OPINII PRIMITE LA REDACŢIE

Încercările fiscale ale anului 2017-Episodul 1: Tot ce trebuie să ştii despre plata defalcată a TVA

9 ian 2018 Autor: Mihaela Mitroi, PwC România

Anul 2017 a fost un an foarte activ din punct de vedere al măsurilor fiscale anunţate de către Guvern şi care o sa aibă efecte importante pentru mediul de afaceri din România în anul care urmează. Prezentăm mai jos elementele cele mai importante ale „revoluţiei” fiscale care a început în 2017:

Pe data de 28 decembrie 2017 s-a publicat în Monitorul Oficial Legea nr. 275/2017 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, precum şi Decretul nr. 1309/2017 privind promulgarea Legii.

Cine va aplica sistemul de split TVA?

Sistemul este obligatoriu pentru (1) cei care înregistrează obligaţii restante la 31.12.2017 şi pe care nu le achită pană la 31.01.2018, în anumite cuantumuri în funcţie de categoria din care face parte contribuabilul (mic, mare sau mijlociu); (2) cei care înregistrează obligaţii TVA restante începând cu 01.01.2018 si nu le achita in termen de 60 de zile in aceleaşi cuantumuri si (3) cei aflaţi în insolvenţă. Sistemul va putea fi aplicat opţional, de către toţi contribuabilii care optează pentru acest lucru.

Care sunt datele de când se va aplica sistemul?

Aplicarea sistemului privind plata defalcata a TVA va avea caracter obligatoriu începând cu 1 martie 2018 pentru categoria (1) despre care am vorbit anterior, începând cu data de 1 a celei de-a doua luni următoare celei in care s-a împlinit termenul de 60 de zile de mai sus pentru categoria (2); începând cu 1 martie 2018 pentru persoanele în insolvenţă la data de 31 decembrie 2017; începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care autorităţile constată că persoana nu a notificat aplicarea sistemului in cazul persoanelor aflate in insolventa după data de 31 decembrie 2017 si care nu depus notificarea; respectiv ziua următoare publicării in Registrul persoanelor care aplica plata defalcata a TVA in cazul contribuabililor care au depus notificarea (înscrierea in registru are loc in termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii notificării).

Care sunt datele de când se va putea renunţa la sistemul de split TVA?

Renunţarea la aplicarea sistemului se face la sfârşitul anului fiscal (dar nu mai devreme de un an de la data optării) pentru persoanele care au optat pentru acest mecanism; după o perioada de minimum şase luni in cazul contribuabililor care au înregistrat obligaţii fiscale; după ieşirea de sub incidenţa legii, dacă nu există obligaţia aplicării sistemului ca urmare a cumulării obligaţiilor restante, în cazul persoanelor care au fost sub incidenta legislaţiei privind procedurile de prevenire a insolventei şi a procedurilor de insolvenţă.

Cum vor fi afectate persoanele care vor efectua achiziţii de la cei care vor aplica sistemul?

Contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA care nu aplica sistemul sunt obligaţi să efectueze plata defalcat pentru achiziţiile efectuate de la contribuabili care aplica sistemul, cu anumite excepţii.

Cum va fi sancţionată aplicarea incorectă a sistemului?

In cazul in care beneficiarii nu vor achita taxa in contul de TVA al furnizorului, furnizorul va avea dreptul de a vira taxa in contul de TVA propriu. Beneficiarii nu vor mai fi sancţionaţi pentru neachitarea taxei, dacă furnizorul va face dovada virării în contul de TVA propriu. In cazul in care beneficiarul nu achita taxa in contul de TVA al furnizorului in termen de 30 de zile lucrătoare de la data efectuării plăţii eronate, iar acesta din urma nu virează taxa in contul de TVA propriu in cadrul aceluiaşi termen, beneficiarii vor fi sancţionaţi cu 0,06%/zi din valoarea TVA. Interesant de menţionat ca in discuţiile iniţiale ale introducerii split TVA se dorea aplicarea unor sancţiuni considerabile (i.e. amenzi in valoare de 10% - 50% din valoarea TVA nevirata in contul furnizorului).

Ce plăţi specifice vor fi exceptate de la aplicarea sistemului?

Anumite plăţi sunt exceptate de la aplicarea acestui sistem: plăţile care nu se efectuează direct de la beneficiar către furnizor/prestator; plăţile in natură; plăţile prin compensare; plăţile reprezentând TVA decontate intre membrii unui grup fiscal unic; plăţile într-un cont de garanţii, escrow si altele.

Cum va fi permisă debitarea sau executarea silită a contului TVA?

Important de menţionat este faptul ca nu va mai fi necesara aprobarea autorităţilor fiscale pentru debitarea contului de TVA (in situaţiile permise de lege), iar debitarea contului TVA va fi permisă pentru plata oricăror obligaţii bugetare (nu doar a obligaţiilor TVA). Contul de TVA va putea fi executat silit pentru plata oricăror obligaţii bugetare restante (nu doar a obligaţiilor TVA).

Cat de complicat este acest sistem?

