Mediafax.biz Exclusiv

Investitorii străini vânează rezervele de cupru. Preţul metalului a explodat

Investitorii străini vânează rezervele de cupru. Preţul metalului a explodat

Autor: Adrian Cojocar

29.03.2011, 19:32 127


Preţul cuprului a atins recent un nivelexorbitant de 10.000 de dolari/tonă (6.500 euro pe tonă) ca urmarea cererii puternice din China, faţă de 2.000 $/ tonă între 1980 şi2004. Din cauza scumpirilor, în România şi chiar şi în Franţa auajuns să se fure cablurile de la calea ferată, având în vedere că100 kg de cupru înseamnă 600 de euro. Un boom al preţurilor a fostşi înainte de criza mondială, în 2008, când tona de cupru ajunsesela 9.000 de dolari, urmată de o scădere abruptă până la 2.700$/tonă.

Cuprumin Abrud a fost scoasă recent laprivatizare de către stat prin metoda licitaţiei publice după ceanul trecut compania şi-a majorat de cinci ori afacerile, până la27 mil. euro şi a făcut un profit de circa 4 mil. euro faţă depierderi de 4 mil. euro în anul anterior.

Cuprumin a vândut 5.000 de tone de cupru anultrecut.

Moldomin, o altă exploatare din Transilvania,se află în procedură de faliment, după ce firma care a deţinut-o,Cuprom Baia Mare, a intrat la rândul său în faliment. Cuprom a fostcontrolată de doi dintre cei mai puternici, dar şi discreţi oamenide afaceri din România, Horia Simu şi Horia Pitulea, a avut înperioada 2000-2006 afaceri şi de 200 de milioane de euro, dar aintrat în dificultate în condiţiile prăbuşirii preţului la cupru în2008.

Moldomin a fost pusă pe lista de vânzare decătre administratorul judiciar al companiei, firma RTZ &Partners.

Au fost achiziţionate deja trei caiete desarcini, iar pe 26 mai 2011 încep negocieriledirecte.

PentruCuprumin, care este deţinut de stat prin Ministerul Economiei, audepus scrisori de intenţie investitori din Elveţia, Austria,Canada, Australia şi Rusia, care vor fi deschise tot în luna mai2011.

"Am estimat că valoarea rezervelor de cupruale Moldomin se ridică la un miliard de euro, deşi estimărilespecialiştilor sunt mult mai optimiste, respectiv de 3-4 miliardede euro. Noi am preferat să fim mai rezervaţi şi să nu avansămcifre prea mari", a declarat Răzvan Zăvăleanu, managing partner alRTZ & Partners. Moldomin are drept de exploatare pe 13ani.

Rezervele de cupru ale României se ridică la1,5 milioane de tone, în condiţiile în care consumul mondial anualse ridică la 16 milioane de tone.

România a închis în ultimii ani toate mineledin care se extrăgea cupru pentru a respecta reglementările UniuniiEuropene, iar puţinele exploatări care au mai rămas sunt vânate deinvestitori străini care vor să profite de preţul ridicat alcuprului aflat în prezent la cele mai mari niveluri dinistorie.

Luna trecută o tonă de cupru se vindea pebursa din Londra cu peste 10.000 de dolari, iar preţul se menţineîn continuare ridicat, respectiv la un nivel de 9.700 $ tonă, înciuda conflictelor din Libia care ameninţă creşterea economicămondială.

În ultimii cinci ani producţia de cupru aRomâniei s-a redus de şase ori, iar faţă de o producţie de 32.000de tone pe care o înregistra în 1990 la Revoluţie, anul trecut s-aumai produs circa 5.000 de tone.

"Minele au fost închise înainte de 2007, odatăcu aderarea la Uniunea Europeană, pe motiv că nu se mai permiteaacordarea de ajutoare de stat. Oricine poate să exploateze minele,dar statul s-a retras la acea dată pentru că la 1.000 de leivenituri cheltuielile erau situate între 2.000 şi 6.000 de lei.Resurse avem de fier, plumb, cupru, zinc, mangan, dar trebuie săfie şi un investitor interesat să le exploateze", a spus SorinGăman, director general adjunct la Direcţia de Mine din cadrulMinisterului Economiei.

El a precizat că ineficienţa rezulta dintehnologia învechită şi concentraţiile mici de metal în minereulextras.

