• Leu / EUR4.8849
  • Leu / GBP5.8119
  • Leu / USD4.8018
Politică

Acte normative care ar putea fi introduse pe agenda Guvernului de miercuri

Acte normative care ar putea fi introduse pe agenda Guvernului de miercuri
24.07.2013, 10:49 468

GUVERNUL ROMÂNIEI

24-07-2013

INFORMAŢIE DE PRESĂ

privind actele normative care ar putea fi incluse pe agenda

şedinţei Guvernului României din 24 iulie, ora 12.00

 

           

    I    PROIECTE DE HOTĂRÂRE

1.     PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale 

2.     PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Strategiei Naţionale  a României privind Schimbările Climatice, 2013-2020  

3.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice prin Administraţia Naţională "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral, prevăzute în anexa nr.12 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării  

4.     PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Spaţii de educaţie şi cercetare - Academia de Studii Economice din Bucureşti, Piaţa Romană nr. 7, Sector 1, Bucureşti"      

5.       PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

6.     PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială "Complexul Energetic Oltenia" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei   

7.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului şi actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile aflate în administrarea Agenţiei Naţionale Anti-Doping

8.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Brastavăţu, Curtişoara, Frăghiceni, Ghimpeţeni şi Ianca, judeţul Olt

9.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Largu, judeţul Buzău

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Frânceşti, Lădeşti şi Prundeni, judeţul Vâlcea

 

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome "Monetăria Statului" din subordinea Băncii Naţionale a României   

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea la Bucureşti, în 20 septembrie 2013, a Reuniunii generale a administraţiilor fiscale din statele membre ale Uniunii Europene

II. PROIECTE DE ACTE NORMATIVE PENTRU ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA MINISTERELOR ŞI ALTOR AUTORITĂŢI

1.     PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru reorganizarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea  Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

2.     PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

3.     PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea regulamentului de organizare şi

funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C.

4.     PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi unele măsuri pentru punerea în aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori ministerelor

   5 .  PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea

            funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea

  cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori ministerelor privind Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi pentru abrogarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1393/2009 privind reorganizarea unor unităţşi instituţii publice aflate sub autoritatea şi în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei

6.   PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice

7.   PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru stabilirea numărului de posturi şi a structurii

            organizatorice a Comisiei Naţionale de Prognoză

8.   PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea restructurării şi reorganizării Ministerului Economiei şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei

9.   PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Societatea Informaţională

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea unor acte normative în domeniul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii

III.     MEMORANDUMURI

1.       MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii Acordului între Guvernul României şi       Guvernul Republicii Serbia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate

2.       MEMORANDUM cu tema: Participarea şi oportunitatea participării României, prin Consiliul Concurenţei, la evaluarea OCDE în domeniul concurenţei (peer-review), în perioada 2013-2014

3.       MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării domnului Dumitru Dan Enache-

Secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei, în calitatea de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii Comerciale ENEL Distribuţie Banat S.A, aflată sub autoritatea ministerului

 

  IV.  PUNCTE DE VEDERE

1.   PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2011 privind Codul fiscal, iniţiată de domnii senatori Mircea-Marius Banias, Eugen Durbacă, Neagu Mihai, Vasile Nistor, Mihai Niţă şi domnul deputat Georgică Dumitru – Grupurile parlamentare ale PC (Bp. 184/2013)

2.   PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea Ordonanţei de Guvern nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată”, iniţiată de domnii deputaţi Adrian Gurzău, George Ionescu şi Florin Gheorghe – PD-L  (Bp. 201/2013)

3.   PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei cu modificările şi completările ulterioare”, iniţiată de domnii deputaţi Adrian Gurzău, George Ionescu şi Florin Gheorghe – PD-L  (Bp. 202/2013)

4.   PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea alin. (5) al art. 41 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată”, iniţiată de un grup de parlamentari – PD-L, PNL (Bp. 209/2013)

5.   PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea  alin. (11) al art. III din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991”, iniţiată de doamnele deputat Luminiţa – Pachel Adam şi Maria Dragomir şi domnii deputaţi Vasile Iliuţă, Ion Melinte şi Cătălin-Florin Teodorescu – Grupurile parlamentare ale PP-DD, PD-L  (Bp.211/2013)

6  .  PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind butonul de panică”, iniţiată de domnul deputat Tudor Ciuhodaru – Grupul parlamentar al PP-DD (Bp. 214/2013)

7.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal”, iniţiată de domnul deputat Tudor Ciuhodaru – Grupul parlamentar al PP-DD (Bp. 217/2013)

8.  PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege           pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului”, iniţiată de doamna deputat Claudia Boghicevici – Grupul parlamentar al PD-L (Bp. 222/2013)

9. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru completarea articolului 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa

decizională în administraţia publică”, iniţiată de domnul senator Petru Ehegartner – Grupul parlamentar al PNL (Bp. 225/2013)

  10.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, iniţiată de domnul deputat Tudor Ciuhodaru din Grupul parlamentar al  PP-DD (Bp. 231/2013)

11.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”, iniţiată de domnul deputat Petru Movilă – Grupul parlamentar al PD-L (Bp.233/2013)

12.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.571/2003, Codul Fiscal, iniţiată de domnii deputaţi Florin Gheorghe; Liviu Laza-Matiuţa; Florin Mihail Secară şi Cătălin-Florin Teodorescu din Grupul parlamentar al  PD-L (Bp. 236/2013)

13.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea art. 331 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă”, iniţiată de domnul deputat Andrei-Răzvan Condurăţeanu – Grupul parlamentar al PP-DD  (Bp. 242/2013)

14.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, iniţiată de un grup de parlamentari aparţinând Grupurilor parlamentare ale PSD, PNL, PC, PD-L, Minorităţilor Naţionale, UDMR şi PP-DD (Bp. 250/2013)

15.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Legii voluntariatului nr. 195/2001”, iniţiată de domnii senatori Victor Ciorbea şi Sebastian Grapă şi domnii deputaţi Gheorghe Dragomir, Constantin Galan şi Dumitru Pardău – Grupurile parlamentare ale PNL (Bp.253/2013)

16. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege intitulat „Lege pentru modificarea şi completarea alin. (5) al art. 21 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989”, provenit dintr-o propunere legislativă iniţiată de 6 deputaţi – Grupurile parlamentare ale PD-L, PNL, PSD (Plx. 65/2012)

17. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind descentralizarea unor servicii publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale către autorităţile administraţiei publice locale”, iniţiată de 26 parlamentari – Grupurile parlamentare ale UDMR(Plx. 181/2013)

18. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind completarea Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale”, iniţiată de doamna senator Mihaela Popa şi domnii senatori Marius Petre Nicoară, Ion Popa şi Ştefan-Liviu Tomoiagă – Grupul parlamentar al PNL (Plx. 207/2013)

 

Biroul de presă

AFACERI DE LA ZERO
Principalele valute BNR - astăzi, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.8849
Diferență: 0,0369
Ieri: 4.8831
Azi: 4.8018
Diferență: -0,328
Ieri: 4.8176
Azi: 5.8119
Diferență: 0,3159
Ieri: 5.7936
Azi: 5.0503
Diferență: -0,3984
Ieri: 5.0705