Politică

Ce venituri a obţinut USL în 2012 şi topul celor care au cotizat cel mai mult

Ce venituri a obţinut USL în 2012 şi topul celor care...

Autor: Andi Manciu

04.04.2013, 22:49 919

În topul celor mai importanţi donatori ai USL se numără Dan Voiculescu (225.646 de lei), George Becali (214.000 de lei), Nicuşor Constantinescu (200.000 de lei), Daciana Sârbu (150.000 de lei), loan Sandu (124.063 de lei), Corneliu Rădulescu (112.800 de lei), Ionuţ Zisu (110.000 de lei), Dragoş Luchian (98.190 de lei), Sonia Drăghici (110.000 de lei), Şerban Mihăilescu (81.200 de lei), Sorin Roşca Stănescu (107.569 lei în bani şi bunuri), Horga Maria Gabriela (100.250 de lei), Cristea Ecaterina (86.000 de lei), Sebastian Ghiţă (90.000 de lei), Marian Fiscuci (100.000 de lei), Ion Răducanu (102.300 de lei), Ben-Oni Ardelean (98.000 de lei), Ion Bălan (118.000 de lei), Ana Birchall (60.000 de lei), Victor Ciorbea (82.459 de lei), şi Răzvan Mironescu (97.572 de lei).

Din partea societăţilor comerciale sponsorizările s-au ridicat la 2.193.124 de lei, între acestea numărându-se SC RCS & RDS SA (84.000 de lei), SC Romexa SA (89.000 de lei), SC Victor Construct SRL (170.000 de lei), SC Momar Enterprise SRL (82.406 de lei), SC Criseni SRL (50.000 de lei), SC Stantobanat Inox SRL (50.000 de lei), SC Vimax Impex SRL (211.210 lei în bunuri), TMS Romania (56.000 de lei).

Totodată, USL a declarat donaţii confidenţiale în cuantum de 105.403 de lei, precum şi cotizaţii în valoare de 349.800 de lei, în condiţiile în care Alianţa nu înregistrează membri, ci doar partidele componente ale USL.

Potrivit articolului 5, din Legea privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, "donaţiile primite de un partid politic într-un an fiscal nu pot depăşi 0,025% din veniturile prevăzute în bugetul de stat pe anul respectiv", iar în anul fiscal în care au loc alegeri generale locale, parlamentare, pentru Parlamentul European sau alegerea Preşedintelui României, plafonul va fi de 0,050% din veniturile prevăzute în bugetul de stat pe anul respectiv.

Conform aceluiaşi articol, donaţiile primite de la o persoană fizică într-un an pot fi de până la 200 de salarii de bază minime brute pe ţară, la valoarea existentă la data de 1 ianuarie a anului respectiv. În anul fiscal în care au loc mai multe scrutine, donaţiile primite de la o persoană fizică pot fi de până la 400 de salarii de bază minime brute pe ţară, la valoarea de la data de 1 ianuarie a anului respectiv, pentru fiecare campanie electorală sau campanie pentru referendum, cu respectarea plafonului.

Donaţiile primite de la o persoană juridică într-un an pot fi de până la 500 de salarii de bază minime brute pe ţară, la valoarea existentă la data de 1 ianuarie a anului respectiv, dar în anul fiscal în care au loc mai multe scrutine, donaţiile primite de la o persoană juridică într-un an pot fi de până la 1.000 de salarii de bază minime brute pe ţară, la valoarea de la data de 1 ianuarie a anului respectiv, pentru fiecare campanie electorală sau campanie pentru referendum, cu respectarea plafomnului impus de lege.

Suma totală a donaţiilor făcute de persoanele juridice controlate direct sau indirect de o altă persoană ori de un grup de persoane fizice sau juridice nu poate depăşi limitele prevăzute de lege.

De asemenea, valoarea justă a bunurilor mobile şi imobile donate partidului, precum şi a serviciilor prestate acestuia cu titlu gratuit se include în valoarea donaţiilor, în limitele stabilite de lege.

Se interzice persoanelor juridice care, la data efectuării donaţiei, au datorii exigibile mai vechi de 60 de zile la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale sau la bugetele locale să facă donaţii partidelor politice, cu excepţia situaţiei când au de recuperat sume mai mari decât datoria proprie. La efectuarea donaţiei, partidul politic are obligaţia de a solicita persoanei juridice donatoare prezentarea unei declaraţii pe propria răspundere privind respectarea condiţiei privind datoriile.

Este interzisă acceptarea sub orice formă, directă sau indirectă, de către partidele politice, a donaţiilor de bunuri materiale ori sume de bani sau prestarea de servicii gratuite făcute cu scopul evident de a obţine un avantaj economic ori politic sau cu încălcarea dispoziţiilor referitoare la prezentarea declaraţiei pe propria răspundere.

La primirea donaţiei sunt obligatorii verificarea şi înregistrarea identităţii donatorului, indiferent de caracterul public sau confidenţial al acesteia. La solicitarea scrisă a donatorului, identitatea sa rămâne confidenţială, în situaţia în care donaţia se situează în limita sumei anuale de 10 salarii de bază minime brute pe ţară. Suma totală primită de un partid politic ca donaţii confidenţiale nu poate depăşi echivalentul a 0,006% din veniturile prevăzute în bugetul de stat pe anul respectiv.

Acceptarea donaţiilor din partea altor state ori a organizaţiilor din străinătate, precum şi din partea persoanelor fizice sau juridice străine este interzisă, iar sumele primite cu încălcarea acestei prevederi se confiscă şi se fac venit la bugetul de stat.