Olanda are 22% din ISD-uri şi 13% din afaceri. Lukoil, GDF, Vodafone şi Ford, cele mai mari companii cu capital „olandez“

Autor: Dana Ciriperu 06.12.2013

În topul celor mai mari 50 de com­pa­nii cu capital majoritar olandez din România sunt doar două busi­nessuri „născute“ în Olanda - ING Asigurări de Viaţă şi Unile­ver -, celelalte 48 de companii fiind com­pa­nii multinaţionale americane, ita­lie­ne, fran­ceze, germane, belgiene, inves­ti­tori cu origini în Turcia sau Rusia, dar şi an­tre­prenori locali.

„Olanda este un ideal către care sis­te­mul fiscal românesc ar trebui să în­cer­ce să se dezvolte. Din păcate, fără prea mare succes în ultimii 20 şi ceva de ani. Fap­tul că multe firme multinaţionale şi chiar afaceri româneşti aleg să vină în Ro­mâ­nia prin intermediul unor vehicule in­vestiţionale înregistrate în Olanda nu este o noutate, acest lucru fiind vizibil încă din anii ‘90, de la începuturile timide ale no­u­lui capitalism în România“, a co­men­tat pen­tru ZF Gabriel Sincu, director exe­cu­tiv, Tax Advisory Services la EY România.

Ziarul Financiar începe astăzi o serie de articole în care prezintă cifrele-cheie din spatele celor mai mari investitori străini din România: valoarea investiţiilor fiecărei ţări, ponderea în total, raportul schimburilor comerciale, topul celor mai mari 50 de investitori din ţara respectivă, repartizarea pe judeţe a companiilor cu capital străin, date privind ambasadorii, bi­rourile comerciale, statistici privind si­tua­ţia cetăţenilor români din ţara res­pec­ti­vă, dar şi a companiilor cu capital ro­mâ­nesc care au reuşit să cucerească pieţe externe.