Modificări la Legea terenurilor agricole: Terenul nu se vinde dacă preţul este mai mic decât în ofertă

Ziarul Financiar 15.01.2014

Ministerul Agriculturii va promova în Parlament o serie de modificări la proiectul de lege pentru vânzarea terenurilor agricole, precum anulabilitatea vânzării unui teren dacă preţul este mai mic decât în oferta de vânzare, păstrarea ADS şi înfiinţarea unei direcţii speciale pentru terenuri în suprafaţă de peste 30 hectare.

Măsurile sunt cuprinse într-o notă prezentată, miercuri, Guvernului de către ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, privind modificările pe care ministerul de resort le va propune, mai întâi, comisiei parlamentare de agricultură din Senat şi, ulterior, în Camera Deputaţilor legate de actualul proiect al legii de vânzare a terenurilor agricole către persoanele fizice, ca urmare a solicitării de reexaminare formulate de preşedintele Traian Băsescu.

Nota relevă că noua formă a legii va stabili că vânzarea terenului la un preţ mai mic ori în condiţii mai avantajoase decât cele arătate în oferta de vânzare atrage anulabilitatea vânzării.

Ministrul a explicat că va introduce această clarificare după ce preşedintele, a cărui "logică" nu a înţeles-o, a afirmat că dreptul de preempţiune poate fi vândut la un preţ mult mai mic după ce este epuizat.

Titlul legii va fi modificat pentru o mai mare claritate, urmând să se refere la terenurile aflate în extravilanul localităţilor, cu un regim aplicabil atât persoanelor fizice, cât şi persoanelor juridice, iar Agenţia Domeniilor Statului (ADS) nu va mai fi transformată într-o agenţie de reglementare a pieţei funciare, ci îşi va păstra denumirea, va trece în subordinea prim-ministrului şi va avea rol de "preemptor şi cumpărător" pe piaţa funciară, estimându-se că, în prima fază, nu va avea un rol de vânzător.

În Ministerul Agriculturii va fi înfiinţată o direcţie specială de reglementare a pieţei funciare, care va asigura relaţia doar cu primăria, nu cu vânzătorul, pentru a reduce birocraţia, şi va aviza vânzările de terenuri care depăşesc 30 de hectare. Vânzarea suprafeţelor de până la 30 de hectare va fi avizată de structurile teritoriale ale ministerului.

"Cred că este o clarificare care răspunde solicitării preşedintelui de a nu avea şi jucător, şi arbitru pe piaţa funciară în rolul unei singure agenţii", a spus Constantin.

Constantin a adăugat că, în ceea ce priveşte birocraţia şi solicitarea preşedintelui de a include normele metodologice în această lege, va fi redusă durata pentru elaborarea normelor metodologice, de la 30 de zile la 7 zile, şi a susţinut că birocraţia este oricum redusă prin majoritatea procedeelor cuprinse în lege.

"Vânzătorul, cel care are o ofertă concretă de vânzare a terenului, nu trebuie să meargă decât la primărie, urmând ca primăria să afişeze la afişierul primăriei, dar în egală măsură să transmită direcţiei din cadrul Ministerului Agriculturii sau direcţiilor deconcentrate, oferta de vânzare pe care o are acel vânzător. Dacă cei care au drept de preempţiune, arendaş, vecin sau stat, îşi exercită dreptul, atunci aceştia notifică direcţia special creată şi primăria cu privire la acest lucru, urmând ca după aceea să se facă vânzarea respectivă", a arătat Constantin.

El a estimat că, după discuţiile avute deja cu preşedintele Senatului, Crin Antonescu, modificările vor fi adoptate şi transmise spre promulgare preşedintelui Traian Băsescu până la 12 februarie.

"Probabil că săptămâna viitoare sau peste două săptămâni va fi un birou permanent, va fi sesizată comisia de specialitate, am discutat cu preşedintele Comisiei de specialitate. La sfârşitul acestei luni, înainte de începerea sesiunii parlamentare, va fi avizat acest text în comisia de specialitate, urmând ca în prima săptămână, săptămâna 3-7 februarie, să fie avizat de către plenul Senatului, în a doua săptămână - de către comisie şi plenul de la Camera Deputaţilor şi sperăm ca, pe data de 12 februarie, să fie transmis textul spre promulgare preşedintelui României", a declarat Constantin.

Ministrul a apreciat că, după ce aceste modificări vor fi adoptate de Parlament şi proiectul de lege va fi retransmis preşedintelui, nu va mai exista absolut niciun motiv ca actul normativ să nu fie promulgat.

El a precizat din nou că esenţa legii rămâne aceeaşi, în sensul că prin instituirea şi extinderea dreptului de preempţiune către arendaşi, vecini şi stat este protejat interesul naţional şi cel local.

