Managing di­rec­tor al Axxess Ca­pital: Chiar şi pentru investitori „cu istoric“ a devenit extrem de complicat să ia bani de la bancă

Autor: Ioana David 06.08.2013

„Aşa cum am făcut cunoscut acum câţiva ani, există un plan strategic de a ex­tinde Patria Credit către operaţiuni ban­care.“

Horia Manda, managing di­rec­tor al Axxess Ca­pital, com­pa­nie ce ad­mi­nis­trează fon­durile Ro­manian-Ame­ri­can En­terprise Fund (RAEF), Balkan Ac­cession Fund (BAF) şi Emerging Eu­rope Accession Fund, spune că ar putea să achiziţioneze o bancă pentru a extin­de operaţiunile instituţiei de micro­finanţare Patria Credit.

„Aşa cum am făcut cunoscut acum câţiva ani, există un plan strategic de a ex­tinde Patria Credit către operaţiuni ban­care (…) Am considerat şi consi­de­răm că este oportună o astfel de ex­tensie strategică la care lucrăm în pre­zent. Procesul de trans­formare în bancă nu mai este permis de legis­laţia bancară în acest moment, dar se poa­te discuta de o posibilă achiziţie“, a afir­mat Manda într-un interviu acordat ZF.

În prezent, RAEF şi BAF deţin 99,9% din acţiunile Patria Credit. Anterior, acţio­narii au mai încercat să obţină o licenţă ban­cară pentru a extin­de operaţiunile, însă BNR nu a acordat această licenţă. În por­tofoliul RAEF, de-a lungul timpului s-au mai aflat două bănci (Banca Româ­nească şi Banca Angricolă).

„Vorbim despre o posibilă extensie a operaţiunilor Patria Credit printr-o achi­ziţie care ar putea fi realizată prin fon­durile pe care le administrăm şi la care s-ar putea alătura ulterior şi alţi investitori financiari. Din nefericire pentru economia româ­neas­că, nu există foarte multe astfel de oportu­ni­tăţi de achiziţii. Nivelul de investiţii so­li­citat de o astfel de strategie de extensie este de ordinul zecilor de milioane de euro.“

Manda nu a dorit să precizeze cu ce bănci are discuţii.

Bănci la vânzare

Recent ZF arăta, citând surse ban­ca­re, că cel puţin trei bănci mici de pe piaţă – Romanian International Bank (RIB), Marfin şi Nextebank – şi-ar putea schimba acţionarul majoritar în lunile următoare, actualii proprietari derulând proceduri de vânzare aflate în etape mai mult sau mai puţin avansate. Pe lista instituţiilor de cre­dit care şi-ar putea schimba acţionarul ma­jo­ritar continuă să figureze şi Banca Carpatica.

Manda a mai spus că Patria Credit a avut un parcurs pozitiv, însă creşterea nu a fost mare, deoarece consiliul de admi­nis­tra­ţie nu a încercat să tragă compania într-o zo­nă de creştere mare ce ar fi dus la asumarea unor riscuri pe măsură.

Din portofoliul fondurilor administrate de Manda mai fac parte afaceri precum Edy Inter­na­tio­n­al Spedition (companie în care a in­vestit ini­ţial în 2005 şi care acum este în insol­ven­ţă), din domeniul transportului şi logisticii, fir­ma de închirieri de echipa­mente In­dus­trial Access (2007), Frigo­tehnica (2008), din industria echipa­men­telor frigo­rifice, Noriel (2010), din dome­niul jucăriilor, dar şi altele. Totodată, fon­durile au afaceri şi în regiune.