Politică

Proiect: Conceptul de terorism, actualizat de Comisia SRI; legislaţia în domeniu, completată

Proiect: Conceptul de terorism, actualizat de Comisia...

Autor: Liviu Dadacus, Mediafax

24.09.2017, 18:21 109

Propunerea legislativă este asumată de parlamentarii membri ai Comisiei SRI din tot spectrul politic şi are ca motivare faptul că „evaluarea ameninţării teroriste la adresa României a evidenţiaat o schimbare de paradigmă prin trecerea de la o ameninţare generică la una punctuală”.

„Principalele surse de risc terorist la adresa securităţii României sunt de natură externă (...) Teritoriul naţional reprezintă preponderent un loc de tranzit sau de refugiu, aflat în atenţia străinilor originari din state ale Orientului Mijlociu extins şi Afganstan sau Pakistan”, se menţionează în expunerea de motive a propunerii legislative.

Proiectul vizează, în primul rând, actualizarea conceptului de terorism.

Astfel, potrivit definiţiei propuse de Comisia SRI, „terorismul reprezintă acele acţiuni, inacţiuni, precum şi ameninţări cu privire la acestea, care prezintă pericol public, afectează viaţa, integritatea corporală sau sănătatea oamenilor, ansamblul relaţiilor sociale, factorii materiali, relaţiile internaţionale ale statelor, securitatea naţională sau internaţională, sunt motivate politic, religios sau ideologic”.

Scopurile acţiunilor teroriste definite de propunerea legislativă sunt: „intimidarea populaţiei sau un segment al acesteia, prin producerea unui puternic impact psihologic; constrângerea unei autorităţi publice ori organizaţii internaţionale să îndeplinească, să nu îndeplinească sau să se abţină de la îndeplinirea unui anumit act; destabilizarea gravă sau distrugerea structurilor police fundamentale, constituţionale, economice ori sociale ale unui stat sau organizaţii internaţionale”.

Pe de altă parte, propunerea legislativă are în vedere responsabilizarea statului român pentru acoperirea eventualelor prejudicii cauzate de măsurile întreprinse de autorităţile publice ce au responsabilităţi în gestionarea crizei teroriste, precum şi actualizarea responsabilităţilor ce revin autorităţilor publice, peroanelor juridice sau fizice de drept public şi privat.

Propunerea legislativă prevede ca, în cazul iminenţei sau producerii unui act terorist pe teritoriul ţării, la propunerea directorului SRI, CSAT să poată emite o hotărâre privind declararea situaţiei de criză teroristă.

În acest caz se activează Centrul Naţional de Acţiune Antiteroristă, care este o structură interinstituţională, subordonată direct CSAT. Şeful CNAA se numeşte dintre prim-adjunctul sau adjuncţii SRI, la propunerea directorului SRI, se specifică în propunerea legislativă.

În propunerea legislativă se stipulează expres că „autoritatea naţională în domeniul însoţitorilor înarmaţi la bordul aeronavelor şi schimbului de informaţii necesar în susţinerea activităţii acestora este SRI”, care „asigură prezenţa şi coordonarea însoţitorilor înarmaţi la bordul aeronavelor”.

Totodată, propunerea legislativă prevede incriminarea în mod expres a faptelor referitoare la participarea într-un grup în scopul comiterii de acte teroriste, dobândirea de pregătire în scopuri teroriste, deplasarea în străinătate în scopuri teroriste, finanţarea deplasării în străinătate în scopuri teroriste, organizarea sau facilitarea în orice alt mod a deplasării în străinătate în scopuri teroriste, precum şi terorismul în domeniul nuclear.

Propunerea legislativă prevede că „alarmarea fără un motiv întemeiat, prin orice mijloace, direct sau indirect, a organelor specilizate pentru a interveni în caz de pericol, a organelor cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale sau de menţinere a ordinii publice, cu privire la săvârşirea unui act de terorism constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoarea de la un an la 3 ani sau cu amendă”.

Potrivit unei ale prevederi a propunerii legislative, „accesarea în mod repetat de materiale de propagandă teroristă prin intermediul sistemelor informatice sau altor mijloace de comunicaţii electronice, efectuată în scopul însuşirii ideologiei teroriste, ori deprinderii unor mijloace, tehnici sau modalităţi de săvârşire a unor acte de terorism constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă”.

Parlamentarii din Comisia SRI au elaborat, totodată, şi o propunere legislativă de modificare şi completare a Legii nr.14/1992 privind organizarea şi funcţionarea SRI, în care stipulează expres atribuţiile Serviciului în domeniul prevenirii şi combaterii terorismului. Şi această propunere legislativă se află în dezbatere publică.