• Leu / EUR4.9005
  • Leu / GBP5.4945
  • Leu / USD4.4823
Politică

Agenda şedinţei Guvernului României din 06 noiembrie, ora 12.00

Agenda şedinţei Guvernului României din 06 noiembrie, ora 12.00
06.11.2013, 11:39 472

                       

I. PROIECTE DE LEGE
1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Protocolului între Guvernul României şi Guvernul Muntenegrului privind succesiunea Muntenegrului la tratatele bilaterale, între Republica Populară Română/Republica Socialistă România/România şi Republica Populară Federativă Iugoslavia/Republica Socialistă Federativă Iugoslavia/Republica Federală Iugoslavia/Uniunea Serbia şi Muntenegru, încheiate la nivel de stat, respectiv la nivel de guvern, semnat la Podgorica la 4 iulie 2013
2. PROIECT DE LEGE pentru aderarea României la Protocolul din 2002 la Convenţia  de la Atena din 1974 privind transportul pe mare al pasagerilor şi al bagajelor lor, adoptat la Londra la 1 noiembrie 2002

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRE

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de  Împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare destinat finanţării Proiectului privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi şi la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) prin scrisorile semnate la Bucureşti la 31 ianuarie 2013 şi la Bruxelles la 5 august 2013
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Amendamentului nr.4 convenit între  Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 13 mai 2013 şi la Bucureşti la 20 mai 2013 la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii privind Proiectul de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Aranjamentului Administrativ, semnat la Bucureşti, la 3 septembrie 2013, pentru aplicarea Acordului între România şi Statul Israel în domeniul securităţii sociale, semnat la Ierusalim, la 28 februarie 2011
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr.8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe
6. PROIECT DE  HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Institutului ''Eudoxiu Hurmuzachi'' pentru românii de pretutindeni
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei Naţionale de Gestionare a Deşeurilor
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea, după caz, a denumirii, codului de clasificaţie, descrierii tehnice şi/sau adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului şi aflate în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice prin Administraţia Naţională "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea, Administraţia Bazinală de Apă Buzău - Ialomiţa şi Administraţia Bazinală de Apă Olt, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr.1231/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ''Autostrada Orăştie-Sibiu''
10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.236/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Drum expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente''
11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea ajutorului de minimis pentru achiziţionarea de tancuri de răcire a laptelui
12. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului de cooperare între Ministerul Culturii din România şi Ministerul Culturii şi Informaţiei din Republica Kazahstan în domeniul culturii
13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, modificarea datelor de identificare şi darea în administrarea Ministerului Culturii şi a Bibliotecii Naţionale a României a unui imobil  aflat în domeniul public al statului
14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului  nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), în vederea finanţării evaluării în domeniul concurenţei (peer-review)
16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă ''C.F.R-Marfă''-S.A aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.194/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie pe anul 2013


III. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Negocierea unui nou Aranjament Administrativ pentru
aplicarea Acordului între România şi Republica Turcia în domeniul securităţii sociale
2. MEMORANDUM cu tema: Negocierea Acordului între România şi Republica Orientală a Uruguayului în domeniul securităţii sociale
3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea celui de-al 5 lea Raport naţional periodic către Comitetul pentru Combaterea Torturii (ONU), obligaţie ce incumbă României în baza art.19 din Convenţia împotriva torturii şi altor pedepse ori tratamente crude, inumane sau degradante (CAT) ratificată de România prin Legea nr.19/1990 şi transmiterea acestuia Misiunii Permanente a României la Geneva
4. MEMORANDUM cu tema: Încheierea unui acord cu partea ucraineană, prin schimb de note verbale, privind deschiderea unui nou punct internaţional de trecere a frontierei de stat româno-ucrainene între localităţile Sighetu Marmaţiei (România) şi Solotvino (Ucraina)
5. MEMORANDUM cu tema: Modificarea regimului de trafic pentru punctul de trecere a frontierei româno-ungare de la Urziceni-Vallaj
6. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea ocupării posturilor vacante din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, prin concurs sau examen, în baza legislaţiei aplicabile
7. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea încheierii, prin schimb de scrisori, a unui Program de cooperare între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova în baza articolului 1 al Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010 (Acord) şi a celui de-al doilea Protocol Adiţional la Acord, semnat la Bucureşti la 10 august 2011 şi la Chişinău la 16 august 2011

