Analiştii cred că rezultatele semestriale nu vor susţine creşterile

Autor: Stefan Musgociu 23.07.2013

Bursa a crescut cu 0,4%, într-o piaţă în care rulajele s-au menţinut relativ scă­zu­te, iar operaţiunile cu acţiunile Fon­dului Proprietatea (FP), OMV Petrom (SNP) şi SIF Oltenia (SIF5) au asigurat aproape 90% din lichiditatea de 24,4 milioane lei.

Pe parcursul şedinţei bur­­sele externe au înre­gis­­trat de asemenea apre­­cieri minime.

„Rezultatele semes­tri­ale vor putea mişca pia­ţa doar în cazul unor ra­portări mai slabe decât aş­teptările. În general, în ulti­mii ani s-a observat că foarte rar rezultatele tri­mestriale peste aştep­tări s-au concretizat explicit în creşteri im­portante de preţuri şi care să se păs­treze în timp, acest lucru fiind în special va­labil în cazul societăţilor cunoscute ca având o volatilitate mai ridicată a rezul­ta­telor financiare. Un exemplu relevant ar putea fi reprezentat de Transelectri­ca, care a raportat pentru primul trimestru din acest an rezultate cu mult peste aş­tep­tările pieţei, însă acest lucru nu a aju­tat preţul în perioada care a urmat“, a de­clarat Mihai Iulian Căruntu, şeful Depar­tamentului de cercetare pieţe de capital al BCR.

Lichiditatea pieţei, de 24,4 milioane lei (5,5 mil. euro), a fost de peste două ori mai mare decât rulajul de luni, de numai 11 milioane lei (2,5 mil. euro). Aproape 90% lichiditatea de marţi a fost asigurată de tranzacţii cu acţiunile Fondului Proprietatea (16,7 mil. lei, din care patru deal-uri de 9,7 mil. lei) şi cu titlurile OMV Petrom (2,2 mil. lei, din care un deal 860.000 de lei) şi cu acţiuni SIF Oltenia (1,7 mil. lei, din care un deal de 1,4 milioane lei).

„Dependenţa Bursei de la Bucureşti de tranzacţiile deal, în condiţiile unei li­chi­dităţi oricum sensibil sub 10 milioane de euro pe sedinţă, reprezintă încă o mă­sură a poziţiei delicate a bur­sei noastre în peisajul regio­nal, având în vedere că doar câteva acţiuni pot ab­sor­bi capitaluri importante, care s-ar dori investite pe pia­ţa de la Bucureşti. Sin­gu­rul tratament pentru vo­lu­mele reduse îl reprezintă lis­tările majore, mai ales din­tre marile companii pri­vate din economie. Fără ast­fel de exerciţii de succes în următorii cir­ca trei ani, bursa noastra riscă să nu îşi mai poată depăşi pentru mult timp condiţia de piaţă de active de dimen­siu­ne experimentală“, a afirmat Căruntu.

Pe piaţa principală, acţiunile Fondu­lui Proprietatea au crescut cu 0,7%, la preţul de 0,647 lei, iar titlurile OMV Petrom au urcat cu 1,01%, la 0,43 lei.

Indicele BET-FI, al acţiunilor celor cinci SIF-uri şi al titlurilor Fondului Proprietatea, a avansat cu 0,54%.

Acţiunile SIF Banat-Crişana (SIF1) au stagnat la 1,051 lei, iar titlurile SIF Muntenia (SIF4) au crescut cu 0,55%, la 0,645 lei. În precedentele şapte şedinţe acţiunile SIF Banat-Crişana au încheiat o singură dată pe verde, iar corecţia din celelalte şase zile a dus preţul în jos cu 7,2%. În acelaşi interval, titlurile SIF Muntenia au coborât cu 7,7%.

Acest articol a apărut în ediţia tipărită a Ziarului Financiar din data de 24.07.2013