Primăria Oradea a inaugurat centrul de bolnavi cu scleroză multiplă, proiect european de 3 mil. lei

Autor: Laurentiu Cotu 18.11.2012

Primăria Oradea a finalizat reabilitarea şi modernizarea centrului de zi pentru persoane cu scleroză multiplă din municipiu, proiect european în valoare totală de peste 3 mil. lei (circa 700.000 de euro), din care 2,4 mil. lei (560.000 de euro) reprezintă valoarea asistenţei nerambursabile. Centrul de zi pentru bolnavii cu scleroză multiplă a fost deschis în anul 1994, iar în prezent deserveşte 370 de oameni din judeţul Bihor.

Execuţia lucrărilor a început în luna august 2011, în luna septembrie a acestui an lucrările de construcţii au fost finalizate, iar dotările aferente funcţionalizării centrului au fost achiziţionate şi montate pe parcursul lunilor septembrie, octombrie şi noiembrie.

Investiţia a prevăzut reabilitarea şi modernizarea unei suprafeţe de 904 mp, reprezentând spaţii la parter şi etaj, precum şi dotarea centrului cu aparate necesare recuperării persoanelor cu scleroză, şi echipamente de calcul IT.

Proiectul ’’Reabilitare, modernizare, extindere centru de zi pentru persoane cu scleroză multiplă din municipiu Oradea” a fost finanţat prin Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 3 – ’’Domeniul major de intervenţie 3.2 – ’’Infrastructura socială’’. 

laurenţiu.cotu@zf.ro