării ei“, a spus Corneliu Bodea, CEO al Adrem, în cadrul emisiunii Lecţii de Business, un proiect editorial ZF susţinut de First Bank.

Anul trecut, grupul a înregistrat la nivel consolidat un business de circa 50-60 mil. euro, dar pla­nul este de a-l dubla într-un interval de zece ani.

„Dublarea unei afaceri de la aceas­tă zonă medie este un ţel am­bi­ţios, dar nu ai cum să rezişti dacă nu te dezvolţi continuu“, a mai spus Bodea.

 

Lecţia anului 2020

Potrivit acestuia, investiţia susţi­nu­tă în propriul business, dar şi în pre­gătirea individuală sunt obligatorii pen­tru orice antreprenor, în devenire sau deja ajuns la maturitate în afaceri.

„Abordarea de învăţare continuă trebuie să fie o nevoie. Pentru a deţine res­ponsabilitatea de a conduce oa­meni, trebuie să fii competent, iar com­pe­tenţa nu se obţine decât prin învăţare continuă.“

Şi deşi mulţi nu iau în calcul rezistenţa fizică, Bodea spune că acest element este extrem de important pentru a putea gestiona stresul cu care antreprenoriatul vine mereu la pachet. „Antreprenorii trebuie să aibă griă de ei. Antreprenoriatul este difi­cil, este o unire totală cu obiectivele tale. Antreprenoriatul îţi cere o re­zistenţă mult peste medie pentru a în­ca­sa şocurile şi a-ţi reveni. Eşti per­manent pe terenul de luptă. Trebuie să ai grijă de tine. Învaţă, fii curajos, ai grijă de tine şi ai cam tot ce-ţi tre­buie pentru a deveni antreprenor.“

Anul care a trecut, 2020, a devenit astfel, prin toată tensiunea adusă, unul dintre cele mai mari exa­mene pentru antreprenoriatul local, inclusiv pentru Adrem, dar Bodea spune că la final bilanţul este pe plus.

„Ca antreprenor, a fost un an bun pent­ru că eu sunt genul de antre­pre­nor de criză. O astfel de perioadă mi-a trezit simţurile şi mi-a dat ocazia să văd că răspund încă bine. Am luat decizii rapide. Asta a făcut ca 2020 să fie unul dintre cei mai buni ani din punct de vedere financiar şi cu aju­to­rul statului, dar şi prin deciziile rapi­de care au vizat controlul costurilor.“

Din cei 1.500 de oameni, circa 1.000 sunt pe teren, majoritatea elec­tri­cieni, zona de servicii pentru in­dustria ener­getică fiind principalul busi­ness al gru­pului Adrem. Dacă lu­crările elec­trice au fost puse pe hold, echipele Adrem acţionând doar pen­tru urgen­ţe­le clienţilor din energie, pro­iectele ma­jore de automatizare au continuat, ast­fel că la finalul anul 2020 a fost pe plus. „Am crezut în oameni şi m-am ba­zat pe ei. Asta este o lecţie impor­tan­tă. Am avut încredere eu în ei, ei în mine, iar asta a contat foarte mult. Pen­tru mine, faptul că mi-am validat aceas­tă încrede­re a fost foarte valoros.“

 

Când e momentul să ieşi peste graniţe

Dincolo de piaţa locală, care este de altfel şi cea mai importantă, Adrem este una dintre puţinele companii an­tre­prenoriale care au făcut achiziţii pes­te graniţe. Astfel, în 2012 grupul a achi­ziţionat MTAG Marti Techno­lo­gie AG, o companie elveţiană, cu sedii în SUA, şi cu o amprentă puternică pe par­tea de soluţii în domeniul metalurgiei.

„România a reuşit să creeze un me­diu antreprenorial suficient de pro­vo­cator pentru ca majoritatea antre­pre­norilor să aibă atât de multe făcut în ce­ea ce priveşte activitatea lor aici, încât le-a rămas puţin timp pentru a face pasul în afară. Cu cât eşti mai de­parte de casă, cu atât e mai dificil, iar pro­gramele de suport ale statului au fost din nou foarte firave. Pentru a ieşi în afară trebuie să stai foarte bine pe pi­cioa­rele tale în România. Afacerile care nu reuşesc să fie liniştite şi consoli­dat­e aici nu au cum să reziste peste graniţe.“

Bodea subliniază însă că principala misiune în antreprenoriat este soliditatea afacerilor şi stabilitatea joburilor create în ţară.

