Politică

Senatori PDL vor o taxă de solidaritate de 2,5% din profit la bănci; iniţiativa are avizul Consiliului Legislativ

Autor: Mediafax

10.02.2011, 23:47 28

"Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi seinstituie, pentru o durată de 3 ani, taxa de solidaritate impusăinstituţiilor financiare şi instituţiilor de credit", se arată înprimul articol al iniţiativei, cel de-al doilea prevăzând că"instituţiile financiare şi instituţiile de credit vor achita anualo taxă de solidaritate în cuantum de 2,5% din valoarea profituluiobţinut pentru anul precedent, taxă care se face venit la bugetulasigurărilor sociale."

Senatorii PDL Mircea Banias, Feldman Radu Alexandru, MihailHărdău, Dorel Jurcan, Vasile Nistor, Mihai Niţă, Mihaela Popa,Cristian Rădulescu, Ioan Sbârciu şi Iulian Urban propun ca taxa desolidaritate să fie declarată de contribuabil şi achitată în termende 30 de zile de la data depunerii situaţiilor financiare aferenteanului precedent într-un cont unic deschis la ANAF.

Iniţiatorii mai susţin ca, la data intrării în vigoare a legii,Legea 571/2003, Codul fiscal să se modifice, la articolul 17,referitor la nivelul cotei de impozitare, prin introducerea unuialineat care să menţioneze explicit "cota suplimentară de impozitpe profit" şi care să aibă următorul cuprins: "Contribuabilii caredesfăşoară activităţi în domeniul financiar şi de creditare vorachita cu caracter suplimentar şi temporar o cotă de 2,5% dinprofitul realizat în anul precedent".

De asemenea, proiectul prevede că, în termen de 30 de zile de laintrarea în vigoare a legii, Ministerul Finanţelor va emite Normelemetodologice de aplicare.

Argumentele senatorilor democrat-liberali se referă la faptul că"ani de zile profitul realizat de bănci a fost constituit dincomisioane şi taxe abuzive pretinse clienţilor, la nivelurinepermis de mari în ţara lor de origine", precum şi că "taxa desolidaritate de 2,5% reprezintă o necesitate pentru StatulRomân".

Iniţiativa senatorilor PDL a primit şi avizul favorabil alConsiliului Legislativ, care însă a avut şi observaţii şi propunerila fiecare dintre cele cinci articole ale acesteia, unele legate demenţionarea explicită a instituţiilor asupra cărora se va aplicataxa de solidaritate, de menţionare a naturii şi caracteruluiacestei taxe şi de definire a ei.

"De asemenea, fiind o taxă de solidaritate, trebuie precizatdespre ce solidaritate este vorba şi cu cine", se arată în avizulfavorabil al Consiliului Legislativ, care solicită să se precizezeşi dacă această taxă se aplică şi BNR.

Consiliul Legislativ mai solicită să se precizeze dacă taxa seaplică profitului brut sau net, precum şi dacă se aplică în cazulîn care profitul este reinvestit. Tot Consiliul cere ca bugetul încare va fi vărsată această taxă să fie denumit corect, respectiv"bugetul asigurărilor sociale de stat".

Totodată, Consiliul precizează că taxa nu trebuie declarată, aşacum scriu iniţiatorii, reprezentând o obligaţie fiscală ulterioarăîncheierii unui exerciţiu financiar, sugerează ca Ministerul Munciisă fie cel care gestionează contul unic şi apreciază că, dat fiindcaracterul temporar al măsurii, nu se impune modificarea Coduluifiscal.

Avizul Consiliului mai susţine ca normele metodologice să fieaprobate de Guvern, prin hotărâre, la propunerea MinisteruluiMuncii şi a Ministerului Finanţelor.

Iniţiatorii solicită procedură de urgenţă în cazul acestei legi,care ar urma să fie introdusă pe ordinea de zi a comisiilor despecialitate.

Senatorul PDL Iulian Urban a declarat, miercuri, pentruMEDIAFAX, că iniţiatorii proiectului de lege prin care se instituietaxa de solidaritate nu au consultat şi reprezentanţiibăncilor.

Urban a afirmat că iniţiatorii îşi menţin, deocamdată, textuliniţial depus, cu precizarea că se pot opera eventuale clarificăriîn lege dacă se vor impune. El a menţionat că avizul ConsiliuluiLegislativ este unul consultativ.

Senatorul PDL a precizat că iniţiatorii nu au consideratnecesară consultarea reprezentanţilor băncilor, principaleleinstituţii care ar urma să fie subiectul legii.

"Nu am consultat băncile, pentru că ne ignoră în mod repetat,considerând că de fapt noi, parlamentarii, suntem o cantitateneglijabilă atunci când vine vorba de interesele lor. Mai ales dupăaşa-zisa victorie pe care au repurtat-o după Ordonanţa 50, băncilepar a considera Parlamentul ca o simplă anexă a sistemuluifinanciar", a declarat Urban.

Departamentul Politic, politic@mediafax.ro

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Urmează ZF Power Summit’24
AFACERI DE LA ZERO