Opinii

Reacţie Florin Pogonaru, AOAR, la opinie Dumitru Beze, AIPC

Reacţie Florin Pogonaru, AOAR, la opinie Dumitru Beze, AIPC

Autor: Roxana Pricop

17.03.2015, 18:14 865

Susţin întru totul ca administrarea fondurilor închise să se facă de companii de management selectate prin licitaţii internaţionale transparente. Sper să existe interes de participare la cel mai înalt nivel de reputaţie. Îl felicit pe domnul Beze pentru propunere.

Ar fi fost corect ca dl Beze să menţioneze că a fost candidat la alegerile la SIF 1, deci este parte interesată. Prezentarea unei candidaturi presupune o ofertă „intuitu personae” şi se face pe baza unui proiect de management. Cred că deciziile fondurilor de pensii sunt bazate exact pe proiecte de management care le susţin interesele.

Surprinzător este când alte fonduri spre exemplu votează programe de management care prevăd programe de acordare de dividente modeste. Curios dacă în aceste cazuri îşi consultă acţionarii sau deciziile lor sunt publice.

În privinţa comentariilor privind nemulţumirile unor investitori, cred că ar fi preferabil ca discuţiile să se poarte pe documente şi nu pe „din auzite” :

Oferta Prodplast  s-a facut în termenul legal, cu răscumpărarea tuturor acţiunilor oferite. Da, s-ar fi putut face şi mai repede şi regret că nu am putut să o fac, întrucât a trebuit să mobilizez sumele necesare.

În cazul deciziei de listare la SIBEX, a fost oferit drept de retragere conform legii (pe baza unei evaluări independente a unui Big4) la un preţ de 5.86 lei/acţiune.

Preţurile pe bursa de la Sibiu au oferit constant, de la listarea PPLI,  randamente de peste 114%. Au existat perioade când preţurile au crescut şi de cca 8 ori faţă de preţul de listare (volatilitate provocată de un acţionar semnificativ care a cumpărat masiv). Având în vedere investiţiile importante pe care urmează să le facă PPLI, nu putem da dividende.

Dacă acţionarii PPLI consideră că Bursa de la Sibiu nu performează, sunt convins ca AGA ar aproba transferul la Bucureşti pe o piaţă similară.

Investiţia în Cemacon presupune pentru fondul BOF o clauză echitabilă de „upside sharing” care revine la a spune că fondul va fi retribuit numai în cazurile în care va face restructurarea companiei, se va implica în mod activ în deciziile de management şi va investi fonduri noi pentru dezvoltarea CEMACON. Dacă nu, nu! Reţineţi că, la data transferului creanţei, BCR deţinea 84% din BOF.  Mai mult, alternativa acestei soluţii de restructurare ar fi fost insolvenţa sau lichidarea inutilă a unei societăţi potenţial profitabile, cu pierderi evidente pentru angajaţi, bugetul de stat şi partenerii comerciali. Astfel, după 3 ani de la începerea restructurării, aceasta s-a dovedit a fi singura soluţie viabilă de revenire completă a Cemacon în circuitul comercial.

Am convingerea că acţionarii CEMACON încurajează participarea unor noi investitori pentru Cemacon în aceleaşi condiţii de obligaţii, asumări de riscuri şi participare la profit ca şi BOF.

Florin Pogonaru, preşedintele AOAR şi acţionar indirect la SIF-uri. Opiniile prezentate sunt personale şi nu implică în niciun fel instituţiile cu care este asociat autorul.

Autorul este investitor indirect în SIF-uri; punctele de vedere expuse nu urmăresc să influenţeze în vreun fel deciziile investiţionale pe piaţa de capital.

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels