Ce este grafotactica?/ de C. George Sandulescu

Autor: C. George Sandulescu 09.05.2014

Contemporary Literature Press, sub auspiciile următoarelor foruri: Universitatea din Bucureşti, The British Council, Institutul Cultural Român  şi  Ambasada Republicii Irlanda, anunţă publicarea volumului Joyce Lexicography. Volume 102.

C. George Sandulescu - James Joyce's Word-Poetry: Context-Free Graphotactics of FW. Altfel spus: „Ce este grafotactica?”

În această abordare coborâm sub nivelul cuvântului. Ne aflăm la nivelul LITEREI.  Grafotactică înseamnă „ordinea literelor”  – deosebit de importantă pentru Joyce – în vreme ce fonotactica este „ordinea sunetelor”. De cea de-a doua se ocupă foneticienii.  

În ce priveşte grafotactica, însă, aceasta nu a fost niciodată studiată sistematic. În absenţa ei, este imposibil să înţelegem chiar şi segmentele foarte scurte din Finnegans Wake. Ordinea literelor este pentru Joyce la fel de importantă ca şi ordinea cuvintelor — poate chiar mai importantă decât ea. 
Un lucru esenţial este că literele – ca şi fonemele – nu au un sens. O literă luată separat nu are absolut niciun înţeles. 
Şi totuşi Joyce izbuteşte să facă poezie din astfel de litere, să le dea viaţă, prin simpla ordonare idiosincratică a ceea ce numim grafeme. 
De aici şi termenul de „grafotactică”: pentru Joyce, ordinea grafemelor are exact aceeaşi importanţă pe care o are fonotactica pentru un poet cum ar fi de pildă Gerard Manley Hopkins. Iată o direcţie de cercetare. 
Volumul pe care îl publicăm acum este etapa preliminară necesară în studiul acestui domeniu atât de complicat, de care ne vom ocupa în volumele următoare.

 

James Joyce's Word-Poetry: Context-Free Graphotactics of FW, de C. George Sandulescu se lansează oficial la 10 mai 2014, dar el poate fi consultat şi descărcat din acest moment la adresa de internet:

http://editura.mttlc.ro/FW-poetic-graphotactics.html