Singurul producător de cupru electrolitic esteîn lichidareSingurulproducător de cupru electrolitic şi sârmă laminată din România,Cuprom Bucureşti, care înainte de criză derula afaceri de 246 mil.euro, a închis încă din 2009 fabrica de la Baia Mare (fosta PheonixBaia Mare), cu o capacitate de 40.000 de tone anual, după ce firmaa intrat în insolvenţă la finele anului 2008.

Planul de reorganizare întocmit deadministratorul judiciar al Cuprom, BDO Conti Insolvency SPRL,prevede lichidarea societăţii, respectiv vânzarea tuturor activelorcompaniei şi împărţirea sumelor recuperate către creditoriisocietăţii.

Cuprom a înregistrat pierderi de zeci demilioane de euro după ce preţul cuprului s-a prăbuşit în decurs detrei luni în toamna anului 2008 de la un nivel de circa 9.000 dedolari/tonă la 2.770 de dolari/tonă, iar compania a rămas custocuri cotate la un preţ mult inferior costurilor deproducţie.

Surse din piaţă spun că la falimentulcompaniei ar fi contribuit şi întârzierea transportului pe mare aunor cantităţi importante de cupru de la Cuprom.

Singura exploatare importantă de cupru de peteritoriul României a rămas cariera de la Roşia Poieni, care este oexploatare de suprafaţă deţinută de Cuprumin Abrud cu o producţieanul trecut de circa 5.000 de tone.

Statul a scos recent la privatizare societateapentru care şi-au manifestat interesul investitori din Elveţia,Austria, Canada, Australia şi Rusia, precum şi salariaţii CupruminAbrud.

"Anul trecut aveam ca program extracţia uneicantităţi de circa 4.200 de tone de cupru şi am realizat 5.074 detone. O asemenea cantitate nu a mai fost realizată din anul 1986,când s-au scos circa 5.500 de tone de cupru. Atunci lucrau însă încompanie 3.000 de oameni, iar astăzi avem numai 467. Se lucreazăintens pe o singură linie", a declarat Eugen Colda, directorulfinanciar al Cuprumin Abrud.

Compania şi-a majorat anul trecut afacerile de5,7 ori, la 115,3 mil. lei (27,4 mil. euro), şi a trecut pe profit,cu un câştig de 19 mil. lei (4,5 mil. euro), faţă de pierderi de 18mil. lei consemnate în 2009.

"Funcţionăm cu echipamente din anii 1979 -1985. Cuprumin Abrud era proiectată să producă 9.000 de tone pe an,dar acest lucru presupune investiţii. Am dori să extindemcapacitatea şi să scoatem 15.000 de tone pe an", mai spuneColda.

Directorul Cuprumin spune că la Roşia Poienieste cel mai mare zăcământ de cupru din România, din care se poateextrage circa 900.000 de tone de cupru, reprezentând circa 60% dinrezervele de cupru de pe plan local.

Cealaltă exploatare de cupru importantă de laMoldomin Moldova a fost închisă şi nu s-a mai redeschis nici încondiţiile actuale foarte favorabile de pe piaţă.

Moldomin se află în prezent în procedură defaliment la cererea ANAF, căreia îi datorează circa 50 mil. euro şia fost scoasă la vânzare de către administratorul judiciar RTZ& Partners, care are termen până în luna noiembrie să vândăcompania. Investitorii interesaţi trebuie să investească între 100şi 150 milioane de euro în tehnologii noi dacă vor să înceapăexploatarea.

"Au fost achiziţionate trei caiete de sarcini.Una dintre companii presupun că este din SUA, dar este foarte greude precizat pentru că sunt intermediari care le achiziţionează,adică firme de consultanţă. Pe 26 mai vom vedea care este cea maimare ofertă şi vom începe negocierile. Am preferat această metodă anegocierii directe pentru a obţine un preţ cât mai bun", a declaratRăzvan Zăvăleanu, managing partner al RTZ &Partners.

El mai spune că dacă Moldomin nu va fiprivatizată până în noiembrie 2011, compania va pierde licenţele şiva fi aproape imposibil să obţină autorizaţiile de mediu dupăaceastă dată, având în vedere că exploatările de cupru se aflăîntr-o zonă protejată.

Oaltă mină de cupru, Băiţa din Transilvania, ar putea fi redeschisădupă ce compania australiană ElDore Mining Corporation a anunţatrecent că a încheiat un acord pentru preluarea acesteia pentru sumade 15 mil. euro de la firma Far East & PacificInvestments.

