Guvernul îşi menţine angajamentul de a lista Hidroelectrica pe bursă după ieşirea din insolvenţă

Autor: Thomas Dinca 03.10.2012

Guvernul i-a promis FMI că va publica prospectul de vânzare pe bursă a 10% din acţiunile Hidroelectrica în maximum trei luni după ce compania va ieşi din insolvenţă şi că oferta va fi lansată o lună mai târziu.

Planul avut în vedere de Guvern pentru listarea Hidroelectrica a fost anexat la scrisoarea de intenţie transmisă Fondului Monetar Internaţional (FMI) în urma misiunii de evaluare din luna august.

Listarea la bursă a Hidroelectrica era pro gramată pentru cel târziu la mijlocul lunii octo mbrie a acestui an, potrivit angaja men telor anterioare ale Executivului.

La 20 iunie, Hidroelectrica a intrat însă în insol venţă la solicitarea consiliului de administraţie, care şi-a motivat cererea prin scă derea cifrei de afaceri şi creşterea datoriilor pe fondul unui "dezastru de mana gement" şi al secetei din 2011.

Anul trecut, Hidroelectrica le-a livrat "băie ţilor deştepţi" energie de 1,52 miliarde de lei (360 milioane de euro), în scădere cu 300 de milioane de lei faţă de 2010, contractele bilaterale reprezentând jumătate din vân ză rile de anul trecut ale companiei de stat. În docu mentul transmis FMI, Guvernul şi-a luat şi angajamentul de a vinde pe bursa de profil OPCOM cantitatea de electricitate devenită dis ponibilă în urma renegocierii sau rezilierii contractelor bilaterale.

"Într-un interval de trei luni după ce Hidroelectrica va ieşi din procedura de insol venţă vom publica prospectul de privatizare, cu intenţia de a lansa IPO (oferta publică pri mară - n. red.) o lună mai târziu", se arată în do cumentul transmis FMI şi obţinut de Mediafax.

Listarea Hidroelectrica va fi realizată printr-o majorare a capitalului companiei, banii atraşi de pe bursă urmând să intre în com panie şi nu la bugetul de stat, ca în cazul ofertelor Transgaz şi Transelectrica. Fondul Proprietatea deţine 19,94% din acţiunile Hidro electrica şi îşi va putea menţine parti cipaţia dacă va subscrie 2,49% din titlurile emise în cadrul majorării de capital.

Oferta publică iniţială a Hidroelectrica va fi intermediată de un consorţiu format din BRD, a doua bancă locală, grupul american Citi şi firma de brokeraj locală Intercapital Invest. În vara acestui an, premierul Victor Ponta afirma că Hidroelectrica va reveni pe piaţa normală a energiei în toamna acestui an.

Reprezentantul administratorului ju diciar al Hidroelectrica Remus Borza a declarat că ieşirea din insolvenţă a Hidroelectrica în această toamnă, aşa cum unii "trâmbiţează triumfalist", nu este posibilă, un termen realist fiind luna iunie 2013.