Constantin a precizat în acelaşi timp că, deocamdată, ADS nu are bugetate sume pentru cumpărarea de terenuri, dar probabil că va avea resurse la dispoziţie în acest scop din redevenţele încasate.

"Rolul statului ca preemptor este acela de a proteja interesul naţional dacă situaţia o va cere. Nu are o intenţie imediată, statul, să cumpere terenuri, decât în acest caz sau în cazul în care intenţionăm şi există oportunitate de comasare a terenurilor agricole", a explicat ministrul.

În privinţa recomandării preşedintelui Băsescu de introducere a unui regim de reciprocitate cu statele UE privind cumpărarea de terenuri, Daniel Constantin a arătat că un astfel de lucru e posibil doar în baza unor tratate bilaterale, iar, pentru statul român, liberalizarea vânzării terenurilor agricole a fost stabilită prin Tratatul de aderare. Potrivit lui Constantin, amânarea acestei liberalizări ar fi avut şanse de reuşită dacă ar fi fost iniţiată între 2007 şi 2009.

În acest context, Constantin a afirmat că nu poate lua în serios această solicitare a preşedintelui Băsescu, deşi a apreciat implicarea constructivă a acestuia în primă fază la elaborarea legii. Ministrul Agricultuii a conchis că, în opinia sa, legea putea fi adoptată şi în forma actuală, pentru ca apoi să îi fie aduse modificările necesare.

Marţi seara, ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, a declarat agenţiei MEDIAFAX că este surprins de faptul că preşedintele Traian Băsescu cere abia acum unele modificări ale Legii de vânzare a terenurilor agricole către persoanele fizice, deşi aceasta a fost prezentată în dezbatere publică din septembrie.

El a apreciat că legea trebuia promulgată chiar dacă avea unele "imperfecţiuni" cauzate atât de faptul că a trebuit să fie făcută urgent, cât şi de unele modificări aduse în Parlament. Ministrul a adăugat însă că, în pofida acestor mici probleme, actul normativ favoriza cetăţenii români, fermierii, comunitatea locală.

Ministrul a precizat că Guvernul a făcut şi va face tot ce se poate ca prin această lege să fie protejat interesul naţional, dar a arătat că este imposibil ca pentru cetăţenii europeni să fie aplicată o măsură similară cu cea pe care statele acestora o aplică cetăţenilor români.

În ceea ce priveşte obiecţiile referitoare la Administraţia Domeniilor Statului (ADS), ministrul Agriculturii a admis că acestea sunt de luat în calcul şi a precizat că este dispus să le modifice, chiar dacă Ministerul Justiţiei nu a avut obiecţii de legalitate atunci când a emis un aviz.

El a subliniat şi faptul că preşedintele Traian Băsescu a fost cel care a semnat Tratatul de aderare la Uniunea Europeană, reprezentând documentul prin care România şi-a asumat inclusiv liberalizarea pieţei funciare.

Preşedintele Traian Băsescu a cerut Parlamentului, recent, reexaminarea Legii care reglementează cumpărarea de terenuri de către cetăţenii europeni.

Preşedintele menţiona în cerere faptul că articolul. 2 alineat (2) stabileşte că "prevederile prezentei legi se aplică cetăţenilor români, respectiv cetăţenilor unui stat membru al Uniunii Europene sau ai statelor care sunt parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (ASEE)…" şi "persoanelor juridice având naţionalitatea unui stat membru al Uniunii Europene sau a statelor care sunt parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (ASEE)".

"Această reglementare nu este clară, întrucât trebuie prevăzut expres dacă legea se aplică şi persoanelor juridice având naţionalitatea română sau numai persoanelor juridice având naţionalitatea unui stat membru al Uniunii Europene, altele decât cele române", se preciza în cerere, adăugându-se că această menţiune "este utilă deoarece un act normativ trebuie sa fie predictibil şi previzibil".

Marţi, preşedintele Traian Băsescu a trimis Parlamentului o completare la cererea de reexaminare a legii privind terenurile, menţionând că cetăţenii şi persoanele juridice din UE ar trebui să poată cumpăra terenuri extravilane în aceleaşi condiţii în care românii pot cumpăra terenuri în statele UE.

Potrivit preşedintelui, instituirea unei asemenea reglementări nu este de natură să creeze o restricţie în privinţa achiziţionării de terenuri agricole în România de către cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene ori de către persoanele juridice având naţionalitatea unui stat membru al Uniunii Europene, ci urmăreşte să ofere condiţii legale similare în cadrul sistemul legislativ european.

Conform Tratatului de aderare la UE, România s-a angajat ca la 1 ianuarie 2014 să liberalizeze piaţa funciară, astfel încât cetăţenii străini, persoane fizice, din comunitatea europeană să poată cumpăra fără restricţii terenuri agricole.