Monitorul Oficial

Acte apărute joi, 9 iunie, în Monitorul Oficial nr. 0406

Acte apărute joi, 9 iunie, în Monitorul Oficial nr. 0406
09.06.2011, 14:57 130

Monitorul Oficial nr. 0406 din 09 Iunie 2011
Actul nr. 279 din 24 Februarie 2011
Emitent: Curtea Constituţională a României
Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate aprevederilor art. II alin. (1) din titlul II al Ordonanţei deurgenţă a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea şi completareaLegii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluateîn mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precumşi pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicăriiacesteia şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelorreligioase din România, aprobată cu modificări şi completări prinLegea nr. 501/2002

Monitorul Oficial nr. 0406 din 09 Iunie 2011
Actul nr. 330 din 10 Martie 2011
Emitent: Curtea Constituţională a României
Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate adispoziţiilor pct. VI din anexa la Ordonanţa de urgenţă aGuvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemulpublic, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale destat

Monitorul Oficial nr. 0406 din 09 Iunie 2011
Actul nr. 350 din 22 Martie 2011
Emitent: Curtea Constituţională a României
Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate adispoziţiilor art. 219 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) lit. a) dinOrdonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurăfiscală

Monitorul Oficial nr. 0406 din 09 Iunie 2011
Actul nr. 357 din 22 Martie 2011
Emitent: Curtea Constituţională a României
Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate adispoziţiilor art. 272 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 31/1990privind societăţile comerciale

Monitorul Oficial nr. 0406 din 09 Iunie 2011
Actul nr. 382 din 22 Martie 2011
Emitent: Curtea Constituţională a României
Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate adispoziţiilor art. 580^2 din Codul de procedură civilă

Monitorul Oficial nr. 0406 din 09 Iunie 2011
Actul nr. 384 din 24 Martie 2011
Emitent: Curtea Constituţională a României
Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate adispoziţiilor art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personaluluidin sectorul bugetar şi ale art. 2 din Ordonanţa de urgenţă aGuvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizăriipersonalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie2009

Monitorul Oficial nr. 0406 din 09 Iunie 2011
Actul nr. 426 din 07 Aprilie 2011
Emitent: Curtea Constituţională a României
Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate adispoziţiilor art. 28^1 pct. 1 lit. b) din Codul de procedurăpenală, precum şi a dispoziţiilor art. I pct. 2 din Ordonanţa deurgenţă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea şi completareaOrdonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind DirecţiaNaţională Anticorupţie

AFACERI DE LA ZERO