Media & Advertising

Apropo Media a finalizat proiectul privind sănătatea şi securitatea la locul de muncă în domeniul media: internet şi publicitate

Apropo Media a finalizat proiectul privind sănătatea şi securitatea la locul de muncă în domeniul media: internet şi publicitate
20.12.2011, 14:46 81

Apropo Media a organizat marti, 20 decembrie 2011, conferinta de final a proiectului "Sanatate si securitate la locul de munca in domeniul media: internet si publicitate - SEMIN" ", ID POSDRU/78/3.2/A/67180, proiect finantat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013; Axa prioritara 3 "Cresterea adaptabilitătii lucratorilor si a intreprinderilor"; Domeniul major de intervenţie 3.2 "Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitătii".

Conferinta a avut ca scop diseminarea informatiilor referitoare la activitatile proiectului, indicatorii si rezultatele acestuia precum si sublinierea necesităţii desfasurarii unei campanii de informare ce vizeaza cresterea gradului de constientizare a importantei asigurarii SSM in randul tuturor angajatilor companiei

Proiectul s-a desfasurat pe parcursul a douasprezece luni, iar obiectivul general l-a constituit imbunatatirea sigurantei si sanatatii la locul de munca din spatii de tip birou, prin implementarea unei abordari proactive in identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala.

Efectul pozitiv al proiectului este asigurarea pe termen lung a sanatatii si securitatii la locul de munca, de crearea unei culturi de SSM bazata pe managementul riscului in cadrul intreprinderii si de prevenirea bolilor profesionale pentru angajatii organizatiei solicitante.

Obiectivului general al proiectului a fost realizat prin dezvoltarea cadrului organizatoric intern si cresterea gradului de constientizare a angajatilor cu privire la riscurile existente la locul de munca si la normele privind SSM si imbunatatirea competentelor in domeniul sanatatii si securitatii la locul de munca, prin cele 6 programe de formare in domeniul SSM, pentru un numar de 107 angajati.

Programele de formare au acoperit domenii precum: managementul stresului la locul de munca; instruirea, testarea si perfectionarea profesionala cu privire la normele de SSM; legislatia SSM; acordarea masurilor de prim ajutor; formarea unui numar de 2 specialisti SSM si 2 inspectori SSM.

Proiectul a avut ca rezultate: o campanie de informare planificata si desfasurata la nivel intern, un set de materiale informative elaborate si distribuite, 107 angajati ai beneficiarului informati; un studiu de audit al sistemului de munca la nivelul fiecarui loc de munca pe categorii de personal realizat; un plan de prevenire a riscurilor si de protectie impotriva bolilor profesionale elaborate, 107 cursanti formati pentru actualizarea si imbunatatirea competentelor si 3 materiale video destinate circuitului intern (pentru angajati) realizate in vederea imbunatatirii sigurantei si sanatatii la locul de munca.

Proiectul a fost unul benefic pentru angajati care au avut astfel posibilitatea de a cunoaste mai bine riscurile la care sunt expusi in timpul desfasurarii activitatii lor profesionale.

AFACERI DE LA ZERO