• Leu / EUR4.9474
  • Leu / GBP5.8404
  • Leu / USD4.7141
Opinii

Despre Sponsorizare, Donaţie şi Mecenat, sau cum pot acorda firmele ajutor în pandemie şi nu numai

Opinia specialistului

Despre Sponsorizare, Donaţie şi Mecenat, sau cum pot acorda firmele ajutor în pandemie şi nu numai

Autor: Simona Mitu

10.12.2020, 10:49 21155

În contextul actual al pandemiei, a crescut considerabil interesul companiilor, care nu au fost afectate financiar, de a ajuta atât instituţiile publice cât şi alte organizaţii.

Companiile din România au la dispoziţie mai multe metode prin care pot acorda entităţilor publice o mână de ajutor în combaterea pandemiei, dar şi persoanelor fizice care au nevoie de susţinere în această perioadă delicată, mai ales în perioada sărbătorilor de iarnă.

Luna decembrie este propice în vederea stabilirii sumelor ce pot fi acordate ca sprijin, majoritatea companiilor având deja o estimare realistă a profitului pentru anul ce urmează a se încheia.

Statul vine în sprijinul firmelor ce realizează acte de caritate prin acordarea unor facilităţi fiscale, însă numai în anumite condiţii. Companiile trebuie să înţeleagă diferenţa dintre tipurile de ajutoare acordate şi regulile pe care trebuie să le respecte pentru a beneficia de facilităţile oferite.

Principale forme prin care firmele pot acorda ajutoare sunt: donaţiile, actele de mecenat şi, cele mai comune şi cu cele mai multe facilităţi fiscale, sponsorizările.

Ce este donaţia? Către cine se pot acorda donaţiile?

Aşa cum este menţionat în Codul Civil, donaţia este un contract prin care o persoană, donator, transmite în mod gratuit dreptul de proprietate asupra unui bun către o altă persoană numită donatar. Actul de donaţie este unul unilateral, gratuit, deoarece donatorul nu urmăreşte un avantaj în urma donării bunurilor.

Se pot acorda donaţii atât către persoane fizice cat si către persoane juridice fără scop lucrativ.

Conform menţiunilor din legislaţia aplicabilă, donaţiile se încheie prin înscris autentic, sub sancţiunea nulităţii absolute, însă există şi excepţii. Pentru donaţiile indirecte, cele deghizate şi darurile manuale nu este necesară încheierea unui contract de donaţie la notar.

Darurile manuale pot fi bunuri mobile corporale cu o valoare mai mică de 25.000 lei. Acestea se concretizează printr-un acord de voinţă al părţilor implicate, însoţit de transmiterea bunurilor.

Donaţia indirectă poate lua forma unei renunţări la un drept, spre exemplu iertări de datorii, iar cele deghizate sunt ascunse sub forma unui alt tip de act juridic, de exemplu sub un contract cu titlu oneros dar care are la bază intenţia de a gratifica.

Există facilităţi fiscale în acordarea de donaţii?

Acordarea de donaţii, indiferent care ar fi scopul acestora, nu este încurajată prin facilităţi fiscale, cheltuielile cu donaţiile efectuate de donator nu sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, contribuabilii nu pot beneficia nici de reducerea impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor cu valoarea donaţiilor acordate.

O variantă mai puţin cunoscută de ajutor este mecenatul – prin care pot fi susţinuţi, printre alţii, artiştii, cercetătorii sau personalul medico-sanitar.

Conform legii 32/1994, mecenatul reprezintă un act de liberalitate prin care o persoană fizică sau juridică, numită mecena, transferă, fără obligaţie de contrapartidă directă sau indirectă, dreptul său de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare către o persoană fizică, ca activitate filantropică cu caracter umanitar.

Sprijinul poate fi acordat pentru desfăşurarea unor activităţi în domeniile: cultural, artistic, medico-sanitar sau ştiinţific - cercetare fundamentală şi aplicată.

Prin urmare, poate fi beneficiar al actelor de mecenat orice persoană fizică romană care necesită sprijin în domeniile prevăzute mai sus, fără a avea obligaţia de a fi recunoscută de o persoană juridică fără scop lucrativ.

Actele de mecenat se încheie în formă autentică în care se specifică obiectul, durata şi valoarea acestora.

Cea mai comună formă de sprijin: sponsorizarea

Sponsorizarea este reglementată prin aceeaşi lege menţionată mai sus 32/1994, este un act juridic prin care două persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru susţinerea unor activităţi fără scop lucrativ (non-profit) desfăşurate de către una dintre părţi, denumită beneficiarul sponsorizării.

