Opinii

Ce faci când DIICOT descinde la sediul companiei?

Opinia specialistului

Ce faci când DIICOT descinde la sediul companiei?

Percheziţiile domiciliare la sediile companiilor  ocupă frecvent prima pagină a publicaţiilor de ştiri, atât în România, cât şi în străinătate (pentru a exemplifica, amintim dawn raid-ul la sediul Audi şi la domiciliile top management-ului in 2017, în scandalul Dieselgate din Germania).

Miza procesuală a unei astfel de percheziţii este semnificativă, iar pentru a face faţă optim provocării, astfel încât să fie evitate eventualele nereguli şi să se minimizeze posibilele efecte disruptive asupra activităţii organizaţiei, trebuie sa ţineţi cont de câteva reguli simple.

  1. Înainte de efectuarea percheziţiei

Regulamentele interne ar trebui să prevadă reguli de conduită pentru angajaţi şi manageri în eventualitatea unei percheziţii la sediul companiei. Aceştia trebuie să ştie, în primul rând, că:

  • percheziţia nu poate începe mai devreme de ora 06:00 sau după ora 20:00 (cu excepţia infracţiunii flagrante sau efectuării percheziţiei într-un local deschis publicului); 
  • refuzul de a permite accesul poate determina folosirea forţei de către organele judiciare care efectuează percheziţia;
  • dacă obiectele sau persoanele căutate sunt predate de bunăvoie, percheziţia nu se mai efectuează.   

Studierea mandatului de percheziţie

Înainte de începerea percheziţiei, regula este ca organul judiciar să se legitimeze şi să înmâneze mandatul de percheziţie reprezentantului societăţii sau, în lipsa acestuia, oricărei alte persoane cu capacitate deplină de exerciţiu care se află la sediu ori este angajat al societăţii.

Având în vedere că existenţa mandatului de percheziţie este obligatorie (exceptând, în principiu, ipotezele consimţământului persoanei sau infracţiunii flagrante), se impune studierea lui cu atenţie, pentru a verifica elemente esenţiale, precum:

  • percheziţia să aibă încuviinţarea judecătorului/instanţei competent/e;
  • să nu fi expirat perioada indicată în mandat (valabilitatea este de maximum 15 zile de la data emiterii);
  • să se indice în mod detaliat scopul pentru care a fost emis mandatul şi
  • să se identifice în mod clar spaţiile vizate de percheziţie.

Mandatul de percheziţie poate fi folosit doar o dată.

Prezenţa avocatului şi a altor persoane

Participarea unui avocat la percheziţie este un drept al dumneavoastră. În situaţia în care solicitaţi prezenţa unui avocat, începerea percheziţiei se va amâna până la sosirea avocatului pentru cel mult două ore de la momentul la care vă este comunicat acest drept.

De asemenea, vi se permite asistarea sau reprezentarea de către o persoană de încredere.

Prezenţa unui martor-asistent este necesară dacă nu se află nicio persoană în spaţiul respectiv sau dacă persoana reţinută sau arestată nu poate fi adusă la percheziţie şi nu este prezent un reprezentant al său.

  1. În timpul efectuării percheziţiei

Pentru a permite participarea efectivă la percheziţie a persoanei vizate, a fost interzisă efectuarea  altor acte procedurale în acelaşi timp (alte percheziţii simultane sunt, în schimb, permise).

Pe durata percheziţiei, se poate restricţiona libertatea de mişcare a persoanelor prezente sau accesul altor persoane.

Extinderea percheziţiei la spaţii învecinate este permisă prin încuviinţarea procurorului, aceste aspecte trebuind să fie consemnate în detaliu în procesul-verbal de percheziţie.

Studierea procesului-verbal de percheziţie

Înaintea semnării procesului-verbal de percheziţie, este important să îl studiaţi cu atenţie, pentru a vă asigura că au fost menţionate toate bunurile, valorile sau înscrisurile ridicate şi consemnate toate eventualele obiecţii.

Posibile nereguli

În practică, gradul de intruziune al percheziţiei trebuie să fie proporţional cu drepturile fundamentale ale persoanelor percheziţionate, cum ar fi dreptul la viaţă privată. Cu alte cuvinte, de la sediul societăţii ar trebui să fie ridicate doar obiectele şi înscrisurile care au legătură cu fapta (nu în bloc).

În egală măsură, ridicarea unor obiecte fără a le prezenta persoanei percheziţionate, fără a fi semnate spre neschimbare, etichetate şi sigilate imediat ce sunt ridicate (sau dacă sigiliul are un număr diferit în realitate faţă de menţiunea din proces-verbal) sunt semnale ale unor posibile nereguli.

  1. După efectuarea percheziţiei

Se recomandă ca orice comunicare cu terţii interesaţi (media, colaboratori, parteneri de afaceri ş.a.) cu privire la percheziţie să fie verificate şi de avocat, pentru a nu risca dezvăluirea de informaţii nepublice.  

Dacă unele obiecte ridicate cu ocazia percheziţiei, ce servesc ca mijloc de probă, sunt necesare desfăşurării activităţii firmei, puteţi formula o cerere de restituire chiar înainte de soluţionarea definitivă a procesului.

O nouă cerere de efectuare a percheziţiei domiciliare poate fi formulată doar în condiţiile apariţiei sau descoperirii unor fapte sau împrejurări noi.  

Frecvent, în baza mandatului de percheziţie domiciliară, se descoperă şi se ridică sisteme informatice sau suporturi de stocare a datelor. Pentru ca acestea să fie cercetate, este nevoie de un mandat distinct emis de judecător, prin care să se aprobe  o percheziţie informatică, iar efectuarea acestui tip de percheziţie are  propriile reguli.

Percheziţia poate fi contestată în fazele subsecvente ale procesului penal, fiind binecunoscut faptul că procesul penal este unul de durată, iar apărarea se construieşte minuţios.  

 
 

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

AFACERI DE LA ZERO