IV. PUNCTE DE VEDERE

1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 99 din 29 august 2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, iniţiată de domnul deputat Gigel Ştirbu şi alţi 27 de deputaţi aparţinând Grupului parlamentar al PNL (Bp 460/2013)
2. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind unele măsuri de reglementare a transportului rutier de produse agricole pe drumurile publice”, iniţiată de 23 parlamentari – Grupurile parlamentare ale PSD, PNL, PP-DD, PDL, UDMR (Bp. 235/2013)
3. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă de modificare şi completare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, iniţiată de domnul  senator Darius-Bogdan Vâlcov aparţinând Grupului parlamentar al PSD (Bp 464/2013)
4. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Legea privind parteneriatul civil”, iniţiată de  un grup de parlamentari – PSD, PP-DD, Independenţi (Bp. 486/2013)
5. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind completarea art. 8 din Legea cetăţeniei române  nr. 21/1991, republicată, iniţiată de următorii deputaţi: Iordache Florin - deputat PSD; Delureanu Virgil - deputat PSD; Movilă Petru - deputat PD-L; Mitrea Manuela - deputat PSD; Vlădoiu Aurel - deputat PSD (Bp 530/2013)
6. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, iniţiată de domnii deputaţi Simedru Dan Coriolan şi Horga Vasile aparţinând Grupului parlamentar al PNL (Bp 538/2013)
7. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea alin. (5) al art. 6 – din Legea (r) nr. 61 din 22/09/1993”, iniţiată de un grup de parlamentari – PSD, PP-DD, PNL  (Bp. 237/2013)
8. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari”, iniţiată  de  un grup de parlamentari – PSD, PC, PNL (Bp. 276/2013)
9. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind folosirea limbajului semnelor româneşti sau a limbajului mimico-gestual oficial prin interpret autorizat”, iniţiată de 6 senatori – Grupul parlamentar al PNL (Bp. 411/2013)
10. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind Statutul interpretului în limbaj mimico-gestual”, iniţiată de un grup de parlamentari – Grupurile parlamentare ale PNL, PP-DD (Bp. 412/2013)
11. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, provenit dintr-o propunere legislativă, iniţiată de domnul deputat Petru Movilă – PD-L (Plx. 232/2013, L 534/2013)
12. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de Lege privind modificarea Legii Educaţiei Naţionale 1/2011”, provenit dintr-o propunere legislativă iniţiată de un grup de parlamentari – PP-DD (Plx. 261/2013,  L. 544/2013)
13. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea O.U.G. 195/2002 republicată privind circulaţia pe drumurile publice”, iniţiată de un grup de parlamentari - PP-DD (Bp. 358/2013)
14. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind protecţia drepturilor persoanelor vârstnice”, iniţiată de domnul deputat Petru Movilă – PD-L (Bp. 406/2013)
15. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Codului penal, iniţiată de domnul senator Vasile Nistor aparţinând Grupului parlamentar al PC  (Bp. 418/2013)
16. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Produselor Tradiţionale şi Ecologice Româneşti”, iniţiată de domnii senatori Cătălin Boboc, Paul Ichim, Dragoş Luchian, Octavian Motoc, Marius-Petre Nicoară, Marius Lucian Obreja, Liviu-Ştefan Tomoiagă – PNL (Bp. 452/2013)
17. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor”, iniţiată de Ciofu Tamara-Dorina - deputat PSD; Cosma Vlad-Alexandru - deputat PSD; Dolineaschi Andrei - deputat PSD; Ştefănescu Elena Cătălina – deputat PSD (Bp. 333/2013)
18. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului”, iniţiată de domnii deputaţi Ciucă Liviu-Bogdan, Giurescu Dinu, Irimie Vicenţiu-Mircea, Raeţchi Ovidiu Alexandru – PC  (Plx. 370/2013)
19. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea art.10 din Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, iniţiată de domnul senator Darius Bogdan Vâlcov împreună cu domnii deputaţi Daniel-Ionuţ Bărbulescu şi Constantin-Stelian-Emil Moţ aparţinând Grupului parlamentar al PSD (Bp 425/2013)
20. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, iniţiată de doamnele deputat Luminiţa Adam şi Maria Dragomir aparţinând Grupului parlamentar al PP-DD (Bp 435/2013)
21. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată "Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii", iniţiată de un grup de parlamentari - PP-DD (Bp 386/2013)
22. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative, iniţiată de domnii deputaţi Vlad-Alexandru Cosma şi Andrei Dolineaschi din Grupul parlamentar al PSD (Bp 336/2013)
23. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată "Lege pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare", iniţiată de un grup de deputaţi - Grupurile parlamentare ale PSD, PNL, Minorităţilor Naţionale (Bp 351/2013)

 
Urmează ZF Power Summit 2023
AFACERI DE LA ZERO
Principalele valute BNR - astăzi, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.9005
Diferență: -0,0388
Ieri: 4.9024
Azi: 4.4823
Diferență: 0,4279
Ieri: 4.4632
Azi: 5.4945
Diferență: -0,0382
Ieri: 5.4966
Azi: 4.9076
Diferență: 0,102
Ieri: 4.9026