Monitorul Oficial

Acte apărute pe 16 septembrie în Monitorul Oficial nr. 0674

Acte apărute pe 16 septembrie în Monitorul Oficial nr. 0674
16.09.2014, 10:33 346

Monitorul Oficial nr. 0674 din 2014
Actul nr. 13 din 15 Septembrie 2014
Emitent: Camera Deputaţilor
Decizie privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor
 


Monitorul Oficial nr. 0674 din 2014
Actul nr. M.101 din 08 Septembrie 2014
Emitent: Ministerul Apărării Naţionale
Ordin privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale
 


Monitorul Oficial nr. 0674 din 2014
Actul nr. 206 din 15 Septembrie 2014
Emitent: Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor
Ordin privind constituirea Registrului evaluatorilor de spitale al Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor
 


Monitorul Oficial nr. 0674 din 2014
Actul nr. 1072 din 15 Septembrie 2014
Emitent: Ministerul Sănătăţii
Ordin privind repartizarea ambulanţelor achiziţionate de Ministerul Sănătăţii pentru serviciile judeţene de ambulanţă
 


Monitorul Oficial nr. 0674 din 2014
Actul nr. 1398 din 12 Septembrie 2014
Emitent: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Ordin privind modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 573/2014 pentru aprobarea modului de implementare, a condiţiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate, a termenilor de referinţă şi a modelului de cerere pentru acordarea ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic la speciile bovine şi ovine/caprine şi a ajutoarelor specifice pentru producătorii de lapte şi de carne de vită şi producătorii de lapte şi de carne de ovine/caprine, din zonele defavorizate, în anul 2014
 


Monitorul Oficial nr. 0674 din 2014
Actul nr. 1401 din 12 Septembrie 2014
Emitent: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi ajutoare naţionale tranzitorii în sectorul vegetal şi pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate
 


Monitorul Oficial nr. 0674 din 2014
Actul nr. 1704 din 05 Septembrie 2014
Emitent: Ministerul Afacerilor Externe
Ordin privind publicarea Programului de schimburi în domeniile culturii, artei, ştiinţei şi educaţiei între Guvernul României şi Guvernul Republicii Islamice Iran, semnat la Teheran la 18 august 2014
 


Monitorul Oficial nr. 0674 din 2014
Actul nr. 4420 din 27 August 2014
Emitent: Ministerul Educaţiei Naţionale
Ordin pentru modificarea art. 38 alin. (1) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenţii învăţământului profesional cu durata de 2 ani, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.888/2013
 


Monitorul Oficial nr. 0674 din 2014
Actul nr. 528 din 11 Septembrie 2014
Emitent: Consiliul Na
ţional al Audiovizualului
Decizie privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României

 
AFACERI DE LA ZERO