• Leu / EUR4.9022
 • Leu / GBP5.4884
 • Leu / USD4.5747
Politică

Actele normative care ar putea fi incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 23 decembrie, ora 12.00

Actele normative care ar putea fi incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 23 decembrie, ora 12.00
23.12.2013, 10:59 224

           

 1. PROIECTE DE HOTĂRÂRE
  1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013
  2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Consiliului Judeţean Brăila a unor bunuri imobile aflate în proprietatea publică a statului
  3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Amendamentului nr.4 convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin Scrisoarea semnată la Luxemburg la 29 august 2013 şi la Bucureşti la 23 octombrie 2013 la Contractul de Finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii destinat finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucureşti, la 28 februarie 2005
  4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 753/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea investiţiilor
  5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Compania Naţională ''Loteria Română''-S.A, companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice
  6. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicarea bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, a acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor aferente acestora
  7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2013, la titlul 10 ''Cheltuieli de personal'' şi titlul 51'' Transferuri între unităţi ale administraţiei publice'', pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, de Ordonanţa Guvernului nr.17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013
  8. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind funcţionarea şi activităţile Institutului Cultural Român ''Dimitrie Cantemir'' de la Istanbul şi ale Centrului Cultural Turc ''Yunus Emre'' de la Bucureşti, semnat la Ankara, la 19 septembrie 2013
  9. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea  Hotărârii Guvernului nr.1059/1996 privind trecerea unui teren, situat în municipiul Bucureşti, în administrarea Ministerului Afacerilor Externe
  10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei industriei naţionale de securitate
  11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru S.C SANEVIT 2003 ARAD'' S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
  12. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.584/2005 privind finanţarea unităţilor sanitare din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi autoritate judecătorească
  13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 al Companiei Naţionale ''Romtehnica''-S.A, aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale
  14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Dumbrăveni şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Dumbrăveni, judeţul Suceava şi pentru actualizarea anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură de la bugetul de stat, din sume defalcate din TVA prin bugetele locale, pe baza costului per elev/preşcolar
  16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale a unui imobil
  17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unor suprafeţe dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în administrarea Ministerului Justiţiei, precum şi trecerea unor suprafeţe dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
  18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea cuantumului taxei de licenţă pentru prelungirea perioadei de valabilitate a licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio, acordate, prin procedură de selecţie, în banda 3400-3600 MHZ, precum şi a condiţiilor de plată a taxei de licenţă
  19. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr.1013/2006 privind transferul de deşeuri
  20. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"-Administraţia Bazinală de Apă Banat, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice,  prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
  21. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea, după caz, a descrierii tehnice şi adresei, respectiv valorii unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Crişuri, Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral şi Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a executării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară, respectiv ca urmare a evaluării

22. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", - Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

23. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", - Administraţia Bazinală de Apă Olt aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

24. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", - Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

25. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", - Administraţia Bazinală de Apă Siret aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

26. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr.222/2013 pentru darea în competenţa Ministerului Transporturilor a realizării proiectului de infrastructură de transport rutier de interes naţional Autostrada Câmpia Turzii-Târgu Mureş-Iaşi

27. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Ministerului Transporturilor privind activitatea de privatizare pe anul 2014

 
 1. MEMORANDUMURI

1.     MEMORANDUM cu tema: -aprobarea raportului negocierilor Contractului de finanţare în valoare de 110 milioane EUR în vederea acoperirii contribuţiei bugetului de stat la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR)

         -aprobarea semnării textului negociat al contractului de Finanţare

         -acordarea împuternicirii de semnare a Contractului de Finanţare domnului Daniel Chiţoiu, Viceprim-ministru, Ministrul finanţelor Publice şi domnului Liviu Voinea, ministru delegate pentru buget

2.     MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Planului de Implementare a Garanţiei pentru Tineret 2014-2015

3.     MEMORANDUM cu tema: Elaborarea şi transmiterea memoriului în duplică al României în cauza C-406/13, Comisia Europeană în contradictoriu cu România

4.     MEMORANDUM cu tema: Elaborarea şi transmiterea memoriului în duplică al României în cauza C-405/13, Comisia Europeană în contradictoriu cu România

5.     MEMORANDUM cu tema: participarea României la iniţiativa pentru IMM-uri

 
 1. NOTE

1.     NOTĂ privind demersurile întreprinse şi stadiul de realizare a lucrărilor la obiectivul de investiţii ''Conducată de interconectare a Sistemului naţional de transport gaze din Republica Moldova pe direcţia Iaşi-Ungheni

2.     NOTĂ privind stadiul de realizare a lucrărilor la magistrala de metrou Drumul Taberei-Pantelimon

 
 1. PUNCTE DE VEDERE

1.       PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru

      modificarea art. 52 din Legea 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al

României”, iniţiată de domnul deputat Mihai-Bogdan Diaconu – Grupul parlamentar al PSD (Bp.642/2013)

2.       PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale”, iniţiată de doamna deputat Maria Dragomir şi de domnii deputaţi Dumitru Niculescu, Vasile Iliuţă şi Ion Melinte – PP-DD, PD-L  (Bp.586/2013)

3.       PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru reintrarea în administraţia Statului a clădirii „Casa radio” din Calea Plevnei, Bucureşti, în vederea construirii unui complex muzeal şi de săli de conferinţe, cuprinzând inclusiv Muzeul Dictaturii Comuniste”, iniţiată de domnul Valeriu Todiraşicu-senator independent (L 594/2013)

4.       PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 82 din 25.10.2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat”, iniţiată de domnul deputat Virgil Guran (PNL) şi de un grup de parlamentari PNL şi PD-L (Bp. 547/2013)

5.       PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea art. 59 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”, iniţiată de domnul deputat Mircea Gheorghe Drăghici - PSD (Bp.555/2013)

6.       PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru completarea Legii  nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii”, iniţiată     de domnul deputat Nini Săpunaru împreună cu un grup de deputaţi PNL (Bp. 545/2013)

 
Urmează ZF Power Summit 2023
AFACERI DE LA ZERO
Principalele valute BNR - ieri, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.9022
Diferență: -0,0286
Ieri: 4.9036
Azi: 4.5747
Diferență: 0,3884
Ieri: 4.5570
Azi: 5.4884
Diferență: 0,1734
Ieri: 5.4789
Azi: 4.9405
Diferență: 0,4452
Ieri: 4.9186