• Leu / EUR4.8922
  • Leu / GBP5.5612
  • Leu / USD4.4928
Politică

Agenda şedinţei Guvernului României din 1 octombrie

Agenda şedinţei Guvernului României din 1 octombrie
01.10.2014, 11:08 299

Actele normative care ar putea fi incluse pe agenda şedinţei Guvernului României de miercuri, 1 octombrie:     

  I. PROIECTE DE LEGE

1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

   II. PROIECTE DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

1.     PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRE

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.582/2014 privind domeniile de studii universitare de master acreditate, programele de studii şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2014-2015

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înfiinţarea şi funcţionarea lectoratelor de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească în universităţi din străinătate

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea denumirii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisariatelor de regim silvic şi cinegetic

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Programul VI de reabilitare a drumurilor, Lot.C Reabilitare DN 1H, km 75+446-km 128+823, Zalău-Răstoci''

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind realocarea pe anul 2014 a sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele aflate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.940/2013 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării ''Reabilitare DN 6 Drobeta -Turnu Severin-Lugoj, între km 358+000 şi km 495+800'' pe teritoriul localităţilor Caransebeş, Buchin şi Păltiniş

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti ''Metrorex''-S.A       aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Centralizare electronică în staţia C.F Videle''

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru  modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.430 din 26 iunie 2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea plăţii contribuţiei României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică-Grupul de lucru pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi anteprenoriat     

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, la titlul 10 Cheltuieli de personal, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonaţa de urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, cu          modificările şi completările ulterioare, de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţămntului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2013

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al S.C CEPROHART S.A Brăila, aflată în portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea temporară, pentru luna octombrie a anului 2014, a unor sume din veniturile din privatizare ordonatorilor de credite cu rol de Autoritate de management

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2014 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea APATERM S.A Galaţi

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din Judeţul Alba, cu modificările şi completările ulterioare

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei municipiului Focşani, judeţul Vrancea

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor oraşelor Odobeşti şi Panciu, judeţul Vrancea

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Ilva Mică şi Urmeniş, judeţul Bistriţa-Năsăud

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Saligny şi Saraiu, judeţul Constanţa

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Dragoslavele, judeţul Argeş

IV. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cehe privind mormintele de război

2. MEMORANDUM cu tema: Măsuri pentru accelerarea implementării unor proiecte finanţate din Programul Operaţional Asistenţă Tehnică (POAT) 2007-2013

3. MEMORANDUM cu tema: aprobarea demersurilor de urgentare emiterii autorizaţii de construire în vederea realizării proiectelor strategice de interes naţional în domeniul transportului rutier, finanţate din fondurile alocate Programului Operaţional Sectorial Transport

4. MEMORANDUM cu tema: Strategia de absorbţie a fondurilor europene nerambursabile aferente sectorului feroviar, sectorului naval, sectorului aeroportuar, siguranţei şi protecţiei mediului cu finanţare din fondul de coeziune şi/sau fondul    european de dezvoltare regională din cadrul POS Transport 2007-2013

5. MEMORANDUM cu tema: Desemnarea preşedintelui părţii române pentru sesiunea a XXIV-a a Comisiei guvernamentale de cooperare economică România-Republica Populară Chineză-17 octombrie 2014

6. MEMORANDUM cu tema: aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 la Societatea F.A CUGIR-S.A-Filiala CN ROMARM SA şi stabilirea indicatorilor de personal

7. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Protocolului adiţional la Convenţia privind drepturile omului şi biomedicina referitor la transplantul de organe şi de ţesuturi de origine umană a Consiliului Europei

8. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate

9. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Memorandumului de Înţelegere între Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice din România şi Ministerul Mediului din Republica Coreea privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului, de către domnul Attila Korodi, ministrul mediului şi schimbărilor climatice sau de o persoană desemnată de acesta şi de către doamna Doina Adriana Pană, ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură sau de o persoană desemnată de aceasta

V.  INFORMĂRI

1. INFORMARE privind stadiul pregătirii alegerilor pentru Preşedintele României în anul 2014

VI.  PUNCTE DE VEDERE

1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind insolvenţa persoanelor fizice”, iniţiată de doamna deputat PSD Ana Birchall şi un grup de parlamentari aparţinând Grupurilor parlamentare ale PSD, UNPR, PP-DD, PNL, PC, UDMR, PD-L, Minorităţilor Naţionale (Bp. 165/2014)

2. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la Propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991”, iniţiată de domnul deputat PSD Liviu Harbuz şi un grup de parlamentari aparţinând Grupurilor parlamentare ale PSD, UNPR, UDMR, neafiliat (Bp. 477/2014)

AFACERI DE LA ZERO
Principalele valute BNR - vineri, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.8922
Diferență: 0,131
Ieri: 4.8858
Azi: 4.4928
Diferență: 0,279
Ieri: 4.4803
Azi: 5.5612
Diferență: 0,1657
Ieri: 5.5520
Azi: 4.8793
Diferență: 0,0123
Ieri: 4.8787