Cine pot fi beneficiarii sponsorizărilor?

 
  1. Persoane juridice fără scop lucrativ cu activităţi în anumite domenii precizate în legea sponsorizărilor, de exemplu: cultural, artistic, umanitar, medico-sanitar, ştiinţific-cercetare fundamentală şi aplicată, etc.;
  2. Instituţii şi autorităţi publice pentru aceleaşi domenii de activitate precizate la primul punct;
  3. Emisiuni, programe de televiziune/radiodifuziune, publicaţii din aceleaşi domenii de mai sus;
  4. Persoane fizice române ale căror activităţi din domeniile menţionate la primul punct sunt recunoscute de persoane juridice fără scop lucrativ sau instituţii publice.

Sponsorizarea necesită încheierea unui contract în formă scrisă care trebuie să conţină minimum următoarele elemente: obiectul sponsorizării, valoarea contractului, durata sponsorizării, drepturile şi obligaţiile sponsorului şi ale beneficiarului.

Având în vedere că sponsorizarea se poate face şi prin bunuri materiale, acestea trebuie evaluate, prin contractul încheiat, la valoarea justă de la data transferului către beneficiar.

Beneficiile fiscale în cazul mecenatului şi al sponsorizării: diminuarea impozitului pe profit/peveniturile microîntreprinderilor datorat către bugetul de stat

Din punct de vedere fiscal şi cheltuielile cu sponsorizarea şi mecenatul sunt cheltuieli  nedeductibile la calculul impozitului pe profit, însă în cazul acestora firmele beneficiază de un credit fiscal, mai exact o diminuare a impozitului pe profit datorat către bugetul de stat, la nivelul valorii minime dintre 0,75% din cifra de afaceri şi 20% din impozitul pe profit datorat. Sumele care nu au fost scăzute din impozitul pe profit pot fi recuperate, în ordinea înregistrării acestora în următorii 7 ani consecutivi.

În cazul societăţilor plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, sumele acordate ca sponsorizări se scad din impozitul de plată până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective. Sumele care nu au fost scăzute din impozitul de plată pot fi recuperate, în ordinea înregistrării acestora în următoarele 28 de trimestre consecutive.

Condiţiile în care sponsorii pot beneficia de facilităţile fiscale

Pentru a beneficia de facilităţile fiscale menţionate mai sus, în cazul direcţionării sponsorizărilor către entităţi persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv unităţi de cult, acestea trebuie să fie înscrise în Registrul entităţilor/unităţilor de cult.

Instituţiile publice nu intră în această categorie, sponsorii putând beneficia de credit fiscal prin acordarea directă către acestea a sprijinului dorit.

Un alt aspect important de menţionat în cazul bunurilor materiale acordate gratuit în cadrul acţiunilor de mecenat sau sponsorizare, din punct de vedere al taxei pe valoare adăugată acordarea acestora nu reprezintă livrare de bunuri, prin urmare nu se colectează TVA dacă valoarea totală în cursul unui an calendaristic se încadrează în limita a 3 la mie din cifra de afaceri constituită din operaţiuni taxabile. Bunurile acordate pentru care la data achiziţiei TVA-ul nu a fost dedus nu se iau în calcul la stabilirea acestei limite. Valoarea peste plafon constituie livrare de bunuri cu plată, iar TVA-ul colectat aferent acestei depăşiri a plafonului se declară în decontul pregătit pentru ultima perioadă fiscală din anul respectiv.

Prin urmare, în funcţie de scopul şi beneficiarii actelor de caritate, firmele trebuie să decidă înţelept ce metodă de acordare a sprijinului folosesc.

Cea mai eficientă metodă rămâne contractul de sponsorizare, însă ţinând cont de restricţiile legate de scop şi de beneficiarii către care se direcţionează sprijinul, firmele pot opta între actele de mecenat şi donaţii.

Simona Mitu s-a alăturat echipei BDO România acum 7 ani, iar din 2019 este manager în cadrul departamentului de Accounting din Bucureşti.

www.bdo.ro/rethink

Advertorialele de pe Zf.ro sunt marcate cu Articol cu conţinut publicitar, (P), Advertorial sau Opinia Specialistului 

 
 
 
AFACERI DE LA ZERO
Principalele valute BNR - ieri, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.9474
Diferență: 0,004
Ieri: 4.9472
Azi: 4.7141
Diferență: 0,2573
Ieri: 4.7020
Azi: 5.8404
Diferență: 0,0977
Ieri: 5.8347
Azi: 4.8270
Diferență: 2,2778
Ieri: 4.7195