 

Schimbarea, singura certitudine

Dificultăţile din zona de business nu sunt însă o piedică doar în extinderea peste graniţe, ci şi pe plan local. Astfel se explică de ce România are foarte puţine companii antreprenoriale de talie mare, o plajă extinsă de companii foarte mici, dar o zonă mediană vulnerabilă.

„Există câteva afaceri mari care au reuşit să depăşească un prag de timp. Vârsta medie a unei afaceri antreprenoriale este de 7 ani în România, pe plan global avem 30 de ani. Asta arată un mediu impredictibil, dar care căleşte, cei care reuşesc să se dezvolte fiind extrem de puternici. România este însă un mediu agresiv pentru antreprenori din cauza lipsei de predictibilitate, nu ştii ce te aşteaptă. În domeniul meu (energie), am avut în 10 ani 10 miniştri. Nu poţi să îţi faci planuri astfel.“

Revenind la businesss-ul propriu şi la ţinta de 100 de milioane de euro, Bodea spune că avantajul major al Adrem este că deja are o tradiţie într-un domeniu creditat cu o creştere spectaculoasă pe termen lung, piaţa energiei.

„Adrem e gata să meargă spre o cifră de afaceri de 100 de milioane până în 2030. În general, un antreprenor se uită mereu spre creştere. Este o particularitate a afacerilor antreprenoriale. Asta le face şi mai riscante, dar decizia de creştere vine mult mai uşor la antreprenori.“

 

Noile staruri

Forţa de muncă bine pregătită riscă să devină o problemă, pentru toate afacerile, dar Bodea spune că la nivelul grupului Adrem au fost lansate programe de instruire pentru tineri.

„Mă bucur foarte mult că avem tineri în companie. În fiecare an, aducem zeci de tineri care fac practică la noi. Diferit faţă de generaţia mea, îşi doresc foarte repede să ajungă în poziţii de conducere, vor să ardă etape şi există o tendinţă de a fi mai puţin atenţi cu verificarea informaţiilor, ceea ce îi poate aduce într-o problemă de competenţă. La rândul lor, tinerii trebuie să investească în educaţie. Nu e ieftin să te educi azi, dar nu există o investiţie mai profitabilă.“

Mai departe, creşterea business-ului se va axa pe oportunităţile care reies din procesul de tranziţie energetică, fenomen care va schimba din temelii modul în care se produce şi se consumă energia.

„Avem avantajul că activăm pe un domeniu cu o dinamică fantastică. Eu fac parte dintre oamenii care sunt ataşaţi acestui obiectiv privind mediul şi protecţia acestuia. Eficienţa energetică, energia regenabilă, digitalizarea infrastructurii energetice, toate converg către un consum responsabil al energiei. Aceste domenii, alături de cel al economiei circulare, vor fi starurile următorilor zeci de ani.“

 

5 lecţii de business de la Corneliu Bodea, CEO şi fondator al grupului Adrem

 Lecţia 1: În antreprenoriat, abordarea de învăţare continuă trebuie să fie o nevoie. Pentru a deţine responsabilitatea de a conduce oameni, trebuie să fii competent, iar competenţa nu se obţine decât prin învăţare continuă.

 Lecţia 2: Antreprenoriatul îţi cere o rezistenţă mult peste medie pentru a încasa şocurile şi a-ţi reveni. Eşti mereu pe terenul de luptă. Ai grijă de tine!

 Lecţia 3: Investeşte în educaţia ta. Este prima şi cea mai importantă investiţie.

 Lecţia 4: Pentru a ieşi în afară, trebuie să stai foarte bine pe picioarele tale în România. Principala misiune în antreprenoriat este soliditatea afacerilor şi stabilitatea joburilor create de tine în ţară.

 Lecţia 5: Energia verde şi economia circulară vor fi starurile următorilor zeci de ani.

Urmăriţi în fiecare joi de la ora 15 Lecţii de Business, noul proiect editorial realizat de ZF în parteneriat cu First Bank. Conectaţi-vă săptămânal la experienţele de business ale celor mai mari antreprenori din România, prin platformele www.zf.ro, dar şi pe pagina de Facebook a Ziarului Financiar.

O campanie editorială Ziarul Financiar realizată cu susţinerea First Bank