Mai suntem bogaţi în sare, aluminiu şigipsRomânia se poate lăudape plan mondial cu producţia de sare, care în anul 2009 s-a ridicatla circa 2,5 mil. de tone, reprezentând 0,94% din totalul mondial,potrivit unor cercetări realizate de organizaţia The BritishGeological Survey (BGS). Potrivit aceleiaşi surse, România mai produce şi 800.000 de tone de gips, reprezentând 0,6% din producţia lanivel mondial, respectiv 228.600 de tone de aluminiu primar, careare o pondere similară în producţia mondială. Singurul producătorde aluminiu la nivel local este Alro Slatina (ALR), deţinut degrupul Vimetco cu acţionari ruşi.

Cu toate acestea, cantităţile de minereuriextrase de pe teritoriul României au scăzut drastic în ultimii anişi sunt mult sub nivelurile atinse înainte deRevoluţie.

Astfel, în 1990 la nivel local se extrăgeau4,2 milioane de tone de sare, reprezentând 2,4% din totalul lanivel mondial, 2 milioane de tone de fier, 660.000 de tone desulfură de fier, 5.000 de tone de aur, 25.000 de tone de plumb şi36.000 de tone de zinc.

Singurul producător de zinc şi plumb, SometraCopşa Mică, a fost închis în primaparte a anului 2009 şi nu a mai fost redeschisnici până în prezent. "Din câte ştiu Copşa Mică s-a închis dincauza problemelor de poluare.Grecii ar fi trebuit să facă investiţii demediu serioase pentru că cei de pe plan local sunt foarte severi înaceastă privinţă. Exploatarea minereurilor neferoase s-a închis înmomentul în care preţurile de pe piaţă erau la nişte valori relativmici şi costuri foarte mari de exploatare.Dacă nu s-ar fi închis, probabil că lapreţurile de astăzi acopereau costurile de funcţionare, daracordurile cu UE prevăd că odată închise, acestea nu mai pot firedeschise", a precizat Petru Ianc, şeful direcţiei generale dePolitică Industrială şi Competitivitate din cadrul MinisteruluiEconomiei.

În anul 2008 Agenţia Naţională pentru ResurseMinerale (ANRM) estima că în România există peste 20 miliarde tonede resurse minerale care nu au fost exploatate.

Astfel, existau la acea vreme 2,21 miliardetone resurse de minereuri neferoase, 58,6 mil.tone de minereuriferoase, aproape 17 mld. tone de sare, 292,8 mil. tone denemetalifere, 456,9 mil. tone de nisipuri şi pietrişuri, 34,5 mil.tone de roci ornamentale şi 6,4 mil. tone demarmură.

Totuşi, ANRM nu face publice rezervele exactedin fiecare minereu de care dispune România.

"Pentru ANRM aceste date privind rezervele deminereuri sunt considerate secrete. Este o moştenire aberantă. Elesunt publice peste tot în lume şi dacă vrem să le valorificămtrebuie cunoscute de către investitori. Încă dispunem de rezerveimportante de cupru, unele dintre ele descoperite şi exploatate, întimp ce altele nu sunt foarte bine cercetate. Chiar recent s-adescoperit în Munţii Apuseni un zăcământ. Preţul la cupru a crescutşi cred că vor mai fi solicitări din partea companiilor pentruexplorarea şi exploatarea acestor zăcăminte", spune MarcelMărunţiu, directorul ştiinţific al Institutului de Geologie alRomâniei.

În 2010 producţia de cupru a lumii a depăşit16 milioane de tone metrice, potrivit International Copper StudyGroup şi s-au realizat peste 19 milioane de tone metrice de cuprurafinat.

Producţia şi rezervele de cupru suntconcentrate pe plan mondial în Chile, care în 2009 a extras 5,4mil. tone, respectiv peste o treime din totalul mondial, urmată dePeru şi Indonezia şi SUA şi Australia cu circa un milion de tonefiecare.

China este de departe cel mai mare consumatorde cupru, consumul de cupru rafinat de pe continentul asiaticridicându-se anul trecut la 11,9 milioane de tone anual, adicăaproape două treimi din consumul mondial, urmată de Europa, cu 4,2milioane de tone şi America, cu 2,8 milioane detone.

AFACERI DE LA ZERO