Mediafax.biz Exclusiv

Lipsa proiectelor în sectorul public reduce afacerile integratorului Power Net Consulting cu 15%

Lipsa proiectelor în sectorul public reduce afacerile integratorului Power Net Consulting cu 15%

Autor: Magraon Andreea

25.11.2010, 17:12 31

Astfel,ponderea contractelor cu statul în afacerile Power Net Consultings-a redus la 40% faţă de 70 de procente anul trecut, a declaratEmil Munteanu, managing partner al companiei. .

În aceste condiţii, compania estimează oscădere de 10-15% a cifrei de afaceri în acest an, la circa 15milioane de euro.

"Este o scădere în conformitate cu tendinţadin piaţă. În primele nouă luni am avut o cifră de afaceri de 11milioane de euro, în scădere cu circa 20%, sumă provenită 60% dinsectorul privat şi 40% sectorul public. Deşi în ultimii anisectorul public a avut o proporţie mai mare, din cauza situaţieieconomice dificile neam orientat mai mult către sectorul privat.Chiar am angajat încă trei persoane spe cial pentru a ne concentramai mult pe zona privată", spune Munteanu.

Compania a încheiat 2009 cu un profit brut de1,5 milioane de euro, la afaceri de 17 milioane de euro, potrivitdatelor de la Registrul Comerţului.

Veniturile Power Net Consulting au crescutfoarte mult în ultimii ani în urma afacerilor custatul.

În 2008, compania a atins o cifră de afaceride 27 de milioane de euro, cel mai înalt nivel atins de la fondareacompaniei.

"2010 e un an mai greu decât 2009 şi mult maigreu decât 2008. Acest lucru se traduce prin faptul că nu s-auderulat proiecte în sectorul public, iar în cel privat proiectelepe care le avem s-au redus de la sute de mii de euro la zeci de miide euro din cauza lipsei banilor", explică Munteanu, care aadăugată că Power Net Consulting are proiecte deschise care dureazăluni de zile din cau za lipsei de fonduri.

În acest context, Power Net Consulting aîncheiat mai multe parteneriate cu companii de consultanţă pefonduri europene şi oferă soluţii şi de finanţare pe lângă cele deIT.

"Lucrăm pe partea de fonduri europene de maimulţi ani de zile, însă acum oferim soluţii de finanţare pentruclienţii privaţi care se plângeau că nu aubugete.

Parteneriatul cu companiile de con sultanţă aînceput de anul trecut", spune Munteanu. Una dintre acestea esteEvolva Trend Consultant.

Reprezentantul companiei a spus că o altăproblemă este perioada lungă de aşteptare până la aprobareaproiectelor depuse. El a povestit cum compania a depus o cerere definanţare din fonduri eu ropene pentru un proiect, dar a renunţatdin cauza perioadei prea lungi de aşteptare până la aprobareaei.

"Am aşteptat jumătate de an cu proiectul făcut până am renunţat. Dura prea mult şi am spus că nu are rost săstagnăm din cau za asta. Ne-am decis să depunem de-acum înainteproiecte pe fonduri europene, dar pentru soluţii de care nu avemnevoie imediat şi pe care le putem aştepta", a declaratMunteanu.

Integratorul de soluţii IT are în prezent 28de angajaţi, dintre care cinci s-au alăturat companiei în acest an."Am angajat şi în funcţie de oportunităţile apărute, adică dacă amîntâlnit un om cu experienţă şi bun, l-am adus în cadrul companiei.Pentru recrutare folosim reţele de socializare, dar în primul rândam vrut să aducem oameni care să aibă deja necesarul de cunoştinţeşi să nu mai fie nevoie să facem traininguri", a declarat oficialulPower Net Consulting.

Printre clienţii integratorului IT se numărăcompania de panificaţie Vel Pitar, operatorul telecom Romtelecomsau producătorul de componente auto Leoni.

Cel mai mare contract din acest an a fostîncheiat însă cu Ministerul Educaţiei, în valoare de peste 5milioane de euro, pentru dezvoltarea şi imple mentarea portaluluie-Şcoala pentru câteva mii de utilizatori.

"Contractul a fost derulat în proporţie de70-75%. Mai are o componentă pentru anul viitor", a explicatMunteanu.

În sectorul public Power Net Consulting maiare contracte cu Autoritatea pentru Coordonarea InstrumentelorStructurale (ACIS) sau Nuclearelectrica, căreia i-a livrat osoluţie de servere şi de stocare.

De asemenea, Power Net Consulting aimplementat baze de date Schengen la Centrul de CooperarePoliţienească Internaţională. Contractul a presupus crearea uneiplatforme IT, care permite transferul de date între sistemele ITnaţionale şi cele aparţinând statelor membre ale UE, asigurându-seastfel compatibilitatea şi interoperabilitatea cu alte baze de datedin UE.

Un alt contract important, cu o valoare depână în 100.000 de euro, potrivit oficialului Power Net Consulting, a fost implementarea pentru ONU a unor centre de afaceripentru IMM-uri în mai multe oraşe din ţară. "Practic ei ne dauclădire şi noi le oferim PC-uri, im primante, software, iar firmeledin regiunea respectivă primesc un sediu în clădire", a explicatMunteanu. Proiectul a avut loc în Satu Mare, Târgu Mureş, Mangaliaşi Bacău.

Emil Munteanu a declarat că integratorul desoluţii IT s-a concentrat în acest an pe contracte mai mici. "Cândam mers către clienţi noi, nu am putut să cerem direct proiectemari. De obicei dacă este mulţumit de la primele cola borări,clientul va veni singur înapoi pentru a cere soluţii. Acesta esteun model de dezvoltare de proiecte", spune el.

Piaţa de soluţii informatice este în scădereîn acest an şi soluţia pen tru reveni rea pe creştere estefolosirea fondurilor europene.

"Sunt deja doi ani de când s-a început să seconştientizeze la nivel de com panii, şi de stat, că este înfolosul nostru să folosim fondurile europene.

Cred că în 2011 se vor culege roadele la ceidoi ani, 2009 şi 2010, de depuneri de proiecte pe fonduri europenecare tre buie şi aprobate, şi derulate. În 2011 o să fie mult maimulte proiecte decât acum", spune Munteanu.

Până în 2008 erau bani şi lumea spunea că nue nevoie de proiecte euro pe ne când sunt banii de la buget. "Înulti mii doi ani însă nu au mai fost bani şi toa tă lu mea s-a duscătre fonduri euro pene.

Com paniile preferă acum să aş tepte. Fac unproiect pilot să vadă între timp dacă funţionează soluţia şiaşteaptă şi un an de zile să ia banii europeni", a conchisel.

"Până în 2008 erau bani şi lumea spunea că nu e nevoie de proiecteeuropene, când sunt banii de la buget. În ultimii doi ani însă nuau mai fost bani şi toată lumea s-a dus către fonduri europene", adeclarat Emil Munteanu managing partener al Power NetConsulting.

AFACERI DE LA ZERO