Mediafax.biz Exclusiv

Tănăsescu, FMI: Modificarea frecventă a Codului fiscal înseamnă lipsa unei strategii fiscale

Tănăsescu, FMI: Modificarea frecventă a Codului fiscal înseamnă lipsa unei strategii fiscale

Autor: Razvan Voican

25.01.2011, 18:24 19

El comentează astfel abundenţ a schim băriloroperate în corpul legislaţiei fiscale, care au culminat cuOrdonanţa de Urgenţă din 23 decembrie 2010 prin care Guvernul aintrodus în Codul fiscal peste 100 de articolenoi.

"Codul fiscal şi cel de procedură fiscală aufost gândite ca instrumente care să vină în întâmpinareaplătitorului de taxe şi impozite, ca instru mente ale stabilităţiişi predictibilităţii. Din păcate, în ultimii ani asistăm la o nerespectare a acestor principii, ceea ce creează nervozitate şilipsă de încredere în sistem." În mandatul de ministru de finanţeal lui Tănăsescu a fost elaborată prima formă a Codului fiscal,care reglementa principalele impozite şi taxe din România, stipulacele patru principii de bază ale fiscalităţii - neutra litateamăsurilor, certitudinea impu nerii, echitatea fiscală şi eficienţaimpunerii, precum şi regula care ar fi trebuit să asigurestabilitatea legislaţiei în domeniu: Codul se modifică numai prinlege, promovată cu 6 luni înainte de intrarea în vigoare. Aceastăregulă a ajuns însă să fie încălcată sistematic, prinexcepţie.

Modificările succesive, fără a fi urmate derenumerotări ale articolelor şi republicări ale Codului, au făcutlegea foarte greu de urmărit de cătrecontribuabili.

Tănăsescu spune că la nivelul MinisteruluiFinanţelor există o iniţiativă de rescriere a Codului fiscal, pecare o consideră încurajatoare, însă subliniază că aceasta se poateface "numai după definirea atentă şi corectă a direcţiilor deacţiune fiscală, de definire a conceptului de politică fiscală,astfel încât să nu se mai permită modificarea în cursul anului asistemului de impozite şi taxe".

Printre noutăţile introduse în Codul fiscal pefinalul anului 2010 se numără reînfiinţarea regimului special detaxare pentru microîntreprinderi, cu impozit de 3% pevenituri.

Tănăsescu spune că aceasta a fost ideeaGuvernului, neexistând vreo reco mandare în acest sens din parteaFMI, şi o consideră binevenită, mai ales că a fost ministrul care aintrodus acest regim fiscal.

"Acest demers a venit din partea autorităţilorromâne şi a avut la bază necesitatea de simplificare, de reducere astresului cauzat întreprinderilor mici de controalele fiscalefrecvente. Revenirea la sistemul impozitării cifrei de afaceri estebinevenit şi cred că va con duce la mai buna utilizare a întreprinderilor mici ca promotori ai creşteriieconomice."

AFACERI DE LA ZERO