Opinii

Contzilla.ro: 10 măsuri financiar-fiscale de care firmele pot beneficia în semestrul II 2020

Contzilla.ro: 10 măsuri financiar-fiscale de care firmele pot beneficia în semestrul II 2020
07.07.2020, 11:34 1753
 

În continuarea măsurilor implementate de stat în perioada stării de urgenţă, în al doilea semestru al anului 2020 îşi prelungesc valabilitatea o serie de măsuri care vizează anumite facilităţi acordate firmelor, astfel:

  1. Obligaţiile fiscale scadente începând cu 21 martie 2020 nu se consideră restante şi nu se calculează dobânzi şi penalităţi până la data de 25 octombrie 2020. Astfel, dacă firmele nu au avut resursele necesare achitării obligaţiilor scadente, mai pot face acest lucru până la termenul menţionat, fără ca această întârziere să atragă calcule de obligaţii accesorii.
  2. Firmele care vor achita impozitul pe profit şi  venitul microîntreprinderilor până la datele scadente aferente trimestrului 2 şi 3 (adică 25 iulie respectiv 25 octombrie 2020) vor putea beneficia de o bonificaţie de 10%.
  3. Începand cu data de 6 iulie 2020, antreprenorii din Romania vor putea deţine mai multe firme în care sa fie asociaţi unici. Practic, la înmatricularea unei firme noi nu se va mai solicita declaraţia pe proprie răspundere a persoanei fizice/persoanei juridice privind calitatea de asociat unic într-o singură societate cu răspundere limitată , ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 102/02.07.2020.
  4. Tot începând cu 6 iulie 2020, se elimină restricţia privind numărul de firme ce pot funcţiona la aceeaşi adresă. Înainte,  numărul societăţilor ce funcţiona într-un imobil nu putea depăşi numărul de încăperi sau spaţii distincte obţinute prin partajare.
  5. În privinţa declaraţiei privind beneficiarii reali, după mai multe amânări ale termenului de depunere,  în data de 06.07.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial o lege mult aşteptată care elimină obligaţia depunerii declaraţiei de către firmele constituite doar din asociaţi persoane fizice, atunci când aceştia sunt singurii beneficiari reali. Mai mult, firmele care nu sunt exceptate de la această obligaţie, vor trebui sa depună declaraţia ulterior înmatriculării doar dacă intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real şi nu anual, după depunerea situaţiilor financiare, cum era până acum.
  6. Începand cu 6 iulie 2020 nu se mai depune la înfiinţare avizul de la asociaţia de proprietari în cazul în care la sediul social nu se desfăşoară activitate. Administratorul va da o declaraţie pe propria răspundere în acest sens .
  7. Plătitorii de impozit specific (cei din domeniul HoReCa) sunt scutiţi pentru o perioadă suplimentară de 90 zile, care se adaugă la perioada pentru care nu se calculează impozit specific datorită întreruperilor de activitate impuse de starea de urgenţă. Suplimentar, vor declara şi plăti impozitul specific aferent primului trimestru din 2020 până la data de 25 octombrie 2020.
  8. Măsurile de executare silită prin poprire a creanţelor bugetare, cu excepţia executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanţelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătoreşti pronunţate în materie penală, nu încep sau se suspendă până la 25 octombrie 2020.
  9. În materie de TVA avem mai multe facilităţi precum : procedura de rambursare a TVA realizată cu efectuarea ulterioară a inspecţiei fiscale se extinde până la data de 25 octombrie 2020, scutirea de TVA cu drept de deducere pentru operaţiuni realizate cu măşti de protecţie şi ventilatoare medicale se aplică până la data de 1 octombrie 2020.
  10. În privinţa relaţiilor de muncă, dacă pe perioada stării de urgenţă sau alertă, angajatorii au avut angajaţi în şomaj tehnic plătit de stat în procent de 75%,  respectiv de către angajator, pot beneficia pe o durată de trei luni de un ajutor  de la stat constând în decontarea unui procent de 41.5% din salariul de baza brut plafonat însă la 41,5% din salariul mediu brut adică 41,5% * 5.429 lei =2.253 lei. Condiţia pentru a putea beneficia de indemnizaţie este ca angajaţii să fi avut contractul suspendat minim 15 zile în perioada stării de urgenţă sau de alertă. Angajatorii vor trebui sa menţină raporturile de muncă cu aceştia până la 31 decembrie 2020.

 

 

 
AFACERI DE LA ZERO