Opinii

Filip&Company: Aspecte practice punctuale privind înregistrările curente în materie societară şi ONG în perioada stării de urgenţă. Relaxarea unor formalităţi

Filip&Company: Aspecte practice punctuale privind înregistrările curente în materie societară şi ONG în perioada stării de urgenţă. Relaxarea unor formalităţi

Autor: Roxana Rosu

15.04.2020, 11:36 139

Instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României a impus aplicarea unui regim special în ceea ce priveşte activităţile de înmatriculare a unor noi entităţi sau de înregistrare a unor operaţiuni curente ale unor entităţi existente, fie acestea societăţi ce funcţionează în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile, fie persoane juridice în formele prevăzute de către Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii (pe acestea din urmă le vom denumi generic ONG).

Ca notă generală, procedurile în materie societară sunt mai flexibile în această perioadă, activitatea Oficiilor Registrului Comerţului păstrând un caracter de continuitate, fiind desfăşurată prin platforma electronică portal.onrc.ro şi/sau comunicări poştale. Începând cu data de 16 martie 2020 şi până în prezent, s-au adoptat măsuri de flexibilizare treptată la nivelul ONRC (pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi informarea noastră anterioară în materia înmatriculărilor societare, disponibilă aici); noi măsuri în sprijinul agenţilor economici începând a fi aplicabile de astăzi, 15 aprilie 2020.  

Astfel, conform Decretului Preşedintelui României nr. 240/2020 de prelungire a stării de urgenţă, în toată perioada următoare de stare de urgenţă, declaraţiile pe proprie răspundere şi specimenele de semnătură (necesare a fi date, de exemplu, de administratori, la numirea acestora sau declaraţiile de nesuprapunere necesare în cazul schimbării sediului social, etc.) se vor putea transmite, în vederea înregistrării, inclusiv în forma înscrisului sub semnătură privată, chiar dacă erau anterior solicitate în formă notarială şi/sau atestată de avocat. În cazul în care transmiterea se face electronic, aceste documente vor avea încorporată, ataşată sau asociată logic semnătura electronică extinsă a declarantului sau a persoanei împuternicite în vederea efectuării formalităţilor de depunere.

În ceea ce priveşte sectorul ONG, se aplică regimul procedurilor judiciare fără caracter urgent, soluţionarea cererilor în materie aflate în curs fiind suspendată. Continuă însă în această perioadă primirea şi acordarea de numere de înregistrare cererilor transmise instanţelor prin poştă, precum şi eliberarea documentelor aferente unor proceduri deja finalizate (e.g. eliberarea hotărârilor de încuviinţare a acordării personalităţii juridice/ de încuviinţare a modificării actelor constitutive şi statutelor asociaţiilor şi fundaţiilor, în măsura în care aceste hotărâri au devenit definitive înainte de data de 16 martie 2020; altfel acestea se vor elibera numai după împlinirea termenului de apel de 5 zile, calculat începând cu data încetării stării de urgenţă). Cererile transmise prin poştă şi înregistrate în perioada stării de urgenţă vor primi termene de soluţionare începând cu 10 zile după data încetării acesteia.

Pentru situaţiile în care este nevoie de parcurgerea preliminară a procedurii de verificare a disponibilităţii şi rezervare a denumirii la Biroul pentru Evidenţa ONG din cadrul Ministerului Justiţiei (e.g., la înfiinţare sau la schimbarea denumirii), este bine de avut în vedere că activitatea Biroului nu este întreruptă, cererile transmise prin poştă fiind înregistrare şi soluţionate în continuare, cu respectarea termenelor prevăzute de lege. Pentru verificarea şi rezervarea denumirii, se vor transmite în format fizic şi original atât cererea de rezervare a denumirii, cât şi chitanţa eliberată de trezoreria la care s-a achitat taxa aferentă verificării. La acest moment, solicitanţii nu au la dispoziţie posibilitatea transmiterii documentelor prin mijloace electronice.

Autori: Eliza Baias (partener), Codrina Simionescu (associate)

 

 

AFACERI DE LA ZERO