Recital Rilke dirijat de Şerban Foarţă/ de Stelian Ţurlea

Autor: Stelian Turlea 02.05.2014

Rilke

Cornul abundenţei

Poeme germane şi poeme franceze în transpunerea lui Şerban Foarţă

Editura Humanitas

„Cuvântul «florilegiu» s-a banalizat şi chiar s-a golit de sens prin suprafolosire. Şi totuşi, volumul de faţă tocmai asta cuprinde: un florilegiu din opera unui poet deopotrivă patetic şi lucid, care încearcă să se regăsească prin iubirea de oameni şi de Dumnezeu. Cornul abundenţei este de fapt o recitire şi o retraducere din lirica lui Rainer Maria Rilke. Şerban Foarţă îi alege o parte din poeziile scrise în germană, dar şi în franceză, le reaşază şi le dă expresie românească într-un registru aflat doar la îndemâna hărăziţilor: cu îndrăzneli prozodice şi talent, cu inspiraţie şi migală, cu erudiţie şi sensibilitate.”

 

Marius Chivu editor

Best of

Proza scurtă a anilor 2000

Editura Polirom

40 de texte de o mare varietate stilistică scrise de 23 de autori. Volumul reuneşte cele mai bune povestiri ale celor mai buni autori de proză scurtă din anii 2000, în viziunea editorului Marius Chivu. Antologia este o premieră în spaţiul editorial românesc şi reprezintă şi un act de recuperare, menit să ducă la redescoperirea şi reevaluarea genului scurt şi a noii generaţii de prozatori. Autorii sunt: Ioana Băetica Morpurgo , T.O. Bobe , Lavinia Branişte,  Dan Coman, Luca Dinulescu, Adrian Georgescu, Radu Pavel Gheo, Silviu Gherman, Florin Lăzărescu, Dan Lungu, Cosmin Manolache, Mihai Mateiu, Mitoş Micleuşanu, Angelo Mitchievici, Veronica D. Niculescu, Radu Paraschivescu, Cezar Paul-Bădescu, Liviu Radu, Sorin Stoica, Lucian Dan Teodorovici, Alex Tocilescu, Călin Torsan, Marian Truţă.

 

Paul Tumanian

Visul văduvei şi alte povestiri

Editura Limes

Născut în 1938 în Basarabia, absolvent al Facultăţii de matematică şi fizică, Paul Tumanian a publicat numeroase volume de proză. Foarte activ în publicistică. Este a doua carte publicată de Paul Tumanian la editura Limes, după romanul autobiografic „Refugiu în Vechiul Regat”, din 2012. De astă dată este vorba despre o masivă culegere de proză scurtă (aproape 300 pag.). „Sunt texte – spun editorii –  care pleacă, cel mai adesea, de la o situaţie sau un personaj, care se dovedesc a fi excelente pretexte pentru a plonja în oniric sau fantastic. Un regal de proză scurtă, opera unui prozator matur, pe deplin stăpân pe mijloacele sale.”  

 

Alexandra Ciocârlie

În dialog cu anticii

Editura Cartea românească

„În încercarea noastră donquijotescă de a contribui cât de cât la menţinerea interesului faţă de clasicismul antic în cultura română actuală – scrie autoarea –, dupa studii consacrate unor autori  greci şi latini, de data aceasta am vrut să arătăm că destul de mulţi dramaturgi români din diverse epoci, de la Vasile Alecsandri la Vlad Zografi, s-au inspirat în piesele lor din temele Antichităţii. Totodata, am analizat modul cum, fiecare în felul său, le-au adaptat spiritului modern.”

Alexandra Ciocârlie este autoarea unei monografii despre Iuvenal, a unei cărţi consacrate Cartaginei, aşa cum au perceput-o scriitorii Romei, şi a numeroase eseuri despre poeţi, prozatori şi dramaturgi greci şi latini.

 

Monique Proulx

Ţinutul sălbatic

Editura Univers

Traducere de Diana Crupenschi. „Într-o pădure pustie, pe malul unui lac din regiunea munţilor Laurentides, mai multe personaje trăiesc frământări, drame, încântări, amoruri efemere, pasiuni puternice. Lila Szach, păstrătoarea unui secret care o apasă de zeci de ani, este cea mai veche locuitoare a acestui paradis verde ameninţat de prădători umani. Claire se inspiră din viaţa celorlalţi pentru a scrie scenarii de film şi se nelinişteste văzând cum ultimul ei scenariu face o irupţie primejdioasă în realitate; tânăra Violette încearcă să-şi vindece prin scris rănile invizibile; iar băieţelul Jérémie, în urma morţii clinice, a căpătat însuşirea de a avea fulgurante viziuni ale viitorului şi percepţii inexplicabile. Ţinutul sălbatic al Canadei nu va fi doar fundalul în care se mişcă protagoniştii, ci le va fi refugiul şi martorul confruntărilor furtunoase. Monique Proulx surprinde statornicia naturii şi instabilitatea emoţiilor umane, trecând cu uşurinţă de la tristeţe la umor.”

 

Vlad A. Gheorghiu

Fratele mut.

La nord apa e curată

Editura Paralela 45

Vald A. Gheroghiu s-a născut în 1992, e încă student la litere la Iaşi, a publicat prin reviste, girat de Ion Mureşan. Cartea de faţă a fost premiată de Editura Paralela 45 la concursul naţional de poezie „Porni Luceafărul”. Volumul e împărţit în patru capitole – hol, skinny love, un alt anotimp în Infern, retro – care nu prea diferă tematic între ele, toate fiind un fel de jurnal de adolescenţă. Iată ca exemplu poemul „colţ”:  „colţ./ în ramă o imagine cu/ Ramon rămânând răvăşit.// miros de pâine caldă prin casă/ compoturi marmeladă dulceaţă/ de casă. imagini pe fereastră cu/ amândoi călători pe vânt//  o/ cioară cu un pui de şoarece în gură/ intră-n pictură şi/ ceva e / nou pe/ stradă.”