Implementarea unui astfel de sistem va avea efecte majore la nivelul companiilor, precum: povara administrativa suplimentara, dificultăţi de cashflow ce pot duce la blocaje in activitatea economică, costuri suplimentare semnificative legate de actualizarea sistemelor IT si procedurilor de lucru, dificultăţi operaţionale, precum si complicaţii majore in relaţiile comerciale dintre agenţii economici.

Care este experienţa altor state?

Un argument dat de autorităţi in implementarea noul mecanism de plata defalcate a TVA-ului a fost faptul ca si alte state il aplica sau doresc sa il aplice – de ex: Italia, Polonia, Grecia si Marea Britanie.

Italia: este momentan singura ţară din UE care, începând cu 1 ianuarie 2015, a introdus un sistem de split TVA, acesta fiind plătit direct trezoreriei italiene, însă doar in anumite sectoare. Scopul măsurii a fost combaterea evaziunii fiscale in tranzacţiile cu statul si cu alte organisme publice. Un act dat in primăvara anului 2017 prevede extinderea acestui mecanismul de plată divizată la: toate serviciile supuse impozitului reţinut la sursă, (inclusiv serviciile prestate de persoanele care desfăşoară activităţi independente, tranzacţiile efectuate cu administraţiile publice, cu societăţile lor controlate si cu societăţile listate la bursa italiană). În unele cazuri, pot exista efecte financiare semnificative, cum ar fi recunoaşterea periodică a soldurilor de credit TVA. In astfel de cazuri, va fi necesar sa se aleagă intre alternativele permise, cum ar fi compensarea creditelor prin emiterea de certificate specifice sau rambursarea TVA-ului. Mai mult, sistemul de plata defalcată a TVA-ului a fost aplicat doar după ce Italia a fost cerut o derogare din partea Comisiei Europene. In plus, autorităţile italiene au precizat clar faptul ca aceasta măsură va avea efecte temporare, nu efecte permanente, aşa cum pare să fie intenţia autorităţilor române.[i]

Polonia: Intenţia din spatele acestui mecanism a fost de a spori încrederea mediului de afaceri - limitând nevoia de verificare detaliata a contractanţilor, eliminând riscul de răspundere solidară, reducerea fraudei, precum si asigurarea transparentei in materie de TVA. Totuşi, folosind acest sistem ai si beneficii: eviţi sancţiunile in materie de TVA (penalităţile prevăzute in lege pot ajunge la 30% si pana la 100% din valoarea TVA ce trebuie plătită), precum si dobânzile mari la restanţele fiscale. Sistemul este voluntar si se aplica doar pe sectorul business to business (B2B). Momentan este in stadiul de proiect si se estimează că se va aplica de la 1 aprilie 2018. Proiectul include o procedură de plată divizată prin care TVA-ul unei vânzări este plătit într-un cont bancar special, supravegheat, al furnizorului. Autorităţile fiscale pot efectua apoi retrageri directe din contul bancar în momentul decontării normale de TVA a furnizorului. [ii]

Grecia: prevede un sistem de plata defalcată a TVA. Concret, pentru tranzacţiile bancare care depăşesc 3.000 EUR (B2B) sau 1.500 EUR (B2C), banca intermediară ar trebui sa reţină valoarea TVA relevantă, să o vireze direct statului în termen de cinci zile de la data plăţii, şi să elibereze un certificat cu privire la valoarea plătită a TVA. Prin aceasta prevedere se impune obligaţia de plată imediată a TVA-ului datorat. Beneficiarul facturii sau a chitanţei trebuie să efectueze tranzacţia prin utilizarea unui instrument de plată bancar, separând / împărţind valoarea TVA dedusă din TVA corespunzător, astfel încât instituţia financiară să poată transfera taxa datorată. Totuşi această procedura este inactivă la acest moment, întrucât aplicarea acestor prevederi trebuie să fie reglementată printr-o decizie a autorităţilor elene, care a întârziat sa apară. [iii]

Marea Britanie: Guvernul Marii Britanii a lansat in perioada 20 martie - 30 iunie 2017 o consultare cu privire la fezabilitatea introducerii unui mecanism split TVA pentru vânzările online de către vânzătorii din străinătate către consumatori (B2C). Consultarea a introdus conceptul de plată divizată si solicita opinii si dovezi privind fezabilitatea tehnica a acestui mecanism. Scopul este de a reduce pierderile de TVA de la întreprinderile din afara Marii Britanii, care vând mărfuri consumatorilor din Regatul Unit folosind pieţele online, vânzări estimate sa fi fost cuprinse intre 1 miliard si 1.5 miliarde de lire sterline in 2015-2016. Următorul pas este ca autoritatea fiscală a Regatului Unit (HMRC) sa discute despre aceasta schimbare cu experţi fiscali, pentru a clarifica întrebări fără răspuns care au rezultat in urma consultării publice din primăvara si vara anului 2017. [iv]

Mihaela Mitroi, Liderul Departamentului de Consultanţă Fiscală şi Juridică, PwC România


 

 
Cuvinte cheie:
tva
, plati
, pwc
, aplicare
, sistem
Vizualizari:
Printeaza
zf.ro
Abonează-te la Închide