Opinii

Sorin Pâslaru, ZF. România încheie un an teribil: al crizelor, al revenirii economice şi al falimentului clasei politice

Sorin Pâslaru, ZF. România încheie un an teribil: al...

Autor: Sorin Pâslaru

23.12.2021, 21:57 2405

2021 va fi considerat bun în funcţie de cum va fi 2022 Abia anul următor se va vedea dacă revenirea economică are fundament şi se vor vedea consecinţele celor trei crize din anul care a trecut: politică, sanitară şi energetică.

România de business în­chide anul 2021 cu un vârf al consumului, cu malluri pline şi cozi în supermarketuri. Însă clasa politică e în faliment: nu nu­mai că modernizarea statului în­târzie şi su­focă economia. Incapaci­ta­tea de gu­ver­nare a politicienilor aleşi, în po­fida votului primit, a demonstrat în 2021 incompetenţa şi lipsa de credi­bilitate a  leadershipului politic.

România nu a fost guvernată prac­tic aproape toată a doua parte a anu­lui din cauza unor ambiţii neroade ale fostului premier, Florin Cîţu, de a de­veni preşedinte PNL, care s-a sol­dat cu un conflict cu USR şi intrarea com­plet de neimaginat, în urmă cu un an, a PSD la guvernare. Adminis­tra­ţia este acum amorţită şi aşteaptă ca un câine să vadă până la urmă la cine e puterea.

Businessul, de cealaltă parte, a be­ne­ficiat pe parcursul anului de reve­ni­rea încrederii şi a consumului, însă şo­cul preţurilor la energie şi al inflaţiei a ajuns acum să reprezinte o amenin­ţare mai mare decât criza sanitară.

Avantajul faţă de criza financiară anterioară, 2008-2009, este că actorii din business sunt mult mai bine echi­paţi cu capital. Băncile sunt suprali­chi­de cu un raport al creditelor pe de­pozite de crica 65% şi care va scă­dea în continuare, iar impozitele re­duse pe capital (5% pe dividende, 1% im­pozit pe microîntreprinderi) au lăsat în conturile antreprenorilor lichi­dităţi pe care aceştia încearcă să le plaseze. De aceea piaţa imobiliară, dar şi Bursa de Valori sunt încă pozi­ti­ve. Pentru Bursă a fost un an ex­cep­ţional, cu trei mari listări. În iunie, a ve­nit la cotă Transport Trade Servi­ces, com­pa­nie de transport şi ex­pe­di­ţii inter­na­ţio­nale, care are ca principal ac­tiv cea mai mare flotă de pe Du­năre. TTS a vândut 50% din acţiuni pentru 58 mil. euro. A urmat listarea One United Pro­per­ties, companie imo­biliară eva­luată la 500 mil. euro, iar în noiembrie, a venit la Bursă so­cie­tatea de distri­buţie Aquila, care a vândut 33% din acţiuni pentru 75 mil. euro. Acestea sunt listările de pe piaţa prin­cipală, însă pe piaţa AeRO a con­ti­nuat efervescenţa. Listările au de­mon­strat că în economie sunt bani care aşteaptă plasamente. 2021 va ră­mâ­ne în istorie însă prin listarea la New York Stock Exchange a UiPath, o companie deja glo­bală, dar plecată prea repede din România ca să nu fie con­siderată şi românească. Chiar dacă are venituri estimate pentru 2021 la circa 1 mld. dolari, evaluarea a atins în cel mai bun moment peste 70 mld. dolari, ceea ce face din această com­panie cel mai puternic jucător de business plecat vreodată din România.

Piaţa imobiliară nu dă încă semne de oboseală, deşi preţul mediu pe me­trul pătrat în Bucureşti a ajuns la 2.000 euro. Slăbiciunea BNR de a con­tracara inflaţia prin măsuri mai du­re îi face pe oameni să aprecieze încă, gre­şit probabil, că vor avea capa­citatea de a acoperi ratele, însă nu este foarte clar dacă sunt făcute şi  tes­te de stres pen­tru o dobândă de poli­ti­că mone­tară de 5%, faţă de 1,75% în prezent.

Inflaţia a explodat în 2021 din cau­za scumpirilor enorme la electri­ci­tate şi gaz, pe care foarte puţini le aş­teptau. O su­prapunere de condiţii ex­terne nefa­vo­rabile cu momentul libe­ra­lizării pie­ţelor de gaze şi energie pen­tru consu­ma­torii persoane fizice în România a creat un şoc pentru con­sumatorul local.

Pe piaţa financiară, incompetenţa ASF a adus un dezastru. City Insu­rance, lăsată să funcţioneze ani de zile fă­ră capitalul necesar, s-a prăbuşit în sep­tembrie, iar daunele neachitate care vor trebui acoperite de către toţi asi­gu­raţii din România se ridică la 500 mil. euro. În rest economia a evoluat con­form aşteptărilor. Sectorul HoReCa a bene­ficiat pe parcursul verii de dificul­ta­tea turiştilor români de a pleca în străi­nătate, a suferit în toamnă, odată cu noile restricţii, dar chiar în aceste zi­le îşi numără în conturi banii primiţi ca ajutor de stat de la guvern. Con­struc­ţiile şi-au mai diminuat avântul, iar IT&C rămâne o loco­mo­tivă. In­dus­tria a fost afectată de penele de apro­vizio­na­re cu cipuri din Taiwan şi în ge­neral lan­ţurile globale  de producţie şi trans­port sunt într-o oarecare degringoladă.

Pentru 2022, mulţi antrepreneori au temeri că preţul energiei şi preţul ba­nilor vor da bugetele oamenilor peste cap. Mulţi aşteaptă un impuls din programul european PNRR, de re­zilienţă şi redresare, însă aşa cum s-a arătat în 2021 nu e mare lucru ca ad­ministraţia condusă de o clasă politică ră­masă în urmă faţă de societate şi economie pur şi simplu să nu ştie ce să facă pentru a executa acest program.

 
 
 

Top 3 evenimente de business în 2021

1. Listarea UiPath

2. Falimentul City Insurance

3. Explozia preţurilor energiei

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels